26
Fotogalerie

Jak pracují režimy prolnutí

Ve Photoshopu je obvyklé, že k cíli vede několik postupů s poněkud odlišnými výsledky. Jednou z úprav je použití režimu prolnutí, ten umožňuje ovlivnit mnoho parametrů a výsledky jsou jedinečné.

Režimy prolnutí stanovují, jakým způsobem se navzájem ovlivní obrazové body ležící nad sebou. Podle stanoveného matematického vzorce Photoshop spočítá výslednou hodnotu pro „nový“ obrazový bod. Stejným způsobem přepočítá všechny pixely fotografie. Je lhostejné, zda na podkladové pixely umístíte horní obrazové body novou vrstvou v paletce „Vrstvy“ nebo nástrojem pro malování či úpravy. Ve Photoshopu je k dispozici 23 režimů prolnutí. Budu se zabývat pouze těmi, které jsou vhodné pro úpravu fotografií.

Úpravy jasu a kontrastu fotografií

Úprava jasu a kontrastu fotografie pomocí prolnutí vrstev je rychlá, vratná a flexibilní co se týká regulace síly efektu. Photoshop má k dispozici pro výpočet dvojnásobné množství informací než u standardních funkcí pro tytéž úpravy, proto mohou být výsledky překvapující. Uvedená prolnutí vrstev neovlivní zcela černé a zcela bílé pixely fotografie, tedy ovlivní pouze obrazové body ležící mezi těmito mezními hodnotami.

Sílu efektu prolnutí regulujete nastavením Krytí horní vrstvy v paletce Vrstvy, kde efekt zeslabíte nebo dalším a dalším zkopírováním prolnuté horní vrstvy (Ctrl+J), kdy efekt zesílíte. Konečnou horní vrstvu doladíte opět krytím.

Maskujte prolnutí

Úpravy jsou aplikovány na celý obrázek, což je často nevyhovující. Elegantním řešením je použití masky. V dolní části paletky Vrstvy ji aktivujte ikonkou Přidat masku. Vedle miniatury aktivní horní vrstvy s obrázkem se zobrazí bílá maska, která vše odkrývá. Přidržením Alt při zapínání masky se zobrazí černá maska, která vše zakrývá. Při aktivní ikonce masky ji můžete upravovat běžnými kreslícími nástroji, zejména nástrojem Přechod (G) a Štětec (B), které budou v odstínech šedé.

Bílá maska značí, že se nastavený efekt prolnutí v těchto místech fotografie uplatní na 100 %. Černá maska na 0 %, tedy efekt se neuplatní vůbec. Pokud je maska šedá, uplatní se efekt podle přítomnosti bílé respektive černé. Např. šedá RGB (128,128,128) na 50 %. Na masku jsou použitelné ostatní dostupné postupy k úpravě obrázků, např. Úrovně, Křivky atd. Klepnutím na miniaturu masky s přidržením Alt zobrazíte pouze masku. Klepnutím s Shift masku vypnete a zapnete. Výhodou je, že úpravy jsou vratné a nedestruují pixely fotografie.

01.jpg
Dolní část fotografie je podexponovaná
02.jpg
Na fotografii jsem použil režim prolnutí „Závoj“ a masku vrstvy, kterou jsem upravil pomocí nástroje „Přechod“. Tím jsem docílil zesvětlení dolní části fotografie

Použijte „Styl vrstvy“

Režim prolnutí zadáte též poklepáním na miniaturu horní vrstvy v paletce Vrstvy. Otevřete dialogové okno Styl vrstvy. V horní části zadáte režim prolnutí a krytí. V dolní části máte možnost změnit některé části vrstvy na průhledné a tím definovat části fotografie, kde bude aplikován režim prolnutí. Horní posuvníky Tato vrstva slouží k potlačení aktivní, v našem případě horní vrstvy příslušného jasu, tedy míst, kde nebude interakce vrstev patrná.

Dolní posuvníky Podkladová vrstva slouží k zviditelnění podkladové vrstvy příslušného jasu. Jakoby pixely stanoveného jasu podkladové vrstvy vytvořily díru v aktivní, horní vrstvě. Zde se efekt neuplatní. Je-li podklad totožný s horní vrstvou, jeví se výsledek práce s oběma skupinami jezdců stejný. Podržením klávesy Alt a tažením posuvníků je rozdělíte na dva trojúhelníky, čímž zajistíte hladké prolnutí vrstev v příslušných stupních jasu.

