Jak ve Photoshopu CS rozostřit pozadí snímku

Jak ve Photoshopu CS rozostřit pozadí snímku

Kompaktní digitály bývají zpravidla osazeny snímačem malých rozměrů, což má za následek velkou hloubku ostrosti snímků. Výhodou je menší citlivost na přesné zaostření při fotografování, nevýhodou naopak to, že fotografovaný objekt pak často splývá s příliš ostrým pozadím.

Nápravu můžete provést v počítači, grafický editor Adobe Photoshop CS dokonce obsahuje speciální filtr Rozostření objektivu, jenž umožňuje dosáhnout ještě přesvědčivějších výsledků.

 
Snímek před a po úpravě

1. Otevřete snímek, který chcete upravit (Ctrl + O). Klepněte na záložku paletky Vrstvy – pokud ji na ploše nevidíte, zobrazíte ji příkazem Okna | Vrstvy (F7). Vrstvu Pozadí zkopírujte jejím přetažením na ikonku prázdného listu, vzniklou kopii vrstvy Pozadí ponechte označenou jako pracovní.


Paletka Vrstvy – vytvoření kopie vrstvy Pozadí

2. Nejdříve je nutno ze snímku oddělit objekt v popředí, jenž má zůstat celý ostrý. V Photoshopu se k tomuto účelu nabízí hned několik možných nástrojů, ve většině případů můžete použít například funkci Oddělit. Spustíte ji příkazem Filtr | Oddělit nebo klávesovou zkratkou Alt + Ctrl + X.

3. Otevře se dialogové okno, v něm ponechte aktivní nástroj Zvýraznění obrysů (B). Ve volbách v pravé části okna nastavte Velikost stopy na cca 10 bodů a nástrojem celý objekt v popředí pečlivě obkreslete. Obraz si před tím dostatečně zvětšte, výřezem pak můžete posouvat při podržení mezerníku (nástroj se dočasně přepne na Ručičku).


Obkreslování obrysu objektu v popředí

4. Až takto obkreslíte celý objekt, snímek si stisknutím Ctrl + 0 (na numerické klávesnici) zobrazte na celou plochu pracovního okna. Přepněte na nástroj Vyplnění (G) a klepněte jím dovnitř uzavřeného výběru - ten se vyplní modrou barvou. Stiskněte OK, čímž se provede oddělení objektu.


Uzavření obrysu objektu v popředí

5. Zobrazte si opět paletku Vrstvy, přepněte na vrstvu Pozadí. Se stisknutou klávesou Ctrl klepněte na miniaturu vrstvy Pozadí kopie (na následujícím obrázku zvýrazněna červeným rámečkem), čímž se podle ní provede v obraze výběr. Klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + I změňte označení na doplněk výběru a stisknutím Ctrl + J z něj vytvoříte samostatnou vrstvu Vrstva 1 pouze s pozadím snímku, jenž chcete rozostřit.


Paletka vrstvy, nově vytvořená Vrstva 1 s pozadím snímku, jenž se má rozostřit

Pokračování 2 / 2

Rozostření pozadí

6. K Vrstvě 1 nyní stisknutím tlačítka (ve spodní části roletky Vrstvy) vytvořte masku. V panelu nástrojů nastavte jako horní barvu černou a spodní naopak bílou a vyberte nástroj Přechod (pokud ho nevidíte, podržte chvíli levé tlačítko na ikonce Plechovky a Přechod vyberte z rozbalené nabídky). Nástrojem nyní ve snímku táhněte přímku z místa, jež má být ještě ostré (např. popředí chodníku), do oblasti, která již má být celé rozostřená (pozadí).


Vyznačení přechodu ostré části pozadí v neostrou

7. V paletce Vrstvy přepněte u Vrstvy 1 na ikonku náhledu pozadí a z menu vyberte Filtr | Rozostření | Rozostření objektivu. V sekci voleb Mapa hloubky ponechte nastavení Zdroje na Maska vrstvy, posuvník Ohnisková vzdálenost rozostření stáhněte zcela doleva. Jezdcem Poloměr nyní nastavte vhodnou míru rozostření. Pro dosažení větší autentičnosti můžete ve snímku mírně přidat Šum (přidá se jen v rozostřené části). Jste-li s nastavením spokojeni, stiskněte OK.


Dialogové okno funkce Rozostření objektivu

8. Vrstvy nakonec můžete sloučit příkazem Vrstva | Do jedné vrstvy a snímek uložit jako klasický JPG nebo TIFF.

Určitě si přečtěte

Články odjinud