Jak v Photoshopu odstranit světlé obrysy na kontrastních hranách

Jak v Photoshopu odstranit světlé obrysy na kontrastních hranách

Častým nechtěným jevem u snímků z levnějších fotoaparátů (někdy ovšem i těch dražších) jsou světlé obrysy kolem kontrastních hran. Většinou mají fialový nebo nazelenalý nádech. Projevují se nejčastěji na hranách objektů na pozadí s oblohou, typickým příkladem jsou třeba větve stromů nebo ostrý horizont.

Na vině bývá stavba objektivu, v němž paprsky různé vlnové délky mají různý úhel lomu. V určité míře se tento jev, nazývaný též jako chromatická aberace, projevuje téměř u všech objektivů. Pokud je však znatelný až po velkém zvětšení snímku na monitoru počítače, na fotografii běžných rozměrů jej nepostřehnete. Naopak k znatelnému zvýraznění těchto světlých kontur dojde po doostření snímku. I zde však může pomoci některý z grafických editorů, například Adobe Photoshop.


Typický příklad chromatické aberace po doostření snímku

Pokud máte snímek v klasickém formátu jpg nebo tiff, jednou z cest k odstranění obrysů je použití nástrojů Klonovací razítko nebo Štětec. Aplikace je velmi jednoduchá, vyžaduje pouze trochu pečlivosti a trpělivosti.

1. Otevřete snímek, jenž chcete upravit. Pomocí Lupy si část se světlými konturami dostatečně zvětšte. Vyberte nástroj Štětec a zvolte pro něj vhodnou malou stopu s neostrými okraji, o průměru například 13 bodů (závisí na velikosti vašeho snímku). V horní liště s volbami nástroje nastavte Režim krytí na Ztmavit.


Nastavení Režimu krytí na Ztmavit

2. Stiskněte klávesu ALT (kurzor se změní na kapátko) a klepněte v obraze na místo s takovou barvou (v našem případě modrou barvou oblohy), kterou chcete světlou konturu přemalovat. Tím tuto barvu kapátkem „naberete“. Uvolněte ALT a štětcem nyní světlé kontury přemalujte. Díky nastavenému Režimu krytí na Ztmavit se budou obarvovat jen ty části, které jsou světlejší než nabraná barva, tedy pouze onen světlý obrys - tmavé kontury objektu v popředí zůstanou neovlivněny.


Přemalování světlých kontur nástrojem Štětec

3. Pokud oblohu netvoří souvislá barva, musíte kapátkem stále nabírat novou barvu odpovídající přemalovávanému místu. V takovém případě je výhodnější použít nástroj Klonovací razítko . Režim krytí i Stopu pro něj nastavte stejně jako pro Štětec, v liště s volbami navíc zaškrtněte možnost Pevně. Barvu „naberte“ opět klepnutím při držení klávesy ALT. Když nyní budete hranu přemalovávat, uvidíte, jak s se současně s nástrojem pohybuje i místo s nabíranou barvou, znázorněné jako křížek. Ani v tomto případě se však občasnému „znovunabrání“ nevyhnete.


Přemalování světlých kontur nástrojem Klonovací razítko

4. V případě příliš světlé nebo šedivé oblohy (resp. plochy) může nastat situace, že obrys bude tmavější, pouze s barevným nádechem. V takovém případě je postup zcela shodný, pouze Režim krytí změňte ze Ztmavit na Barva. Díky tomu se obarví pouze barevná (většinou fialová nebo zelená) kontura. Platí to samozřejmě pro použití Štětce i Razítka.


 

Pokračování 2 / 2

Odstranění obrysů u souborů RAW

I v tomto případě však platí, že mnoho práce si ušetříte, pokud fotografujete do formátu RAW. Barevnou aberaci pak totiž jednoduše lze odstranit ještě před převodem snímku do bitmapy.

1. Pokud dvakrát poklepete na soubor RAW, nejprve se v aplikaci Adobe Photoshop CS (u staších verzí op doinstalování příslušného zásuvného modulu) otevře ve speciálním okně. Jeho největší část zabírá náhled snímku, i na něm si nejprve nástrojem Lupa dostatečně zvětšte část s konturami.


Dialogové okno pro úpravu snímků ve formátu RAW

2. V pravé horní části okna zapněte možnost Další volby, o něco níže přepněte na záložku Objektiv. Zde jsou v tomto případě důležité první dva posuvníky. Tím prvním měníte míru červeného a azurového lemování, druhým posuvníkem pak modrého a žlutého. Pokud při posouvání jednoho z jezdců současně přidržíte klávesu ALT, zobrazení ostatních kanálů pro lepší přehlednost na chvíli zmizí. Oba tyto posuvníky nastavte do takové polohy, kdy kontury objektů budou nejméně výrazné.


Posuvníky pro zmírnění chromatické aberace

3. Nakonec nahoře stiskněte tlačítko OK a obraz se převede do tradiční bitmapy.

Určitě si přečtěte

Články odjinud