Jak pracují režimy prolnutí

26. dubna 2007
TWEET SDÍLET
Ve Photoshopu je obvyklé, že k cíli vede několik postupů s poněkud odlišnými výsledky. Jednou z úprav je použití režimu prolnutí, ten umožňuje ovlivnit mnoho parametrů a výsledky jsou jedinečné.

Režimy prolnutí stanovují, jakým způsobem se navzájem ovlivní obrazové body ležící nad sebou. Podle stanoveného matematického vzorce Photoshop spočítá výslednou hodnotu pro „nový“ obrazový bod. Stejným způsobem přepočítá všechny pixely fotografie. Je lhostejné, zda na podkladové pixely umístíte horní obrazové body novou vrstvou v paletce „Vrstvy“ nebo nástrojem pro malování či úpravy. Ve Photoshopu je k dispozici 23 režimů prolnutí. Budu se zabývat pouze těmi, které jsou vhodné pro úpravu fotografií.

Úpravy jasu a kontrastu fotografií

Úprava jasu a kontrastu fotografie pomocí prolnutí vrstev je rychlá, vratná a flexibilní co se týká regulace síly efektu. Photoshop má k dispozici pro výpočet dvojnásobné množství informací než u standardních funkcí pro tytéž úpravy, proto mohou být výsledky překvapující. Uvedená prolnutí vrstev neovlivní zcela černé a zcela bílé pixely fotografie, tedy ovlivní pouze obrazové body ležící mezi těmito mezními hodnotami.

Sílu efektu prolnutí regulujete nastavením Krytí horní vrstvy v paletce Vrstvy, kde efekt zeslabíte nebo dalším a dalším zkopírováním prolnuté horní vrstvy (Ctrl+J), kdy efekt zesílíte. Konečnou horní vrstvu doladíte opět krytím.

Maskujte prolnutí

Úpravy jsou aplikovány na celý obrázek, což je často nevyhovující. Elegantním řešením je použití masky. V dolní části paletky Vrstvy ji aktivujte ikonkou Přidat masku. Vedle miniatury aktivní horní vrstvy s obrázkem se zobrazí bílá maska, která vše odkrývá. Přidržením Alt při zapínání masky se zobrazí černá maska, která vše zakrývá. Při aktivní ikonce masky ji můžete upravovat běžnými kreslícími nástroji, zejména nástrojem Přechod (G) a Štětec (B), které budou v odstínech šedé.

Bílá maska značí, že se nastavený efekt prolnutí v těchto místech fotografie uplatní na 100 %. Černá maska na 0 %, tedy efekt se neuplatní vůbec. Pokud je maska šedá, uplatní se efekt podle přítomnosti bílé respektive černé. Např. šedá RGB (128,128,128) na 50 %. Na masku jsou použitelné ostatní dostupné postupy k úpravě obrázků, např. Úrovně, Křivky atd. Klepnutím na miniaturu masky s přidržením Alt zobrazíte pouze masku. Klepnutím s Shift masku vypnete a zapnete. Výhodou je, že úpravy jsou vratné a nedestruují pixely fotografie.

Klepněte pro větší obrázek
Dolní část fotografie je podexponovaná
Klepněte pro větší obrázek
Na fotografii jsem použil režim prolnutí „Závoj“ a masku vrstvy, kterou jsem upravil pomocí nástroje „Přechod“. Tím jsem docílil zesvětlení dolní části fotografie

Použijte „Styl vrstvy“

Režim prolnutí zadáte též poklepáním na miniaturu horní vrstvy v paletce Vrstvy. Otevřete dialogové okno Styl vrstvy. V horní části zadáte režim prolnutí a krytí. V dolní části máte možnost změnit některé části vrstvy na průhledné a tím definovat části fotografie, kde bude aplikován režim prolnutí. Horní posuvníky Tato vrstva slouží k potlačení aktivní, v našem případě horní vrstvy příslušného jasu, tedy míst, kde nebude interakce vrstev patrná.

Dolní posuvníky Podkladová vrstva slouží k zviditelnění podkladové vrstvy příslušného jasu. Jakoby pixely stanoveného jasu podkladové vrstvy vytvořily díru v aktivní, horní vrstvě. Zde se efekt neuplatní. Je-li podklad totožný s horní vrstvou, jeví se výsledek práce s oběma skupinami jezdců stejný. Podržením klávesy Alt a tažením posuvníků je rozdělíte na dva trojúhelníky, čímž zajistíte hladké prolnutí vrstev v příslušných stupních jasu.

