Jak na HDR fotografie aneb dejte vale přepalům

18. října 2010
TWEET SDÍLET
Má fotografovaná scéna větší dynamický rozsah, než jaký zvládne váš fotoaparát? Zkuste techniku zvanou HDR fotografie.

Jestliže má fotografovaná scéna větší dynamický rozsah, než jaký zvládne váš fotoaparát, musíte si vybrat, zda obětujete kresbu ve světlech, nebo ve stínech. Nebo si zkusíte poradit navýšením dynamického rozsahu fotoaparátu, technikou zvanou HDR fotografie.

Digitální fotografie je báječná věc, ale kromě známých a zřejmých výhod oproti fotografii na filmový materiál má také svoje nevýhody. Jednou z nejméně příjemných vlastností všech digitálních CCD či nyní u zrcadlovek častěji CMOS snímačů je omezený dynamický rozsah zaznamenaných úrovní jasu. V praxi se tento nedostatek projevuje známými a nepěkně vypadajícími přepaly, tj. místy bez jakékoli kresby ve výsledné fotografii. Nejhorší je situace u kompaktních fotoaparátů s malým snímačem. Zrcadlovky s většími senzory i ve velikosti kinofilmu 24 × 36 mm (tzv. fullframové snímače) jsou již na tom podstatně lépe, ale filmovým materiálům se v oblasti světel rovnat nemohou.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Nejen z toho důvodu vzniklo několik způsobů, jak tento nedostatek vyřešit. Tyto techniky jsou známé pod zkratkou HDR (High Dynamic Range, tedy vysoký dynamický rozsah). Princip je vlastně zcela jednoduchý: sloučení více fotografií (většinou stačí dvě až tři) s různou expozicí do jednoho výsledného snímku. Zaznamenaný rozsah jasů tak není nijak omezen a lehce překoná dynamiku osmi clonových čísel i nejlepšího fullframového snímače. Z toho ovšem vyplývá hned několik základních omezení: touto technikou není možné fotografovat jakékoli pohybující se objekty, je třeba fotit z pevného stativu, aby snímky pasovaly přesně jeden na druhý, výsledná ostrost je navíc vždy nižší než u zdrojových fotografií a nakonec vítr a vůbec vše, co se hýbe, je největší nepřítel HDR fotografií.

Slunce a jiné světelné zdroje v záběru

Jak již bylo řečeno, HDR fotografie je svým způsobem experiment, který umožňuje zachytit obrovské tonální rozpětí scény. Lidské oko je na tom s dynamikou o hodně lépe než dostupná technika, uvádí se rozsah téměř 24 expozičních stupňů (clon). S HDR tedy máte šanci přiblížit se více možnostem vnímání oka, nebo je dalece překonat. Působivé jsou zvláště fotografie se sluncem přímo v záběru.

Sami víte, že když se budete očima dívat do slunce, hůř se vám bude rozeznávat, co je v popředí. Ještě horší to bude třeba při noční jízdě autem, když vám do očí posvítí dálková světla, to už neuvidíte skoro nic, protože oči jsou zcela oslněné. Přitom pro HDR zobrazit slunce na obloze společně s krajinou a tmavým popředím ve stínu není žádný problém. Vše bude krásně vidět. Jedná o jasové rozpětí zhruba deseti clon, spíše ještě méně. V případě zmiňované noční jízdy už by to byl větší oříšek, ale stále je možné vyfotit rozsvícené reflektory společně se stojícím autem i noční krajinou, osvětlenou jen zbytkovým světlem. To už oko opravdu nezvládne.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Ruční složení HDR fotografie ze čtyř dílčích snímků.