 

07.jpg
Část budovy za stromem je přeexponovaná, bez kresby. Strom v popředí je dobře exponován a jeho struktura je patrná. Fotoaparát nezaznamenal správně celou škálu jasů. 1/180 sec. F8 ISO 100 multisegmentové měření
08.jpg
Použitím kompenzace expozice -1,5 EV jsem docílil správné expozice budovy za stromem (expozice na světla). Ostatní části fotografie jsou podexponovány, ale nepostrádají kresbu ve stínech. 1/125 sec. F16 ISO 100 multisegmentové měření
05.jpg 06.jpg
Na převážně podexponovanou fotografii jsem aplikoval režim prolnutí „Závoj“ v dialogu „Styl vrstvy“. Pomocí posuvníků jsem vymezil stupně jasu 209 až 255, kde se interakce neuplatnila a stupně jasu 129 až 209, kde se interakce projevila částečně, aby bylo prolnutí pozvolné. Tím jsem docílil zesvětlení všech částí fotografie vyjma budovy za stromem, která je exponovaná správně

Závoj

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vynásobí inverzní hodnotu horní a podkladové barvy. Výsledkem je vždy světlejší barva. Zesvětluje fotografie. V razantnějším provedení blednou barvy.
Použití: pro podexponované fotografie

Násobit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vynásobí podkladovou a horní barvu. Ztmavuje fotografie. V razantnějším provedení sytí barvy. Může se zvýraznit projev chromatické aberace, což je vada optické soustavy. Výsledkem je fialové, případně zelené lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem. Jsou-li barvy příliš nasycené nebo se zvýrazní projev chromatické aberace, odbarvěte horní vrstvu (Shift+Ctrl+U)
Použití: pro přeexponované fotografie

03.jpg
Fotografováno starším kompaktem 1/500 sec. F5 ISO 100 integrální měření expozice se zdůrazněným středem. Díky tmavé palmě uprostřed snímku jsou okraje palmy a dům v pozadí přeexponovány
04.jpg 04b.jpg
Pro ztmavení fotografie jsem použil režim „Násobit“ v dialogu „Styl vrstvy“. Pomocí posuvníků jsem vymezil stupně jasu 0 až 19 kde se interakce neuplatnila a stupně jasu 19 až 179 kde se interakce projevila částečně, aby bylo prolnutí pozvolně. Tím jsem docílil ztmavení všech částí fotografie vyjma správně exponovaných tmavých částí. Kresbu v nejsvětlejších pasážích budovy zachránit nelze, protože jasy jsou „vypálené“ a kde nic není, nelze nic vylepšit.
04a.jpg
Správně exponovaný snímek 1/500 sec. F6,3 ISO 100 kompenzace expozice -1. Zde je vidět, že fotografii lze opravit, což neplatí u zcela přeexponovaných nebo podexponovaných částí, kde není žádná kresba. Vždy je lepší, pokud to je možné, přesně exponovat

Měkké světlo

Ztmavuje nebo zesvětluje barvy v závislosti na horní barvě. Pokud je horní barva světlejší než 50% šedá, pak je podklad zesvětlen. Pokud je tmavší než 50% šedá, je podklad ztmaven. Světlá místa budou světlejší a tmavá tmavší. Efekt je podobný osvětlení fotografie rozptýleným světlem. Při invertování horní vrstvy (Ctrl+I) bude efekt opačný, tedy snížíte kontrast.
Použití: mírnější zvýšení nebo snížení kontrastu fotografie.

09.jpg
Fotografie je mdlá, nekontrastní, což může být záměr (ale nemusí)
11.jpg
Kontrast fotografie jsem zvýšil použitím interakce „Měkké světlo“

Překrýt

Ztmavuje nebo zesvětluje barvy v závislosti na podkladové vrstvě. Části fotografie, které jsou světlejší, než 50% šedá se budou chovat jako v režimu Závoj. Části fotografie tmavší než 50% šedá budou upraveny jako v režimu Násobit. Světlá místa budou světlejší a tmavá tmavší. Jsou-li v tmavších partiích nepřirozené barvy, odbarvěte horní vrstvu (Shift+Ctrl+U).Použití: razantnější zvýšení kontrastu fotografie

12.jpg
Fotografie je plochá, struktura soch málo patrná
13.jpg
Použitím interakce „Překrýt“ jsem zvýšil kontrast a hlavní motiv, sochy, jsou „čitelnější“