 

Klepněte pro větší obrázek
Část budovy za stromem je přeexponovaná, bez kresby. Strom v popředí je dobře exponován a jeho struktura je patrná. Fotoaparát nezaznamenal správně celou škálu jasů. 1/180 sec. F8 ISO 100 multisegmentové měření
Klepněte pro větší obrázek
Použitím kompenzace expozice -1,5 EV jsem docílil správné expozice budovy za stromem (expozice na světla). Ostatní části fotografie jsou podexponovány, ale nepostrádají kresbu ve stínech. 1/125 sec. F16 ISO 100 multisegmentové měření
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Na převážně podexponovanou fotografii jsem aplikoval režim prolnutí „Závoj“ v dialogu „Styl vrstvy“. Pomocí posuvníků jsem vymezil stupně jasu 209 až 255, kde se interakce neuplatnila a stupně jasu 129 až 209, kde se interakce projevila částečně, aby bylo prolnutí pozvolné. Tím jsem docílil zesvětlení všech částí fotografie vyjma budovy za stromem, která je exponovaná správně

Závoj

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vynásobí inverzní hodnotu horní a podkladové barvy. Výsledkem je vždy světlejší barva. Zesvětluje fotografie. V razantnějším provedení blednou barvy.
Použití: pro podexponované fotografie

Násobit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vynásobí podkladovou a horní barvu. Ztmavuje fotografie. V razantnějším provedení sytí barvy. Může se zvýraznit projev chromatické aberace, což je vada optické soustavy. Výsledkem je fialové, případně zelené lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem. Jsou-li barvy příliš nasycené nebo se zvýrazní projev chromatické aberace, odbarvěte horní vrstvu (Shift+Ctrl+U)
Použití: pro přeexponované fotografie

Klepněte pro větší obrázek
Fotografováno starším kompaktem 1/500 sec. F5 ISO 100 integrální měření expozice se zdůrazněným středem. Díky tmavé palmě uprostřed snímku jsou okraje palmy a dům v pozadí přeexponovány
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Pro ztmavení fotografie jsem použil režim „Násobit“ v dialogu „Styl vrstvy“. Pomocí posuvníků jsem vymezil stupně jasu 0 až 19 kde se interakce neuplatnila a stupně jasu 19 až 179 kde se interakce projevila částečně, aby bylo prolnutí pozvolně. Tím jsem docílil ztmavení všech částí fotografie vyjma správně exponovaných tmavých částí. Kresbu v nejsvětlejších pasážích budovy zachránit nelze, protože jasy jsou „vypálené“ a kde nic není, nelze nic vylepšit.
Klepněte pro větší obrázek
Správně exponovaný snímek 1/500 sec. F6,3 ISO 100 kompenzace expozice -1. Zde je vidět, že fotografii lze opravit, což neplatí u zcela přeexponovaných nebo podexponovaných částí, kde není žádná kresba. Vždy je lepší, pokud to je možné, přesně exponovat

Měkké světlo

Ztmavuje nebo zesvětluje barvy v závislosti na horní barvě. Pokud je horní barva světlejší než 50% šedá, pak je podklad zesvětlen. Pokud je tmavší než 50% šedá, je podklad ztmaven. Světlá místa budou světlejší a tmavá tmavší. Efekt je podobný osvětlení fotografie rozptýleným světlem. Při invertování horní vrstvy (Ctrl+I) bude efekt opačný, tedy snížíte kontrast.
Použití: mírnější zvýšení nebo snížení kontrastu fotografie.

Klepněte pro větší obrázek
Fotografie je mdlá, nekontrastní, což může být záměr (ale nemusí)
Klepněte pro větší obrázek
Kontrast fotografie jsem zvýšil použitím interakce „Měkké světlo“

Překrýt

Ztmavuje nebo zesvětluje barvy v závislosti na podkladové vrstvě. Části fotografie, které jsou světlejší, než 50% šedá se budou chovat jako v režimu Závoj. Části fotografie tmavší než 50% šedá budou upraveny jako v režimu Násobit. Světlá místa budou světlejší a tmavá tmavší. Jsou-li v tmavších partiích nepřirozené barvy, odbarvěte horní vrstvu (Shift+Ctrl+U).Použití: razantnější zvýšení kontrastu fotografie

