Jak upravit snímky fotografované při slabém osvětlení

Jak upravit snímky fotografované při slabém osvětlení

Pokud zkoušíte fotografovat při slabém osvětlení (např. ve večerních hodinách nebo doma při světle žárovky), pravděpodobně narážíte na jeden z problémů, kvůli němuž snímky nevypadají nejlépe.

Současné digitály pro tyto případy většinou umožňují nastavit vysokou citlivost snímače (dnes běžně i ISO 800), snímek pak ovšem trpí vysokou mírou rušivého šumu. Automatika fotoaparátů si také ne vždy správně poradí s korektním nastavením vyvážení bílé barvy, fotky pak mají barevný (většinou žlutooranžový) nádech. Oba tyto problémy jdou naštěstí částečně odstranit v některém z grafických editorů, například Adobe Photoshop.

Na zmírnění digitálního šumu existují speciální programy (např. Neat Image, popsaný v jednom z předešlých článků Fotoškoly) nebo přídavné plug-iny, lze jej však poměrně přesvědčivě odstranit i standardními nástroji aplikace Photoshop.

1. Otevřete snímek, jenž chcete upravit. Po jeho zvětšení na 100 % vidíte, že šum se skládá z 2 složek: barevných shluků (většinou žluté barvy) a „zrna“. Na odstranění prvního problému se v Photoshopu používá osvědčený „trik“. Převeďte snímek do režimu Lab barva (Obraz | Režim | Lab barva). V paletce Kanály přepněte na Kanál a (spolu s Kanálem b. udává barevnost snímku, Kanál L pak jeho světlost).

2. Zadejte Filtr | Šum | Medián, v dialogovém okně zaškrtněte Náhled. Nyní posuvníkem Poloměr obraz přiměřeně rozostřete – tak, aby zmizely skvrny způsobené šumem, přitom však aby se příliš nevyhladily kontury snímku. Stiskněte OK.


Zmírnění šumu v Kanálu a

Stejnou operaci nyní proveďte i s Kanálem b – rozostřit zde pravděpodobně budete muset o něco více. Nyní přepnutím na Kanál Lab zobrazíte snímek složený ze všech kanálů. Vidíte, že skvrny zmizely, zatímco rozostření ostatních částí je téměř neznatelné.

3. Přepněte na kanál L-světlost. Zbylé „zrno“ je tvořeno právě v něm. I zde lze na jeho odstranění na celý snímek použít některý z filtrů pro rozostření, zbytečně by se tak ale rozostřily i ty části snímku, kde zrno není patrné. Proto je výhodnější a nejjednodušší použít klasický nástroj Rozostření (R). V jeho volbách nahoře obrazovky nastavte Sílu na cca 20 %, vyberte přiměřeně velkou neostrou stopu (resp. podle místa ji vždy přizpůsobujte) a oblasti s nejvíc patrným zrnem přiměřeně rozostřete. Vyhýbejte se přitom konturám snímku, které chcete ponechat ostré. Pozor, ať rozostření nepřeženete a snímek pak nevypadá příliš uměle.


Rozostření zrna v kanálu Světlost

4. Přepnutí na souhrnný Kanál Lab obět zkontrolujte vzhled snímku v barevném podání, a jste li spokojeni, příkazem Obraz | Režim | RGB barva snímek převeďte zpět do režimu RGB. Popsaným způsobem máte nad procesem odstranění digitálního šumu plnou kontrolu a po troše cviku lze jím dosáhnout velmi přesvědčivých výsledků.

 
Srovnání výřezů 1:1 před a po zmírnění šumu


 


 

Pokračování 2 / 2

Oprava chybného vyvážení bílé barvy

5. Dalším z nedostatků snímků fotografovaných při špatném (většinou umělém) osvětlení bývá barevný nádech. Většinou je na vině ne vždy spolehlivě pracující funkce automatického nastavení bílé barvy digitálních fotoaparátů. Na barevné korekce existuje v aplikaci Photoshop hned několik různých nástrojů, pro tento případ bude nejjednodušší použít Vyvážení barev (Obraz | Přizpůsobení | Vyvážení barev, CTRL+B). V dialogovém okně zaškrtněte Náhled, Střední tóny a Zachovat světlost. Nyní pomocí 3 posuvníků můžete jakkoliv měnit barevnost snímku. Barvy na opačných stranách stupnic jsou vždy doplňkové – tzn. že přidáváním jedné automaticky ubíráte druhou, ležící na opačném konci barevného spektra. Nakonec stiskněte OK.


Nastavení vyvážení barev snímku

6. Pokud jste již s barevností spokojeni, barvy se vám možná zdají být příliš výrazné (resp. naopak málo výrazné). Stiskněte CTRL+U (Odstín a sytost) a posuvník Sytost nastavte do optimální polohy. Zapínáním a vypínáním náhledu můžete porovnávat s původním stavem, nakonec úpravu potvrďte stisknutím OK.


Nastavení sytosti barev snímku

7. Potřebuje-li váš snímek ještě upravit jas nebo kontrast, použijte například oblíbené Úrovně (Obraz | Přizpůsobení | Úrovně, Ctrl+L). Funkce byla i v naší fotoškole popisována již několikrát. Velmi zjednodušeně lze říct, že krajními šipkami (trojúhelníčky) pod grafem histogramu nastavujete kontrast snímku (vlevo „stahujete“ tmavé tóny, vpravo světlé), prostředním pak řídíte celkový jas. Nakonec stiskněte OK. Pokud by byly změny úrovní velké, provádějte je ještě před úpravou barevnosti snímku.


Nastavení jasu a kontrastu snímku pomocí Úrovní


8. Nakonec stiskněte CTRL+SHIFT+S a snímek uložte jako kopii.


Konečná podoba snímku


 

Určitě si přečtěte

Články odjinud