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní podklad v závislosti na odstínu horní barvy. Pokud je horní barva světlejší než 50% šedá, pak je podklad zesvětlen. Pokud je tmavší než 50% šedá, je podklad ztmaven. Použitý algoritmus způsobí efekt, který je podobný osvětlení fotografie ostrým bodovým světlem. Při těchto úpravách je horní a podkladová vrstva stejná, proto je efekt stejný jako u Překrýt Jsou-li barvy příliš nasycené, odbarvěte horní vrstvu (Shift+Ctrl+U).
Použití: razantnější zvýšení kontrastu fotografie

 • otevřete fotografii ve Photoshopu, která se zobrazí v paletce Vrstvy jako pozadí
 • zkopírujte pozadí do nové, horní vrstvy (Ctrl+J)
 • aktivní horní vrstvě nastavte režim prolnutí v rozbalovací nabídce paletky Vrstvy a krytí
 • (nebo poklepáním na horní vrstvu v dialogu „Styl vrstvy“ nastavte režim prolnutí a krytí)
 • použijte na horní vrstvu masku, pokud chcete efekt uplatnit pouze na část fotografie
 • (nebo posuvníky Tato vrstva a Podkladová vrstva určete, které jasové hodnoty se mají prolnout)
 • slučte vrstvy a upravenou fotografii uložte

Další režimy prolnutí, které „něco dělají“ s fotografií zkopírovanou v horní vrstvě, už nejsou vhodné pro běžné úpravy. Jsou to: Ztmavit barvy, Lineárně ztmavit, Zesvětlit barvy, Lineárně zesvětlit, Jasné světlo, Lineární světlo, Tvrdé míchání, Rozdíl, Vyloučit.

Pokračování 2 / 2

Prolnutí nástroje nebo úprav

Režimy prolnutí řídí i způsob, jakým nástroje malování a úpravy ovlivňují pixely fotografie. Toho lze využít při jejich úpravách. Režim prolnutí a krytí zadáte v horním vodorovném panelu voleb nástroje před jeho aplikací. V případě jiných úprav, např. Filtr nebo Obraz | Přizpůsobení, zadáte režim prolnutí a krytí po jeho aplikaci Úpravy | Zeslabit (Shift+Ctrl+F). Takto můžete korigovat i provedenou úpravu nástrojem. Použijete-li nástroj např. Štětec nebo Přechod v nové vrstvě, postupujete jako v popsaném prolnutí vrstev.

Upravujte pouze jas

Při razantnější změně jasu pomocí Křivek a Úrovní ve složeném kanálu se může stát, že dojde k nežádoucímu posunu barev. Tomu můžete zamezit, pokud po aplikaci nástroje zvolíte Úpravy | Zeslabit Křivky (Shift+Ctrl+F) a nastavíte roletovou nabídku režimu prolnutí na Světlost. Změní se pouze jas (světlost), nikoli odstín nebo sytost. Zároveň můžete jezdcem zeslabit účinek změny.

14.jpg
Neupravená fotografie. Tento typ dívek mívá poněkud červenější odstín pleti
15.jpg
Pro větší „jiskru“ jsem zvýšil kontrast pomocí Křivek. Tím se nežádoucím způsobem nasytila pleťovka příliš dočervena
19.jpg
Použitím režimu prolnutí „Světlost“ v dialogu „Zeslabit“ jsem zamezil posunutí odstínu pleťové barvy

Rozostřete barvu šumu

U digitálního šumu zobrazeném na fotografii je rušivá zejména jeho barevnost. Použijte některý z filtrů pro odstranění šumu, nejlépe Medián nebo Gaussovské rozostření vždy v režimu Barva. Upravíte pouze barvu, nikoli jas, kde se nachází nejvíc detailů. Barva šumu se rozplyne. Použijte Filtr | Rozostření | Gaussovské (poměrně razantní). Zvolte Úpravy | Zeslabit a v rozbalovací nabídce v dolní části dialogu Barva.

16.jpg
Zašumělá fotografie pořízená kompaktem při ISO 800
17.jpg
Uplatnění Gaussovského rozostření, poloměr 7,5 obr. bodů
18.jpg
Rozostření v režimu „Barva“. Šum už není barevný vůči svému okolí

Zaostřete světlost

Kolem některých razantněji doostřených hran se vytvoří barevná záře. Zaostřete fotografi Filtr | Zaostření | Doostřit. Nastavte všechny parametry dialogu. Pak zvolte Úpravy | Zeslabit a poté Doostřit režim Světlost. Zaostření se bude vztahovat pouze na světlost fotografie nikoli na barvu.