Vzhled výsledných HDR

Technika HDR je do jisté míry experiment a záleží pouze na vás, jak ji využijete. Určitě jste již sami viděli hodně špatných fotografií, které jsou touto technikou negativně poznamenány. Výsledné snímky, často krajina nebo večerní scény, vypadají jako dětské omalovánky – jsou to jen plochy barvy bez nějaké výraznější tonality. Ovšem technika HDR fotografií nebyla založena za tímto účelem a osobně bych těžko takovou „fotografii“ omluvil nějakým výtvarným záměrem. Omlouvat špatné výsledky, vlastní neznalost či neschopnost výtvarným záměrem je ostatně dost rozšířený nešvar většiny těch, co nezvládají dobře řemeslo. Jsem zastáncem toho, nejprve zvládnout techniku a poté se pustit do experimentů. Můžete si pak vybrat, zda budete chtít HDR přiznat, v případě jasného výtvarného záměru, nebo s její pomocí obejít technická omezení digitální fotografie.

Pro profesionála, který se fotografií živí, je samozřejmě mnohem častější druhá možnost. Tedy udělat bez omezení technicky a vlastně i výtvarně lepší fotografii. Cesta je to trnitější a obtížnější, ale výsledkem bude přirozeně vypadajících fotografie, kde použití speciální techniky HDR odhalí jen věci znalý pozorovatel nebo odborník. Pochopitelně vám ale nikdo nezakazuje využívat techniky HDR fotografií k experimentům.

Výběr motivů pro HDR

Technika HDR fotografií umožňuje pořídit dříve „nefotitelné“ scény. Z počátku je často těžké si vůbec představit, jak bude výsledný snímek vypadat. K tomu se člověk dopracuje až po nějaké zkušenosti. Také při vyhledávání vhodných námětů musíte změnit své dosavadní zvyklosti. Se znalostí technik HDR budete zcela záměrně vyhledávat motivy s extrémním rozsahem jasů a nebude pro vás problém udělat perfektní noční nebo večerní fotografie s prokreslenými světly i stíny. Rovněž dokonalé zobrazení dramatické oblačnosti i přímo se sluncem v záběru už není nemožné. HDR fotografie dobře uplatníte i při focení různých interiérů a architektury, kdy často rozsah jasů překračuje možnosti fotoaparátů. Nebojte se experimentovat a zapomeňte na hranice, které vás doposud omezovaly.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
 
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost | max. velikost
Složený snímek a dílčí snímky.

Vlastní fotografování

Jestliže se na scéně nevyskytuje extrémní rozsah jasů, lze s výhodou použít i expoziční bracketing, který vám většinou umožní nastavit pro tři expozice rozsah čtyř až šesti expozičních kroků. Před „ostrým“ fotografováním si změřte nejkratší a nejdelší expozici na scéně a nejlépe si ještě udělejte zkušební snímky, abyste viděli, zda zůstane zachována kresba ve světlech. Na to je třeba dávat velký pozor, a pokud si nejste jisti, raději udělejte další kratší expozici. Ztracenou kresbu ve světlech už nijak nevrátíte.

Použijete-li expoziční bracketing, nemusíte se aparátu dotýkat a také dílčí fotografie můžete udělat rychle po sobě, což může být v mnoha případech velmi užitečné. Zároveň je to dobrý způsob, jak vyzrát nad větrem. I za větrného dne se totiž občas vyskytují klidné pauzy, kdy se vítr téměř zklidní, tráva a listy v popředí se nehýbou. To trvá často jen pár sekund, ale s expozičním bracektingem a sériovým snímáním tří až pěti snímků za sekundu u amatérských či poloprofesionálních zrcadlovek je tento okamžik možné zachytit.

Je-li rozsah jasů extrémní, pak se na přípravě dílčích snímků vlastně nic nemění, pouze již nemůžete použít expoziční bracketing, a expoziční časy tak musíte nastavit ručně. To ale znamená, že se musíte rukama dotýkat aparátu. Opět ani s fotoaparátem, ani se stativem při tom nesmíte pohnout. Proto je velmi důležitý pevný stativ i dobré aretace na nohách a hlavě stativu.

