Jak na snímku nahradit nezajímavou nebo přepálenou oblohu

Jak na snímku nahradit nezajímavou nebo přepálenou oblohu

Mnohé snímky fotografované převážně v létě kazí nevýrazně plochá nebo zcela bílá obloha (většinou vlivem nízkého dynamického rozsahu snímače digitálu). U většiny podobných fotografií však může pomoci aplikace Adobe Photoshop. Oblohu zde jednoduše vyměníte za jinou - buď vyříznutou z jiného snímku, nebo speciálně pro tento účel nafocenou.

1. Otevřete snímek, na němž chcete oblohu vyměnit. Tu nejdříve musíte označit. V případě, že oblohu tvoří jednolitá plocha, můžete jednoduše využít nástroj Kouzelná hůlka (W) . Klepněte s ním kamkoliv do oblasti oblohy, provede se její označení. Pokud se obloha nevybrala celá nebo naopak se označily i některé nechtěné části, změňte hodnotu Tolerance ve volbách nástroje v horní liště. Zadáním nižšího čísla výběr omezíte, zvětšením hodnoty naopak rozšíříte. Pokud se stále na některých místech výběr neprovádí podle vašich představ, přepněte na nástroj Laso (L) . Při současném držení klávesy SHIFT (u kurzoru lasa se objeví znaménko +) můžete nyní přidat chybějící části, při držení klávesy ALT je naopak odebrat.Výběr oblohy provedený nástrojem Kouzelná hůlka

2. Pokud jsou obrysy oblohy příliš složité a prolínají se s okolními částmi snímku, nezbývá než za pomocí Lasa obkreslit oblohu celou. Skládají-li se části obrysu z přímek, podržením levého tlačítka myši na ikonce nástroje jej přepnete na Mnohoúhelníkové laso . Až celou oblohu obtáhnete, u kurzoru lasa se objeví symbol kroužku. Klepnutím na výchozí bod obrys uzavřete.

3. V obou případech nakonec do výběru klepněte pravým tlačítkem a vyberte Doplněk výběru. Stiskněte CTRL + J, tím ze snímku bez oblohy vytvoříte novou vrstvu.

 


 

Pokračování 2 / 3

Výběr oblohy pomocí funkce Oddělit

4. Pokud je obloha s okolím prolnutá opravdu velmi komplikovaně a její obkreslení oběma předešlými způsoby by tak bylo náročné (nebo nemožné), zbývá další z nástrojů pro výběr, a to funkce Oddělit. Oddělení proveďte v kopii vrstvy pozadí – vytvoříte ji stisknutím CTRL + J. Oblast s oblohou si nejprve zhruba označte nástrojem Obdélníkový výběr (M), abyste pro urychlení pracovali jen s touto částí (funkce Oddělit je náročná na výkon počítače).Hrubé vyznačení části s oblohou

5. Zadejte Filtr | Oddělit (nebo stiskněte ALT + CTRL + X). Otevře se dialogové okno. Vlevo nahoře vyberte nástroj s ikonkou fixy (jeho správný název je Nástroj zvýraznění obrysů) a ve volbách vpravo nastavte vhodnou stopu – většinou okolo průměru 5-20 bodů. Čím stopu nastavíte menší, tím bude výběr přesnější, obrys se vám však bude obtížněji vyznačovat. Obkreslovanou oblast si vždy nástrojem Lupa dostatečně zvětšte, výřezem pak posouvejte nástrojem Ručička (přepnete na něj také držením klávesy Mezerník). Pokud někde přetáhnete, čáru můžete odmazat nástrojem Guma .Obkreslování obrysu oblohy v dialogovém okně funkce Oddělit

6. Až takto vyznačíte celou oblohu, přepněte na nástroj Plechovka (správně Vyplnění) a klepněte s ním kamkoliv mimo vyznačenou oblohu. Oblast se vybarví do modra.Vyplnění ponechávané části v dialogovém okně funkce Oddělit

7. Nakonec stiskněte OK. Photoshop nyní v části zelené čáry obrysu detekuje podle kontrastu a barevnosti okraje oblohy. Lze tak vcelku spolehlivě oddělit například i vlající vlasy nebo jiné obtížně vyznačitelné objekty. Nakonec stiskněte CTRL + D pro odznačení obdélníkového výběru.

 

Pokračování 3 / 3

Výměna oblohy

8. Nyní otevřete snímek s novou oblohou. Přepněte na nástroj Přesun (V) , stiskněte levé tlačítko myši kdekoliv na snímku s oblohou a přetáhněte jej do původního snímku.


Přesunutí oblohy do původního snímku


9. Klepněte na záložku paletky Vrstvy. Pokud ji na ploše nevidíte, zobrazíte ji příkazem Okna | Vrstvy nebo stisknutím klávesy F7. Vidíte zde, že obloha se vložila jako nová vrstva. Uchopte ji levým tlačítkem myši a přetáhněte pod vrstvu bez oblohy, u níž pak vlevo stiskněte ikonku Oka - tím ji učiníte neviditelnou.Paletka Vrstvy. Vrstva oblohy je přetáhnutá pod vrstvu bez oblohy, u ní je vypnutá viditelnost

10. Část s oblohou teď můžete nástrojem Přesun (V) jakkoliv posouvat. Když podržíte CTRL a klepnete v paletce vrstvy na ikonku náhledu oblohy, provede se její označení. Stisknete pak CTRL + T pro Libovolnou transformaci a uchopením některého z rohů výběru můžete oblohu jakkoliv zvětšovat či zmenšovat.Umístění oblohy na správné místo a její změna velikosti pomocí Libovolné transformace


Pozor na přílišné zvětšení, aby obloha zůstala dostatečně kvalitní. Stisknete Enter pro potvrzení změny velikosti a CTRL + D pro odznačení.

11. Po opětovném zapnutí viditelnosti horní vrstvy (ikonka oka u Vrstvy 1) máte před sebou výsledný snímek. Pokud jste spokojeni, můžete sloučit vrstvy příkazem Vrstva | Do jedné vrstvy a snímek klasicky uložit jako .jpg nebo .tif.Snímek po úpravě


 

Určitě si přečtěte

Články odjinud