18
Fotogalerie

Inteligentní funkce Photoshopu CS5 berou dech

Dvanáctá verze Adobe Photoshop CS5 přináší krom jiného dva špičkové nástroje, které s nevídanou lehkostí pomohou odstraňovat ze snímků nežádoucí prvky.

V předešlých verzích Photoshopu jsme byli zvyklí odstraňovat z fotografií nežádoucí prvky – respektive obraz doplňovat – pomocí klonovacího razítka, záplaty, či retušovacího štětce. Princip spočíval v manuálním přenesení části obrázku na jeho jinou část se všemi nedokonalostmi tohoto postupu.

Předposlední verze Photoshopu (CS4) odkryla předzvěst, kudy povede další cesta. Byl jí „Bodový retušovací štětec“, který stačil na automatické nahrazení menších částí obrazu, zejména skvrn od nečistot na snímači.

V nejnovější verzi (CS5) je již k dispozici mocný nástroj „Výplň s ohledem na obsah“, který zvládne efektivně zpracovat i rozsáhlejší plochy fotografie a vylepšený „Bodový retušovací štětec“ na menší části snímku, kterému přibyla volba nastavení typu vzorkování zdroje „Podle obsahu“.

Efekt těchto nástrojů je dech beroucí – po vybrání patřičné plochy obrazu s nežádoucím objektem totiž Photoshop tuto oblast velmi inteligentně nahradí se zohledněním okolního kontextu. Můžete tak velmi rychle ze záběru odstranit například celou lidskou postavu, strom, nebo naopak doplnit zubaté okraje čerstvě poskládaného panoramatu. 

59.jpg
Podzimní fotografie z průhonického parku
60.jpg
Hrubý obdélníkový výběr objektu, který bude odstraněn
61.jpg
Výsledná fotografie s automaticky doplněnou oblastí

 

Princip spočívá v analýze pixelů obrázku, porovnání struktur, opakujících se prvků a poté dopočítání těch „správných“ obrazových bodů. Cílem algoritmu je najít vhodné segmenty obrazu, které jsou při každé aplikaci vybírány náhodně a z těchto segmentů poskládat výplň.

Jelikož se jedná o náhodný výběr, je každý vygenerovaný výsledek poněkud odlišný. Výhodou je, že můžete poslední krok vrátit (Ctrl+Z) a znovu aplikovat. Rozdílné výstupy pak porovnáte a jeden vyberete. Občas algoritmus výpočtu selže, ale i tak je v současné době tento nástroj jedničkou ve své kategorii.

Výplň podle obsahu

Jak již bylo napsáno, zkouší nástroj „Výplň podle obsahu“ vyplňovat vybrané oblasti podle zbytku fotografie. Vyberete část fotografie (například list v trávě), načež jej Photoshop „vymaže“ a nahradí předpokládaným nejvhodnějším obsahem (tj. v daném případě stébly trávy). Navíc sladí světlo, barevný tón, zašumění a další parametry tak, aby náhrada co nejvěrněji splynula s okolím. Výsledky jsou obvykle velmi působivé.

Jak na to…

 • Otevřete fotografii a vyberte tu část, kterou chcete nahradit nebo doplnit. Výběr může být hrubý např. lasem nebo obdélníkovým výběrem.
 • Z horní nabídky zvolte Úpravy > Vyplnit (Shift+F5).
 • Objeví se dialogové okno „Výplň“, ve kterém v nabídce „Použít“ vyberete „Podle obsahu“.
 • Potvrďte tlačítkem „OK“. Photoshop vygeneruje požadovanou část fotografie. Pokud jste na vrstvě „Pozadí“, stačí po výběru stisknout Delete (nebo Backspace) a potvrdit klávesou Enter.

 

26.jpg
Původní fotografie
27.jpg 
Rychlý nástroj mnohoúhelníkové laso posloužil
k hrubému výběru objektu i s jeho stínem

25.jpg
Po stisknutí kláves Shift+F5 se objeví dialogové okno Výplň,
kde vyberete volu Podle obsahu.

28.jpg
Po aplikaci funkce Výplň podle obsahu je pozoruhodně doplněn
stín levého sloupu a přesné navázání horizontu
29.jpg
Výsledná fotografie po zrušení výběru
(celý proces netrval ani půl minuty)

Jednou z možných variant je také doplnění zcela prázdné části obrázku, kde funkce nenahrazuje již existující obrazové body, ale zaplňuje zcela volné místo. Tato situace může nastat např. při dopočítání chybějících částí po složení panoramatu z několika fotografií.

Pokud překročíte schopnosti této funkce, bude vás Photoshop informovat zprávou. K této situaci ale dochází velmi zřídka.