Klepněte pro větší obrázek
Fotografie je plochá, struktura soch málo patrná
Klepněte pro větší obrázek
Použitím interakce „Překrýt“ jsem zvýšil kontrast a hlavní motiv, sochy, jsou „čitelnější“

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní podklad v závislosti na odstínu horní barvy. Pokud je horní barva světlejší než 50% šedá, pak je podklad zesvětlen. Pokud je tmavší než 50% šedá, je podklad ztmaven. Použitý algoritmus způsobí efekt, který je podobný osvětlení fotografie ostrým bodovým světlem. Při těchto úpravách je horní a podkladová vrstva stejná, proto je efekt stejný jako u Překrýt Jsou-li barvy příliš nasycené, odbarvěte horní vrstvu (Shift+Ctrl+U).
Použití: razantnější zvýšení kontrastu fotografie

  • otevřete fotografii ve Photoshopu, která se zobrazí v paletce Vrstvy jako pozadí
  • zkopírujte pozadí do nové, horní vrstvy (Ctrl+J)
  • aktivní horní vrstvě nastavte režim prolnutí v rozbalovací nabídce paletky Vrstvy a krytí
  • (nebo poklepáním na horní vrstvu v dialogu „Styl vrstvy“ nastavte režim prolnutí a krytí)
  • použijte na horní vrstvu masku, pokud chcete efekt uplatnit pouze na část fotografie
  • (nebo posuvníky Tato vrstva a Podkladová vrstva určete, které jasové hodnoty se mají prolnout)
  • slučte vrstvy a upravenou fotografii uložte

Další režimy prolnutí, které „něco dělají“ s fotografií zkopírovanou v horní vrstvě, už nejsou vhodné pro běžné úpravy. Jsou to: Ztmavit barvy, Lineárně ztmavit, Zesvětlit barvy, Lineárně zesvětlit, Jasné světlo, Lineární světlo, Tvrdé míchání, Rozdíl, Vyloučit.

Témata článku: Fotoškola


New World se snaží oživit endgame. Přináší měnící se výzvy v expedicích

New World se snaží oživit endgame. Přináší měnící se výzvy v expedicích

Expedition Mutators vám dají pořádně zabrat.

Michal Maliarov
AmazonNew World
Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

** Ještě před premiérou můžete v ruce držet S22 Ultra... **...jenže to není Galaxy a Samsung ani náhodou ** Jak nenaletět na bombastické specifikace telefonů „za hubičku“?

Martin Chroust
AliExpressČínaKopie
AMD Radeon RX 6500 XT v testech. První 6nm grafika v levném kabátu, která je k smíchu

AMD Radeon RX 6500 XT v testech. První 6nm grafika v levném kabátu, která je k smíchu

** AMD představilo novou grafickou kartu Radeon RX 6500 XT ** Poprvé používá 6nm čip a má rekordní frekvenci ** Kartu značně omezuje malá paměť

Karel Javůrek
Radeon RX 6000Grafické kartyAMD
NÁVOD: Jak zkrátit nepřehledné kontextové nabídky

NÁVOD: Jak zkrátit nepřehledné kontextové nabídky

** Chcete se zbavit balastu z dlouhých kontextových nabídek? ** Možná naopak oceníte možnost přidat některé užitečné položky. ** Máme pro vás tipy od přehledné utilitky až po ruční editaci registrů.

Petr Urban
Windows 11Windows 8Windows 10Software
Recenze hry Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Nathan a banda podruhé

Recenze hry Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Nathan a banda podruhé

Byla jen otázka času, kdy se dočkáme nějaké té remasterované verze nejnovějších dílů ze série Uncharted. A dle vývojářů nastal právě nyní ten nejlepší čas.

Ladislav Novák
Naughty DogUnchartedRecenze
Jak časté jsou planetky s měsícem? U jedné našli už třetí

Jak časté jsou planetky s měsícem? U jedné našli už třetí

** Astronomové objevili třetí měsíc planetky Elektra ** Více měsíců má z planetek už jen Pluto ** Celkem známe více než 400 planetek s měsícem

Petr Kubala
AstronomieMěsíc
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

** Studie analyzovala vliv družic Starlink na pozorování projektu ZTF ** Přehlídka oblohy se nachází na jihu Kalifornie a jednou za dva dny prohledá celou oblohu ** Počet stop družic Starlink na snímcích neustále roste, vědecká pozorování však příliš ovlivněna nejsou

Petr Kubala
StarlinkAstronomieSpaceX