Jak ve Photoshopu narovnat horizont

Jak ve Photoshopu narovnat horizont

Většina fotografů snímá běžné záběry bez stativu, a proto se někdy stává, že snímek vyjde „nakřivo“. Vodorovné a svislé linie na fotografii neodpovídají skutečnosti. V následujícím návodu vám ukážeme, jak fotografie narovnat v programu Adobe Photoshop.

Uvedený postup slouží pouze k narovnání horizontu, který by měl být vždy rovnoběžný s dolním a horním okrajem fotografie. Tedy pokud jeho náklon není součástí jiného tvůrčího záměru. Tyto techniky neřeší tzv. „kácející se linie“, kdy se např. horní část staveb sbíhá směrem ke středu snímku a rovina snímače (filmu) není rovnoběžná s těmito liniemi.

Narovnání snímku pomocí nástroje Měřítko
Tato metoda je rychlá, poněkud atypická. Nelze zárověň sledovat více linií.Snímek před úpravou a po úpravě
         

                                            
1. Otevřete snímek, který potřebujete opravit, a vyberte nástroj Měřítko (I nebo několikrát SHIFT + I)


2.  Úsečku nástroje Měřítko táhněte podle výrazného prvku v obraze, který by měl být svislý nebo vodorovný, v tomto případě po hřebeni střechy. Po natažení úsečky s ní můžete otáčet v koncovém bodě, kdy osa otáčení bude v druhém koncovém bodě, nebo úsečku uchopit mezi koncovými body a přemisťovat ji. Pokud natáhnete druhou úsečku, první zmizí. Photoshop si příslušný úhel natažené úsečky pamatuje a přenese ho do dialogu Natočit plátno.


3. Nyní otevřete menu Obraz | Natočit plátno | O jiný úhel, a stiskněte OK. Photoshop otočí obrázek o příslušný úhel tak, aby byla měřítkem natažená linka v nejbližší buď vodorovné nebo svislé poloze, a tím se obrázek vyrovná. V posledním dialogovém okně (O jiný úhel) je napsáno, o kolik stupňů byl otočen obrázek buď doleva nebo doprava. 


                                                                                                                  
4. Po narovnání obrázku použijte Nástroj oříznutí (C), natáhněte ořezový rámeček tak, aby nebyla okolo rohů vidět bílá (v naší ukázce šedá) barva plátna, a stiskněte Enter. Oříznutý obrázek bude užší i kratší v závislosti na míře otočení snímku.

 

Pokračování 2 / 3

Narovnání snímku pomocí Mřížky

Narovnání snímku pomocí Mřížky

Tato metoda je globální, porovnává celý snímek a je vhodná tam, kde je na fotografii málo rovných hran.Snímek před úpravou a po ní

1. Otevřete snímek, který potřebuje opravit. V pruhu s nabídkami programu (horní lišta) zvolte Zobrazení | Zobrazovat netištěné (CTRL + H). Poté v menu Zobrazení | Zobrazovat | Mřížku. Pokud jsou aktivní tyto dva příkazy, Photoshop na snímek umístí mřížku. Chytněte pravý dolní roh obrázku a táhněte jej vpravo dolů. Zobrazí se šedá plocha plátna okolo snímku. Zvolte příkaz z menu Výběr | Vybrat vše (CTRL + A). Dále spusťte příkaz Úpravy | Libovolná transformace (CTRL + T).

Těmito kroky vyberete celý obrázek a okolo něho zaktivujete rámeček libovolné transformace. Kurzor umístěte mimo rámeček transformace, až se objeví dvojstranná zahnutá šipka, klepněte a táhněte obrázek, který se bude otáčet. Pro přesnější otáčení můžete v pruhu voleb jednou klepnout do políčka Nastavit natočení (značka úhlu v horní liště) a kurzorovými klávesami jedním stiskem otočit obrázek vždy o 1/10 stupně. Otáčením se srovnají vodorovné a svislé linky v obrázku s čárami v mřížce. Pokud se linie obrázku a mřížky nekryjí, klepněte kurzorem uvnitř rámečku transformace a můžete obrázek posouvat tažením kurzoru nebo kurzorovými klávesami. Potvrďte transformaci (Enter), zrušte výběr (CTRL + D). Vypněte Zobrazovat netištěné (CTRL + H).


 

                      

2. Po narovnání obrázku použijte Nástroj oříznutí (C), natáhněte ořezový rámeček tak, aby nebyla okolo rohů vidět bílá (v naší ukázce šedá) barva plátna, stiskněte Enter. Oříznutý obrázek bude užší i kratší v závislosti na míře otočení snímku.

 

         

                          

Pokračování 3 / 3

Narovnání pomocí vodítek

Narovnání pomocí vodítek

Tato metoda je přesná (pokud je na snímku dost rovných linií), a intuitivní.

1. Otevřete snímek, který potřebuje opravit. V pruhu s nabídkami programu (horní lišta) zvolte Zobrazení | Zobrazovat netištěné (CTRL + H) a Zobrazení | Zobrazovat pravítka (Ctrl + R). Z bílých pravítek na okraji obrázku vytáhněte kurzorem vodítka a umístěte je podél linií, které mají být na snímku vodorovné nebo svislé. Vodítek může být více. Chytněte pravý dolní roh obrázku a táhněte jej vpravo dolů. Zobrazí se šedá plocha plátna okolo snímku. Zaktivujte v menu Výběr | Vybrat vše (CTRL + A). Dále v menu Úpravy | Libovolná transformace (Ctrl+T).

Těmito kroky vyberete celý obrázek a okolo něho zaktivujete rámeček libovolné transformace. Kurzor umístěte mimo rámeček transformace: až se objeví dvojstranná zahnutá šipka, klepněte a táhněte obrázek, který se bude otáčet. Pro přesnější otáčení můžete v pruhu voleb jednou klepnout do políčka Nastavit natočení a kurzorovými klávesami jedním stiskem otočit obrázek vždy o 1/10 stupně. Otáčením se srovnají vodorovné a svislé linky v obrázku s vodítky. Potvrďte transformaci (Enter). Nyní můžete při zapnutém nástroji Přesun (V) vodítka posouvat a zkontrolovat přesnost otočení. Zrušte Vybrat vše (CTRL + D). Vypněte Zobrazovat pravítka (CTRL + R), Zobrazovat vodítka (CTRL + ’) nebo Zobrazovat netištěné (CTRL + H) nebo posuňte vodítka mimo obrázek.2. Po narovnání obrázku použijte Nástroj oříznutí (C), natáhněte ořezový rámeček tak, aby nebyla okolo rohů vidět bílá (v naší ukázce šedá) barva plátna, stiskněte Enter. Oříznutý obrázek bude užší i kratší v závislosti na míře otočení snímku.


Určitě si přečtěte

Články odjinud