Jak v Zoner Photo Studiu snížit kontrast mezi oblohou a popředím

Jak v Zoner Photo Studiu snížit kontrast mezi oblohou a popředím

Jednou z nejvýznamnějších novinek grafického editoru Zoner Photo Studio 7 je funkce Projasnit stíny. Můžete ji využít na většině fotografií z venkovního prostředí, kde je velký rozdíl jasu mezi oblohou a popředím.

1. V průzkumníku aplikace poklepejte na miniaturu snímku, jenž chcete upravit, otevře se v samostatném okně editoru. Funkci Projasnit stíny spustíte výběrem z menu Upravit | Vylepšit obraz | Projasnit stíny nebo jednodušeji stisknutím klávesové zkratky Ctrl + 7 (ne na numerické klávesnici).


Snímek před a po úpravě

2. Otevře se dialogové okno, které uchopte za jeho levý spodní roh a roztáhněte jej na celou obrazovku, aby náhledy snímků byly pro dobrou zřetelnost co největší. Vlevo se zobrazuje snímek před úpravou, vpravo po úpravě. Pod pravým náhledem zaškrtněte volbu Automatický náhled, abyste změny v nastavení mohli pozorovat okamžitě.

3. Nejdůležitější částí dialogového okna jsou tři posuvníky. Prvním nastavujete míru zesvětlení tmavých částí, druhým naopak ztmavení částí světlých. Středními tóny pak můžete doladit kontrast snímku, ten zvýrazníte také zaškrtnutím volby Roztažení kontrastu (pod posuvníky). V případě snímku s velkým rozdílem jasů a stínů můžete také aktivovat možnost Silný efekt, úprava pak již ale ve většině případů nevypadá přirozeně. Pokud by použité nastavení příliš zvýrazňovalo některou z barev, vyberte tuto barvu v roletce Zdroj masky, dojde pak k jejímu potlačení. V ostatních případech ponechte nastavení na možnosti Desaturace. Nakonec vše potvrďte stisknutím tlačítka OK. Často je pro docílení požadovaného obrazu nutno funkci několikrát opakovat.


Dialogové okno funkce Projasnit stíny

 

Pokračování 2 / 2

Použití nástroje Vylepšit expozici za pomocí Lasa

V případě snímků s příliš velkým kontrastem mezi popředím a oblohou funkce Projasnit stíny často nestačí, resp. upravený snímek pak již nevypadá přirozeně. Na ztmavení nebo zesvětlení však však můžete použít některý ze standardních nástrojů, např. Vylepšit expozici, přičemž úpravu provedete pro světlé a tmavé části snímku zvlášť.

1. Na výběr nejprve tmavé části snímku použijte další novinku Zoner Photo Studia 7, a to nástroj Laso. V horní liště voleb pro něj nastavte vhodné Rozmazání, aby přechod mezi upravenými částmi byl pozvolný. Většinou můžete zvolit některou z vyšších hodnot, např. 200 obrazových bodů (maximálním možným nastavením je 250). Nástrojem nyní ve snímku vyznačte jeho tmavou část.


Vyznačení tmavé části snímku

2. Z menu zadejte Upravit | Vylepšit obraz | Vylepšit expozici nebo jen stiskněte Ctrl + 3. Dialogové okno si opět roztáhněte přes celou obrazovku a zapněte funkci Automatický náhled. Naopak zrušte nastavení Automatického vylepšení, z možností Manuálního vylepšení pak vyberte Zjasnit. V pravém okně náhledu pozorujte míru zesvětlení v porovnání s původním stavem – pokud se vám bude zdát málo výrazná, v roletce Intenzita změňte nastavení na Silná. Režim ponechte nastaven na volbu Normální, Automatické vyvážení barev v tomto případě ponechte vypnuté. Nakonec stiskněte OK. Je-li zesvětlení nedostatečné, úpravu můžete vícekrát zopakovat.


Dialogové okno funkce Vylepšit expozici

3. Nástrojem Laso nyní označte naopak světlou část snímku, pokud chcete vybrat celou jeho zbývající část, stačí v horní liště voleb stisknout tlačítko Invertovat. Opět z menu zadejte Upravit | Vylepšit obraz | Vylepšit expozici, v dialogovém okně tentokrát však přepněte možnost Manuálního vylepšení na Ztmavit. Ostatní nastavení jsou shodná s předešlou volbou Zesvětlení. Nakonec stiskněte OK, v případě nedostatečného ztmavení oblohy můžete i tentokrát operaci několikrát po sobě zopakovat.

4. Nakonec zadejte Soubor | Uložit jako a upravený snímek uložte jako kopii.
 

Určitě si přečtěte

Články odjinud