20.jpg
Zvětšená část zaostřené fotografie odhalila barevnou záři okolo růžového květu, zejména v jeho prvé a levé dolní části
21.jpg
Použitím interakce „Světlost“ v dialogovém okně „Zeslabit“ jsem změnu barev eliminoval

Zaostřete bez zaostřovacích nástrojů

Někdy jsou výsledky zaostřovacích filtrů neuspokojivé. Lepšího výsledku můžete dosáhnout pomocí filtru Horní propust a režimu prolnutí. Takto se změní všechny oblasti bez hran na neutrálně šedé plochy. Hrany zůstanou nedotčeny. Pomocí režimu prolnutí budou zvýrazněny bez různých vedlejších efektů projevujících se použitím klasických filtrů na doostřování.

Duplikujte v paletce vrstvy pozadí (Ctrl+J), použijte na horní vrstvu Filtr | Jiné | Horní propust se zadáním poloměru 2 až 6 a nastavte režim prolnutí na Tvrdé světlo nebo Měkké světlo s mírnějším účinkem. Dalším kopírováním horní vrstvy (Ctrl+J) efekt násobíte. Snížením procent krytí vrstvy efekt zmírňujete. Slučte vrstvy.

Vytvořte snové fotky

Snovou atmosféru snímku přidáte rozostřením Filtr | Rozostření | Gaussovské, Shift+Ctrl+F. V dialogu Zeslabení zadáte režim Překrýt, Měkké světlo nebo Násobit a procento krytí. Takto můžete experimentovat s nastavením různých filtrů a interakcí.

22.jpg
Původní méně kontrastní fotografie
23.jpg 24.jpg
Použitím Gaussovského rozostření a režimu prolnutí „Překrýt“ v dialogu „Zeslabit“ jsem dosáhl zvýšení kontrastu se zvláštní atmosférou snímku
25.jpg
Použití interakce „Překrýt“ bez předchozího rozostření

Napodobte barevný filtr

V dolní části paletky Vrstvy stiskněte tlačítko Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav a v rozbalovací nabídce Plná barva. Tím otevřete nabídku barev, ve které vyberete příslušný barevný filtr, potvrdíte OK. Tím se vrátíte do paletky Vrstvy, kde zadáte režim prolnutí Barva, případně krytím ovlivníte sílu filtru. Vedle miniatury vrstvy se objeví miniatura masky vrstvy. Klasickou úpravou pro masky určíte zda nebo jak mnoho se filtr uplatní.

Odstraňte červené oči

Fotoaparáty při použití blesku, zejména vestavěného nad objektivem, často produkují snímky s jevem červených očí. Snadno se jej zbavíte pomocí interakce.

Otevřete obrázek a zvětšete jej tak, aby bylo červené oko dostatečně velké. Zapněte nástroj Štětec (B). Upravte jeho velikost zhruba na velikost červeného oka a tvrdost na 0. Barvu popředí nastavte na černou (pokud nemáte, tak klávesou D). V pruhu voleb nástroje zadejte režim Barva. Štětcem klepněte, případně opakovaně, na červené oko. Odstraníte barvu.

Opravte nedostatky nejenom na pleti

Otevřete fotografii a vyberte nástroj Razítko (S) nebo Retušovací štětec (J) s vhodným průměrem stopy a měkkými okraji. Zvolte režim prolnutí nástroje na Zesvětlit. Navzorkujte např. pleť poblíž opravovaného místa (Alt a klepněte). Přesuňte kurzor nad opravované místo a jednou klepněte. Nástroj zesvětlí pouze tmavší pixely než nevzorkované. Ostatní zůstanou nezměněny. Pokud je opravovaná část světlejší, např. lesklá místa, použijte režim prolnutí nástroje Ztmavit.

Zesvětlujte (ztmavujte) části fotografie

Photoshop má nástroj pro zesvětlení nebo ztmavení, nicméně toto je alternativní metoda. Při otevřené fotografii stiskněte Alt a v paletce Vrstvy klepněte na Vytvořit novou vrstvu. V otevřeném dialogu Nová vrstva zadejte režim prolnutí Překrýt a zatrhněte dole Vyplnit neutrální barvou pro Překrýt (50% šedé). Všimněte si, když budete experimentovat, že „chytrý“ Photoshop nabídne vždy neutrální barvu pro příslušný režim prolnutí, tou vyplní novou vrstvu nad pozadím.

