Jak na omezený dynamický rozsah snímače

Jak na omezený dynamický rozsah snímače

Zastánci klasické fotografie často vyčítají digitálním fotografiím „menší šťavnatost“ ve srovnání s mokrou cestou provedenou zvětšeninou z filmu. Zejména u větších formátů vynikají klasicky zhotovené fotografie živějším vzhledem i přes - pro někoho rušivé - zrno filmu.

Důvodem méně šťavnatého vzhledu digitálních snímků je zejména omezená schopnost zachycení široké škály jasů pramenící z omezené velikosti jednotlivých fotodiod snímače. Přepálené jasy nebo slité stíny bez detailů jsou tak průvodním jevem zejména u fotografií z kompaktních digitálních fotoaparátů s malým snímačem.

Tento handicap lze obejít nebo zmírnit investicí do většího snímače nebo pečlivým softwarovým zpracováním snímku. Dynamický rozsah snímku lze do jisté míry zvýšit zpracováním fotografií ve formátu RAW, jak se můžete dočíst v našem starším článku, nebo cestou vícenásobné expozice.

Pokud přesahuje rozsah jasů fotografované scény možnosti snímače, je nutno pořídit několik snímků s různou expozicí. Přeexpozice snímku zajistí prokreslení nejtmavších stínů, zatímco podexpozice přinese zachování detailů i v nejvyšších světlech, tak jak to vidíte na následujících snímcích.

undefined
Snímek exponovaný s ohledem na budovy v popředí vede k přepálení podvečerní oblohy
a ke ztrátě detailů v podobě mraků


Podexpozice vede k vykreslení detailů večerní oblohy

Abyste mohli odstupňované expozice využít pro montáž do jednoho snímku, je zapotřebí kvalitní stativ, který umožní dokonalé překrytí snímků při jejich sloučení. Tento postup samozřejmě není možné aplikovat na pohybující se předměty.

Sloučení různě exponovaných snímků lze provést fotomontáží nebo nastavením prolnutí vrstev ve Photoshopu (nebo jiném programu podporujícím práci ve vrstvách).


Předchozí fotografie byly využity k jednoduché montáži přinášející kresbu do oblasti oblohy snímku


 

Pokračování 2 / 3

Využití režimu prolnutí vrstev pro šťavnatější snímek

Následující postup nevyužijete pro úpravu běžných fotografií, hodí se však vždy, pokud očekáváte nejlepší možný výsledek, zejména pokud budete fotografie tisknout ve formátu větším než A4 pro výstavní účely. Pro posouzení ukázek v tomto článku budete potřebovat dobře zkalibrovaný monitor s dostatečným rozsahem jasů.

Jako výchozí materiál použijte tři snímky s odstupňovanou expozicí. Pro špičkový výsledek je potřeba věnovat maximální pozornost pevnému uchycení fotoaparátu na kvalitní stativ.

Nejdříve přetáhněte ve Photoshopu  prostřední snímek na nejtmavší a poté nejsvětlejší pomocí nástroje Přesun. Pokud při přesunu přidržíte klávesu Shift, budou jednotlivé snímky na sebe lícovat.


Přetažením snímků do jednoho získáte obrázek sestávající se tří vrstev

Po přetažení otevřete Paletku Vrstev (Okna/Vrstvy). Vyberte nejsvětlejší snímek v horní vrstvě, nastavte režim prolnutí na Závoj a hodnotu Krytí na 50%.


Nastavení režimu prolnutí a míry krytí první vrstvy

Na druhé vrstvě nastavte režim prolnutí Násobit a Krytí ponechte na hodnotě 100%.


Nastavení prolnutí druhé vrstvy

Pokud je nyní výsledný obrázek příliš tmavý, zvyšte míru Krytí první vrstvy.


Doladění světlosti jezdcem Krytí první vrstvy


 

Pokračování 3 / 3

Nástroj Úrovně

Další doladění tonality a kontrastu snímku můžete v případě potřeby provést nástrojem Úrovně v jednotlivých vrstvách. Díky práci v několika vrstvách není degradace kvality snímku při úpravě tak patrná, jako by tomu bylo u jednotlivého snímku.

 
Doladění jasu a kontrastu snímku pomocí nástroje Úrovně v první a poslední vrstvě

Změna, které jste dosáhli, nemusí být na první pohled výrazně patrná. Srovnáte-li však pozorně místa nejvyšších jasů nebo stínů snímku ve větší velikosti, bude nárůst kvality snímku dobře patrný. Pokud jste snímky dobře slícovali a všechny jsou stejně zaostřené, získáte složením snímek o viditelně lepším rozlišení.


Srovnání výřezů původního a kompozitního upraveného snímku svědčí o lepším vykreslení detailů
a ostřejším vzhledu snímku

Způsobů, jak napravit omezený dynamický rozsah snímku sloučením několika různě exponovaných fotografií, je několik. Nebojte se proto experimentovat a nalézat cesty, které vyhoví vaší potřebě nejlépe. Jako výchozí materiál můžete použít mnohem více než jen dva nebo tři snímky. Překrytí více snímků má pozitivní vliv na redukci digitálního šumu, který najdeme zejména ve stínech a při vyšších citlivostech.


Finální snímek lze vytvořit i z více než tří vrstev. V tomto případě jsem také 
prostřídal režim prolnutí Závoj a Násobit

Redukce šumu a lepší vykreslení stínů a nejvyšších světel je dobře patrné na následujících výřezech srovnávajících upravené a originální snímky.

 
Za lepší kresbou ve světlech a stínech stojí také potlačený digitální šum snímků jako efekt několikanásobného vrstvení.
Takto upravený snímek lze bez obav vytisknout i ve velkém formátu
(Pokud rozdíl mezi snímky nevidíte, zkuste nastavit vyšší jas monitoru)

 

 

Určitě si přečtěte

Články odjinud