Použití stativu pro HDR

K dosažení dobrých výsledků se vyplatí zapamatovat si pár doporučení. Stativ musí být pevný, nerozviklaný a aretace na hlavě musí dobře držet. Pro postavení stativu vyberte pokud možno tvrdší a stabilnější povrch. Situace je stejná, jako kdybyste chtěli snímat s dlouhou expozicí, kdy se stative nesmí pohnout. V opačném případě byste dílčí snímky mnohem obtížněji skládali na sebe a vždy s horším výsledkem. Pokud musíte stativ postavit třeba do měkkého oraniska nebo na podmáčenou louku či snad do sněhu, použijte malou fintu. Po vysunutí noh stativu je neroztáhnete úplně na doraz, postavíte stativ a začnete lehce dusat podklad pod každou nohou. Stativ se více či méně zanoří do podkladu a je pak mnohem stabilnější. Stejný postup můžete použít třeba pro noční fotografii.

HDR na cestách a bez stativu

Jestliže vyrazíte pěšky na nějakou delší cestu na celý den, často stativ zůstane odpočívat doma nebo v autě, případně jste ani nepočítali s tím, že byste jej mohli potřebovat. Případně stativ kvůli rychle se měnící scéně nestihnete připravit.

Ve všech takových případech můžete použít už popsanou metodu pseudo HDR, ale určitě uděláte lépe, když opět s pomocí expozičního bracketingu vyfotíte alespoň tři snímky odstupňované po dvou až třech expozičních stupních. Pokud má objektiv či aparát optickou stabilizaci, tak ji zapněte a zase jako v předešlých případech nastavte nejrychlejší možné sériové snímání.

Zde je ovšem nutné dát pozor, aby nejdelší expoziční čas ze série nebyl delší než ten, jaký ještě bezpečně udržíte z ruky. Z toho důvodu zde také zapínáte stabilizaci. Složení takto získaných fotografií do jedné HDR fotky je pak mnohem obtížnější, protože nelze použít ruční skládání. Speciální software si s tímto případem ale dokáže poradit. Výsledek bude vždy horší a pracnější než ze stativu, nicméně v případě unikátních záběrů, které by jinak vůbec nešly pořídit, to nejeden fotograf oželí.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Komplikované složení HDR focené z ruky.

Možné problémy s aparátem

Dílčí snímky musíte fotografovat všechny se stejnou clonou a měnit pouze expoziční čas. Clona má vliv na hloubku ostrosti a kdybyste ji měnili, znamenalo by to problémy. Další záludnosti vám může připravit i jinak důvěrně známý fotoaparát. Především je zcela nezbytné po zaostření vypnout automatické ostření. Autofokus při každém namáčknutí spouště mírně pohne s optikou objektivu, což není žádoucí. Určitou potíží mohou být objektivy, u kterých jde příliš lehce pohybovat prstencem zoomu. Je jasné že pokud se jen sebeméně pohne se zoomem, už prakticky není možno fotku použít pro složení HDR.

Při vlastním focení se vyplatí vůbec se nedotýkat přístroje rukou a použít dálkovou spoušť nejlépe s předsklopením zrcátka, a jestliže má objektiv systém optické stabilizace, rozhodně jej musíte vypnout. Při zapnuté stabilizaci opět dochází k malým změnám polohy optických členů objektivu a to by vedlo opět k nepřesnostem při spasování dílčích snímků.

Kolik fotek stačí?