Pokud taková barva není, volba se neaktivuje. Neutrální barva je taková, která v nové vrstvě příslušného režimu prolnutí neovlivní pozadí. Potvrďte Enter. Klávesami d nebo x nastavte popředí bílé nebo černé. S použitím vhodných štětců (B) nebo přechodů (G) a jejich krytí zesvětlujte nebo ztmavujte části fotografie. Bílé popředí zesvětluje a černé ztmavuje fotografii. Vyzkoušejte totéž v režimu Měkké světlo, kde je výsledek méně razantní.

Při stejném postupu použijte místo štětců, Filtr | Vykreslení | Světelné efekty a některý z nich. Nastavením krytí v procentech zeslabujete efekt, dalším kopírováním (Ctrl+J) zvyšujete sílu efektu. Experimentujte s režimy prolnutí a s typy světelných efektů.

Nahraďte barvu

Nástroj Nahradit barvu se skrývá pod nástrojem Retušovací štětec. Barvy, které označíte křížkem uprostřed kurzoru v téže vrstvě, nahradíte barvou popředí. Tento šikovný nástroj má v pruhu voleb mimo klasických možností jeho nastavení zejména možnost nastavení režimu prolnutí, který nás zajímá. Podobně lze použít Štětec, Plechovka barvy aj.

 • Odstín změní barvu na fotografii odstínem popředí, zachová si světlost a nasycení pozadí
 • Sytost změní barvu na fotografii sytostí popředí, zachová si odstín a světlost pozadí
 • Barva změní barvu na fotografii odstínem a sytostí popředí a zachová světlost pozadí
 • Světlost změní barvu na fotografii světlostí popředí a zachová odstín a sytost pozadí

Vytvořte přesný výběr

Často bývá nejefektivnější metodou k vytvoření složitého výběru zhotovení kontrastního alfa kanálu.

Prohlédněte si všechny barevné kanály fotografie (Ctrl+1, Ctlr+2, Ctlr+3 u RGB režimu) a vyhodnoťte jeden, který má nejkontrastnější objekty s detaily, které chcete oddělit. V paletce Kanály vytvořte nový Alfa kanál přetažením nejkontrastnějšího barevného kanálu na ikonku Vytvořit nový kanál. Vyberte jej a dále postupujte, vybrat vše (Ctrl+A), kopírovat (Ctrl+C), vložit (Ctrl+V).

Abychom vytvořili masku a z ní výběr, musí být Alfa kanál co nejkontrastnější. Toho docílíte tím, že zvolíte Úpravy | Zeslabit (Shift+Ctrl+F) a v tomto dialogu Režim, Tvrdé světlo nebo Ztmavit barvy, případně Zesvětlit barvy. Stejného dosáhnete místo Úpravy | Zeslabit, Obraz | Použít obraz, režim Tvrdé světlo. Nový kanál se prolne se svojí kopií. Dalším opakováním postupu s již upraveným kanálem opět zvýšíte kontrast. Je-li třeba, použijte i Úrovně (Ctrl+L) a posouváním horních jezdců maximalizujte kontrast kanálu.

Fígl na závěr: Aktivujete nástroj Štětec (B), nastavte jeho režim na Překrýt. Při černé barvě popředí (D,X) přetahujte rozhraní tmavých a bílých partií. Tmavé budou černat, aniž se budou měnit bílé. Pokud nejsou dost bílé, stejným štětcem přetahujte rozhraní při bílém popředí (X). Experimentujte s dalšími nástroji. Cílem je vytvoření co nejkontrastnější masky ovšem se zachovanými detaily v obrazu. Se stisknutou klávesou Ctrl klepněte do Alfa kanálu, kde je vytvořena maska a načtěte výběr pro další práci.

Při popisu jednotlivých režimů prolnutí, které souvisí s výše uvedenými technikami v této kapitole, uvažuji působení nástroje pro malování nebo úpravu (horní barva) na existující obrazové body fotografie (podkladová barva). Prolnutím vznikne výsledná barva.

Čtyři níže uvedené režimy prolnutí při přepočtech vytvoří nový obrázek v barevném režimu HSB (Hue-odstín, Saturation-sytost, B-Brightness-jas neboli světlost). Pro výsledný pixel platí, že převezme některou z těchto informací z horního a některou z podkladového pixelu. Obrázek je pak převeden zpět do barevného režimu, v němž byl vytvořen.

Vytváří výslednou barvu se světlostí a sytostí podkladové barvy a s odstínem horní barvy.

