Jak uspořádat několik snímků na jednu stránku

Jak uspořádat několik snímků na jednu stránku

Při tisku fotografií na domácí tiskárně jistě často řešíte problém, jak nejjednodušeji poskládat více snímků na jeden list. Tisk na větší fotopapíry je totiž mnohem ekonomičtější než na malé formáty. Pokud na úpravu snímků používáte grafický editor Adobe Photoshop, uspořádání můžete jednoduše provést přímo v něm.

1. Spusťte aplikaci Photoshop a rovnou zadejte příkaz Soubor | Automaticky | Sada obrazů. Otevře se dialogové okno. Nejdůležitější jeho částí je sekce Dokument. Ve roletce Formát vyberte jednu z nabízených možností velikosti výsledného listu – jednotky jsou zde bohužel pouze v palcích. Chcete-li tisknout na formát A4, vyberte rozměr 8" × 10", což je v přepočtu asi 20,3 × 25,4 cm.


Dialogové okno funkce Sada obrazů

2. Dále zvolte některou z možností v roletce Uspořádání. Číslo v závorce vždy udává počet fotografií, čísla za závorkou pak jejich rozměr (opět v palcích). V okně náhledu v jeho pravé části se hned znázorní uspořádání snímků. Do pole Rozlišení zadejte hodnotu 300, vedle v nabídce jednotek nechte nastavení na obr. bodů/palec. Režim také ponechte na přednastavené hodnotě RGB, stejně jako zaškrtnutou volbu Sloučit všechny vrstvy.

3. Nyní do některého z prázdných oken v části náhledu jednou klepněte levým tlačítkem myši. Vyberte fotografii, kterou chcete na toto místo umístit. Její natočení se provede automaticky podle poměru velikosti stran. Stejně tak pokračujte i s výběrem ostatních snímků. Na list samozřejmě můžete zakomponovat i několik stejných obrázků, některá pole naopak můžete i ponechat prázdná.

4. Chcete-li na list několikrát umístit stejný snímek, můžete jej vybrat po kliknutí na tlačítko Procházet. Všechna místa se pak automaticky sestaví z této jediné fotografie. Pokud v roletce Použít změníte nastavení ze Souboru na Složku, provede se samostatné sestavení ze všech obrázků ve vybraném adresáři. Přední dokument sestaví sadu z právě otevřeného snímku v editoru.

5. V sekci Popis můžete ke snímkům přidat libovolný text. Vyberte jeho Obsah, v případě výběru Vlastního textu jej napište do prázdného řádku níže. Dále zvolte typ, velikost, barvu, polohu a případné natočení písma. Jste-li s rozvržením spokojeni, v hlavním okně stiskněte OK. Během několika vteřin se provede sestavení snímků do jedné stránky. Tu pak vytiskněte standardním způsobem.


Výsledná stránka sady obrazů

Pokračování 2 / 2

Úprava rozvržení ve Photoshopu CS

6. Pokud používáte aplikaci Photoshop v její poslední verzi CS, můžete uspořádání snímků přizpůsobit po stisknutí tlačítka Upravit rozvržení. V paletce Velikost stránky (nebo v polích Výška a Šířka) si můžete rozměry listu jakkoliv nadefinovat, již tak nejste vázání jen na přednastavené možnosti. Stejně tak v roletce Jednotky lze nastavit u nás obvyklejší centimetry nebo milimetry.


Dialogové okno pro Úpravu rozvržení Sady obrazů

7. Po kliknutí na kterýkoliv snímek v oblasti náhledu jej můžete libovolně posouvat, uchopením některé jeho hrany nebo rohu také měnit jeho velikost (poměr stran přitom zůstává zachován). Po kliknutí na tlačítko Odstranit zónu jej vymažete, tlačítkem Přidat zónu naopak doplníte další snímek. Jeho rozměry a umístění můžete opět měnit buď táhnutím myší, nebo zadáním číselných hodnot do polí Velikost a Poloha.

Zaškrtnete-li v sekci Mřížka možnost Polohovat na, v oblasti náhledu se objeví pomocná vodítka, pomocí nichž můžete jednotlivé snímky snadněji vzájemně zarovnat. Rozestup vodítek nastavíte ve volbě Velikost.

8. Nakonec si v poli Název nastavení pojmenujte a stiskněte tlačítko Uložit. Poté jej vyberete v základním okně pro vytvoření Sady obrazů v roletce Uspořádání.


 

Určitě si přečtěte

Články odjinud