U většiny HDR fotografií vystačíte se třemi snímky. Pouze v případě extrémního rozsahu jasů použijete pěti expozic a jen zcela výjimečně to může být více. Počet použitých expozic úzce souvisí s dynamickým rozsahem snímače použitého fotoaparátu. Je jasné, že tam, kde se snímačem fullframové zrcadlovky s velkou dynamikou vystačíte se dvěma expozicemi, už nedostanete tak dobrý výsledek s menším snímačem, který má obvykle i menší dynamiku. Větší počet snímků zaručuje sice obecně lepší výsledek, ale zpracování pak pochopitelně trvá znatelně déle. Osobně mám vyzkoušeno, že fullframové snímače zrcadlovek Canon zvládnou bez potíží odstupňování expozic po 2 až 3 EV. U menších snímačů bych doporučoval postupovat po 1–1,5 EV. Záleží to určitě na vyzkoušení vašeho aparátu a posouzení výsledků.

Světelný závoj a reflexy

Jedno má fotografická optika s okem společné: může být „oslněna“. Když vám slunce nebo v noci silný reflektor posvítí přímo do objektivu, uvidíte už i v hledáčku různé reflexy a také zmatnění, zmléčnění celé scény. Na výsledných fotografiích je to vidět ještě více, vzniká tzv. závoj a reflexy rozptylem a lomem světla na čočkách optické soustavy objektivu. Jeho velikost a vliv na snímek závisejí také na konstrukci a kvalitě objektivu. Obecně platí, že lepší výsledky dávají pevná ohniska s jednodušší optickou stavbou. Kvalitní zoomy ale také nemívají problémem.

Při fotografování krajiny se sluncem v záběru je pomoc poměrně jednoduchá. Slunce odstíníte jeho zakrytím (většinou rukou nebo jinou pomůckou). To musíte provést u dílčích snímků pro HDR s delší expozicí. Například při fotografování oblohy se sluncem vyšla expozice 1/1 000 s na slunce, 1/250 s na mraky s oblohou, 1/60 s na krajinu a 1/15 s na tmavé popředí. Při posledních expozicích 1/60 s a 1/15 s zakryjete obraz slunce v hledáčku a exponujete. Výsledek bude výrazně lepší a navíc dlouhé expozice se sluncem v záběru mohou poškodit snímač aparátu. Trochu horší je situace při nočním fotografování s více zdroji světla, zde se pokuste odstínit alespoň ten nejsilnější zdroj.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Bez zakrytí světelného zdroje se budete potýkat se světelnými odlesky

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Zakrytí světelného zdroje

Témata článku: Fotoškola


10 filmů o fotografii, které byste měli vidět

10 filmů o fotografii, které byste měli vidět

Filmy, ve kterých hraje důležitou roli fotografie či fotograf vznikají už dlouhá desetiletí. Existuje však více filmů, než jen legendární Zvětšenina, kamery natáčí dál a v hlavách filmařů se rodí nové neotřelé příběhy…

Petr Březina
Kultura
6 nejlepších volně dostupných programů pro úpravu fotografií

6 nejlepších volně dostupných programů pro úpravu fotografií

Na internetu najdeme řadu tzv. free fotoeditačních programů, které se mohou stát alternativou k placeným aplikacím. Řada z nich nabízí opravdu široké možnosti úprav fotografií. Které patří mezi ty nejlepší?

Helena Vyplelová
Fotografický software
6 programů pro správu fotografií – skoncujte s fotonepořádkem

6 programů pro správu fotografií – skoncujte s fotonepořádkem

Desetitisíce fotek na disku ve stovkách složek, jejichž obsah je takřka nemožné ručně roztřídit – noční můra nejednoho zapáleného (a trochu líného) fotografa. Nejeden správce fotek přitom pomůže tohle peklo vyřešit.

časopis Computer
Fotografický softwareFotoškola
7 legendárních filmových kompaktů, které musíte vyzkoušet

7 legendárních filmových kompaktů, které musíte vyzkoušet

Pokukujete po analogovém přístroji, s nímž byste si mohli vyzkoušet fotografování na film? Nebo si chcete vytvořit malou analogovou sbírku? Snadno ovladatelné kinofilmové kompakty vám mohou otevřít cestu do hlubin analogové fotografie.

Helena Vyplelová
Technika