2.jpg
Varování o nedostatku údajů pro vyplnění výběru podle obsahu

Výsledek úprav je velmi reálný na nepravidelných strukturách, nejlépe přírodních. Méně úspěšně algoritmus funkce pracuje na přesně definovaných tvarech, pravidelných strukturách, dobře ohraničených objektech a zcela rovných liniích. Pak je nutné zapojit opravdové přemýšlení a výsledek opravit klasickými nástroji pro retuš, případně uplatnit popisovanou funkci opakovaně na chybné výplně s jiným typem výběru.

Pokračování 2 / 3

KAPITOLA 2 - Bodový retušovací štětec

Bodový retušovací štětec

Poslední verze tohoto nástroje má v pruhu voleb novou možnost „Podle obsahu“. Bodový retušovací štětec maluje navzorkovanými obrazovými body, ale na rozdíl od retušovacího štětce si tyto body automaticky vzorkuje z obrazu. Při tom napodobuje texturu, jas a stínování tak, aby realisticky nahradil retušovanou část fotografie při zachování okrajů objektů a dalších podrobností. Vlastnost funkce „Výplň podle obsahu“ byla přiřazena štětci.

Jak na to…

 • Z panelu nástrojů vyberte bodový retušovací štětec.
 • V pruhu voleb nástroje zvolte parametry stopy štětce a typ vzorkování zdroje „Podle obsahu“.
 • Štětcem zamalujte požadovanou část fotografie a Photoshop vygeneruje náhradu.
 • Doménou tohoto nástroje jsou fleky od nečistot na snímači fotoaparátu, různé dráty, či větve a sloupky, s kterými si obvykle poradí.
11.jpg
Původní fotografie, kde zády otočená postava v popředí ruší kompozici
12.jpg
Nástrojem Rychlý výběr byl nežádoucí prvek označen
a výběr rozšířen o 10 bodů
14.jpg
Obdélníkovým výběrem byla označena nedokonalost nahrazení
a následně proveden příkaz Výplň podle obsahu
16.jpg
Výsledek byl doladěn bodovým retušovacím štětcem

 

Pokračování 3 / 3

KAPITOLA 3 - Pokřivení loutky

Pokřivení loutky (Puppet Warp)

Poněkud hravý název další úžasné funkce koresponduje s její aplikací. Pomocí tohoto nástroje lze provádět přirozeně vy­padající deformace objektů, přičemž ostatní části obrázku zůstanou zcela, nebo téměř beze změny. Můžete natáčet, nahýbat a měnit pozice objektů, postav či jejich částí, tvarovat vlasy atd. Uplatníte zde popisovanou funkci „Výplň podle obsahu“.

Z výběru, případně z celé vrstvy, vytvoříte objekt na trojúhelníkové mřížce, se kterou můžete hýbat. Nadefinujete body, podle nichž se provádí posun. Tyto body (špendlíky) slouží k uchopení vybrané části obrázku, jeho deformaci nebo ukotvení na místě.

Pomocí této pokročilé deformace výběru lze dosáhnout přesvědčivých výsledků např. při naklánění stromů, změny ohnutí ruky atd. Jistě přijdete na mnoho dalších možností aplikace nástroje.

Než začnete s částí původní fotografie pohybovat, musíte zařídit, aby změnou nebylo zasaženo pozadí. Právě v situaci, kdy nemáte samostatnou fotografii celého pozadí a potřebujete vrstvu pozadí vytvořit odstraněním objektu, jenž budete deformovat, využijete nástroj „Výplň podle obsahu“ popsaný výše.

Jak na to…

 • Otevřete fotografii a vyberte přesně objekt na který chcete uplatnit nástroj „Pokřivení loutky“.
40.jpg
Zdrojová fotografie
 • Tento výběr uložte do nové vrstvy (Ctrl+J).
 • Znovu výběr načtěte přesunutím kurzoru v paletce vrstvy na ikonku horní vrstvy a s přidržením Ctrl klikněte.
41.jpg
Výběr části obrazu, s níž bude manipulováno
 • Učiňte horní vrstvu neviditelnou kliknutím vlevo na ikonku oka.
 • Přesuňte se do spodní vrstvy (Pozadí).
 • Rozšiřte výběr. Výběr > Změnit > Rozšířit > ... zadejte rozumnou míru rozšíření (nejpravděpodobněji v řádu jednotek bodů). Množství obrazových bodů je pouze orientační a můžete s ním experimentovat. Způsob tohoto výběru ovlivní nahrazení vybrané oblasti. Můžete provést výběr i jiným způsobem nahrubo např. obdélníkovým výběrem nebo lasem.
 • Uplatněte na vybranou oblast funkci „Výplň podle obsahu“ (Úpravy > Vyplnit > Podle obsahu > OK).
42.jpg
Aplikace výplně podle obsahu
 • Zviditelněte horní vrstvu a vyberte ji, nebo její masku. Pokud zde přidáte masku vrstvy, můžete další kroky uplatnit na masku. Můžete ale pokračovat bez masky vrstvy, pak zrušte výběr (Ctrl+D).
43.jpg
Obraz s pozadím vyčištěným od druhé žirafy
 • Zvolte Úpravy > Pokřivení loutky.
 • V pruhu voleb nástroje nastavte jeho parametry.
44.jpg
Aplikace modifikační sítě na vybrané oblasti
 • Umístěte na vybraný objekt levým tlačítkem myši body (špendlíky), podle kterých budete vybraný předmět posouvat. Zrušte mřížku.
 • Posuňte objekt, potvrďte klávesou Enter, slučte vrstvy a je hotovo.
45.jpg
Realistická deformace žirafího krku, s nímž lze nyní volně manipulovat