Odstín

V tomto režimu nelze obarvit černobílou fotografii. Její barevná sytost je 0 a tu si zachovává. Pasáže s malým množstvím barvy budou mít stejně malé množství, ale jiného odstínu. Působením např. Štětce v šedé škále přemění barvy fotografie na šedé, protože podkladovým pixelům předává svůj barevný ne-odstín.
Použití: nahrazení barvy popsaným způsobem, bez změny tmavosti a sytosti. Ke změně odstínu barvy částí, nebo celé fotografie.

Sytost

Vytváří výslednou barvu se světlostí a odstínem podkladové barvy a s sytostí horní barvy.

Sytost určuje, jaké množství barvy je v daném pixelu fotografie. Odstíny šedé neobsahují žádnou sytost, pouze jas, proto jejich působením fotografii předáme nulovou sytost, tedy jí odbarvíme. Podstatná je pouze barevná složka krycí barvy. Podle ní se pixely buď nasytí svým odstínem, nebo barva „vyprchá“ podle nasycení použité krycí barvy.

Kreslíte-li např. nejjasnější žlutou, budou podkladové pixely stejně jasné při zachování svého odstínu a jasu. V tomto režimu působením na černobílou fotografii nedochází ke změně, protože její ne-odstín zůstává.
Použití: nahrazení barvy popsaným způsobem. Ke změně sytosti až odbarvení části nebo celé fotografie

Barva

Vytváří výslednou barvu se světlostí podkladové barvy a s odstínem a sytostí horní barvy. Zachovají se tím úrovně jasu (šedi) v obraze. Tento režim je téměř shodný s režimem Odstín s tím rozdílem, že můžete změnit též množství barvy (sytost). Slouží k přenosu informace o barvě z horních do podkladových pixelů. Působením šedé obraz odbarvuje a působením na šedou obraz koloruje.
Použití: ruční kolorování černobílých a tónování barevných fotografií. Rozostření barevného digitálního šumu. Odstranění „červených očí“. Napodobení barevného filtru.

Světlost

Vytváří výslednou barvu s odstínem a sytostí podkladové barvy a se světlostí horní barvy. Tento režim vytváří opačný efekt než režim Barva. Nemůžete měnit barvy a jejich sytost pouze jas podle horní barvy. Režim nemá význam ke změně barev fotografie. Je však neocenitelný ke korekci po úpravách.
Použití: po úpravách jasu fotografií a po doostření k zamezení barevného posunu.

Měkké světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy podkladových pixelů v závislosti na horní barvě pixelů. Pokud je horní barva světlejší než 50% šedá, obraz se zesvětlí jakoby přidáním jasu. Pokud je horní barva tmavší než 50% šedá, obraz se ztmaví jakoby ubráním jasu. Příslušný barevný nádech z horních pixelů, pokud nejsou monochromatické, se přenese do podkladových.
Použití: zesvětlení nebo ztmavení části fotografie při použití štětce nebo nové vrstvy vždy příslušným odstínem šedé. Popsané zaostření pomocí filtru Horní propust. Rozostření nové vrstvy v tomto režimu s popsaným efektem. Přenesení textury v nové vrstvě na fotografii.

Tvrdé světlo

Jiný algoritmus tohoto režimu se navenek projevuje jako razantnější Měkké světlo.
Použití: jako v předešlém případě se silnějším efektem

Zesvětlit, Ztmavit

Tento režim porovnává horní pixely a podkladovou fotografii a vybere ty světlejší. Přesněji vezme barevnou informaci v jednotlivých kanálech a vybere světlejší z horní a podkladové barvy jako výslednou barvu. Režim ztmavit dělá přesný opak.
Použití: přesná retuš. Při aplikaci některých filtrů dojde k zajímavým efektům

Ztmavit barvy

Tato interakce pracuje podobně jako předchozí. Rozdíl je v tom, že podkladový obrázek ztmavuje v závislosti na horní barvě. Prolnutí vlastní kopie v nové vrstvě způsobí ztmavení při zachování největších jasů, tedy zvýšení kontrastu.
Použití: při popisovaném vytváření kontrastního Alfa kanálu k přesnému výběru

Zesvětlit barvy

Algoritmus bere barevnou informaci barevných kanálů podkladu a zjasňuje ji v závislosti na stupni jasu horní barvy. Nezmění nejtmavší části obrázku, což umožňuje zesvětlit pouze okolí.
Použití: při vytváření kontrastního Alfa kanálu k přesnému výběru

Vyčerpat zcela téma interakcí se všemi nuancemi by obnášelo velmi obsáhlé dílo. Pokusil jsem se téma zahustit pouze na věci podstatné pro fotografy.

Určitě si přečtěte

Články odjinud