Další možností je přenést (kopírovat) objekt z jiné fotografie, případně jiné části téže fotografie. Pak můžeme pohybovat objektem v nové vrstvě bez úpravy pozadí, protože kompletní pozadí se nalézá pod přeneseným objektem.

Jak na to…

 • Otevřte fotografii, vyberte přesně objekt, na který chcete uplatnit nástroj „Pokřivení loutky“ a zhotovte kopii výběru (Ctrl+C).
 • Tento výběr vložte do nové vrstvy fotografie, kam chcete objekt přenést (Ctrl+V).
 • V horní vrstvě zvolte Úpravy > Pokřivení loutky.
 • V pruhu voleb nástroje nastavte jeho parametry.
 • Umístěte na vybraný objekt levým tlačítkem myši špendlíky, podle kterých jej budete posouvat.
 • Posuňte objekt potvrďte klávesou Enter a slučte vrstvy.

Poslední tři kroky tohoto a předešlého je třeba popsat detailněji.

Volba parametrů nástroje Pokřivení loutky

Režim – určuje elasticitu trojúhelníkové mřížky.

 • Pevná: je nepříliš elastická, ale neovlivňuje mnoho okolí.
 • Deformace: je velmi elastická a hodně ovlivní okolí.
 • Normální: je něco mezi předešlými.

Denzita – stanoví velikost mezer mezi body mřížky. Při více bodech mřížky můžete přidat víc špendlíků a také pracovat detailněji.

Roztažení – rozšíří nebo zúží vnější okraj mřížky.

Zobrazit mřížku (Ctrl+H) – vyplývá z názvu, zobrazují se pouze špendlíky a terén je přehlednější.

Posouvání objektu

Špendlíky vkládáte kliknutím do oblastí, které chcete transformovat a také do míst, jež chcete ukotvit na místě.

Klepnutím myší na žlutý špendlík jej vyberete a uprostřed se zobrazí černý kroužek (vícenásobný výběr s podržením klávesy Shift). Těmi pak můžete táhnout myší nebo kurzorovými šipkami na klávesnici (držení klávesy Shift zvětší krok posunu). Takto pokřivíte mřížku a obrázek na ní. Žluté (nevybrané) špendlíky fixují objekt na místě.

Libovolný špendlík odstraníte klávesou Delete nebo Backspace. Další špendlíky odstraníte se stisknutou klávesou Alt najetím myší na špendlík. Tehdy se kurzor změní na nůžky a smažete jej kliknutím.

Klávesová zkratka Ctrl+A pomůže vybrat všechny špendlíky, Ctrl+D naopak odznačí všechny vybrané. Pro sledování obrázku se může hodit skrýt špendlíky podržením klávesy H, nebo kombinací Shift+H skrýt a klávesou H zobrazit.

Dalším parametrem v pruhu voleb je „Výška špendlíku“. Dvěma tlačítky volíte, zda se vybraná část při deformaci dostane před nebo za deformovaný objekt při překrytí.

Mřížku okolo vybraného špendlíku otočíte tak, že stisknete klávesu Alt a umístíte kurzor poblíž špendlíků, nikoliv na ně. Jakmile se zobrazí kruh, tažením otáčíte a deformujete objekt. V pruhu voleb („Otočení“) se zobrazí úhel otočení. Chcete-li mřížku otočit při tažení automaticky na základě vybrané volby „Režim“, vyberte v nabídce „Otočení“ položku „Automaticky“.

Na pravé straně pruhu voleb nástroje jsou tři tlačítka. Zleva: odstranit všechny špendlíky, zrušit pokřivení loutky (Esc), použít pokřivení loutky (Enter).

Photoshop CS5 je jedničkou mezi profesionálními bitmapovými editory. Svojí schopností automaticky a logicky nahradit nebo přidat část fotografie směřuje k rychlým, velmi sofistikovaným operacím. Automatický proces je vždy pro „pravé“ vykladače Photoshopu nedůstojný, ale pro autory fotografií je velmi přínosný.

Díky podobným funkcím je program pro fotografa neúnavným otrokem a nikoli otrokářem.

Určitě si přečtěte

Články odjinud