Hromadné úpravy fotek v IrfanView vám ušetří spoustu času

Hromadné úpravy fotek v IrfanView vám ušetří spoustu času

Je rychlý, výkonný, spolehlivý a navíc zadarmo. Řeč je o nenáročném grafickém programu IrfanView, který vám může uspořit opravdu velké množství času.

Pro úpravy a organizaci fotografií na počítači lze používat ohromné množství programů. Každý fotograf si postupem času osvojí pracovní postup, při němž si vystačí s jednou nebo dvěma aplikacemi, jež dohromady zcela uspokojí jeho potřeby.

IrfanView je malý prohlížeč s velkými schopnostmi. Pro jeho jednoduchost jej využívají nejen laici, ale také spousta profesionálů, kteří na něm oceňují zejména vysokou rychlost při okamžitém prohlížení snímků. Velmi často tak právě IrfanView sousedí v počítači se sofistikovanými systémy Adobe Lightroom a Photoshop, kterým sekunduje například při zpracovávání náhledových reprezentací obrázků.

V tomto návodu vám ukážeme, jak s pomocí IrfanView zvládnout tzv. dávkovou konverzi fotografií, která je vhodná například při potřebě hromadného přejmenování většího množství souborů, nebo při změně některé z jejich vlastností, třeba zmenšení do požadovaného formátu.

Tady platit nemusíte

Pokud IrfanView dosud nemáte a chtěli byste využívat jeho schopností, můžete si jej stáhnout z našeho webu GigaMania.cz. Po nainstalování, které probíhá zcela automaticky, je program ještě potřeba lokalizovat do češtiny, což učiníte velmi jednoduše:

  • Z oficiálního webu IrfanView.com si stáhnete balíček s češtinou.
  • Soubor IrfanView_lang_czech.exe spustíte, čímž nainstalujete lokalizaci.
  • Spustíte IrfanView a v hlavním menu programu v nabídce Options > Change language vyberete český jazyk (soubor bude pravděpodobně označen jako CESTINA.DLL).

V tomto článku se budeme dále věnovat pouze jedné z mnoha funkcí IrfanView, a tou je právě hromadná změna obrazových souborů. V případě fotografií tedy nejčastěji těch s příponou JPG/JPEG.

Je to snazší, než se zdá

K nástrojům pro dávkovou konverzi se dostanete z nabídky Soubor > Dávková konverze/přejmenování, případně rychle stisknutím klávesy B ve spuštěném IrfanView.

IrfanView_Batch_02.jpg 
Prostředí pro dávkovou konverzi fotografií v programu IrfanView.
Číslování odpovídá níže popsanému postupu.

Další postup je následující (viz očíslovaný obrázek):

1.Vyhledejte v Průzkumníku složku se soubory, s nimiž chcete pracovat.

2.Po otevření zvolené složky se zobrazí veškerý její obsah. Formu zobrazení, zda jako jmenovitý výpis souborů, nebo jako obrazové náhledy (ikony) a jejich rozměr vyberete z horní nabídky Zobrazit (viz ikona s černou rozbalovací šipkou vpravo nahoře). V našem případě je zvolena možnost „Vedle sebe“.

3.Chcete-li ve zobrazení vyfiltrovat pouze určitý typ souborů, můžete tak učinit v nabídce „Soubory typu“. Standardně je nastaveno zobrazení všech běžných grafických souborů.

4.Výběr souborů, které mají být konvertovány, provedete některým z mnoha způsobů, na něž jste jako uživatel operačního systému Windows zvyklí. My jsme například podrželi stištěnou klávesu Ctrl a myší označili šest souborů z vybrané složky (viz bod 2).

5.Jakmile je váš výběr úplný, potvrdíte jej stisknutím tlačítka „Přidat“, načež se vybrané soubory vypíšou v samostatném okně. Samozřejmě je možné zahrnout do zpracování všechny soubory ze složky (tlačítkem „Přidat vše“) a tuto možnost rozšířit dokonce i na soubory v podsložkách vybrané složky, pokud zaškrtneme volbu „Zahrnout podsložky (pro ‚Přidat vše‘)“, viz bod 10. Chcete-li z výběru naopak některé anebo všechny vybrané soubory odstranit, poslouží vám k tomu příslušná tlačítka.

6.Zvolíte, zda chcete soubory pouze přejmenovat, nebo podrobit některé z mnoha typů konverzí (např. změna velikosti, doostření atd.), případně aplikovat obě možnosti současně.

7.Jestliže jste se rozhodli soubory konvertovat, nabídne program výběr výstupního grafického formátu (např. JPEG).Tlačítkem „Možnosti“ u tohoto bodu nastavíte kompresi a další volby odpovídající zvolenému formátu. Tlačítko „Pokročilé“ slouží k nastavení pokročilejších forem konverze, k čemuž se dostaneme dále.

8.Pokud chcete soubory hromadně přejmenovávat, napište do pole „Vzor jména“ budoucí společný název souborů. Průběžné číslování nastavíte vložením znaků # v takovém počtu, v jakém řádu číslování se chcete pohybovat. Vyobrazený příklad by tedy nové soubory označoval trojmístným číslem počínaje nulou, tedy „novy-nazev-001.jpg“, „novy-nazev-002.jpg“ atd. Další pokročilé volby k přejmenovávání souborů zpřístupníte přes tlačítko „Možnosti“.

9.Rozhodnete, kam mají být nově vzniklé soubory exportovány. Nelze než doporučit, abyste novými soubory nepřepisovali ty stávající, taková změna je nevratná (tj. v případě, že zpracováváte konverzi a názvy souborů se nemění). Spoustu času si ušetříte kliknutím na tlačítko „Použít současnou složku jako výchozí“, kterým se na výstupu dostanete do téže složky, odkud čerpáte zdrojové soubory. Zde již pouze vytvoříte složku novou, do níž nasměrujete export souborů po konverzi či přejmenování.

10.Je-li vše výše popsané správně nastaveno, můžete příslušným tlačítkem spustit proces hromadných úprav. Zatrhávací políčko „Zobrazit náhled obrázku“ má pouze informativní charakter, o volbě „Zahrnout podsložky (pro ‚Přidat vše‘)“ píšeme v bodě 5.

Nastavení pokročilých úprav

Máte-li v úmyslu hromadně zpracovat pokročilejší atributy obrazu, než jen jeho datovou kompresi ve zvoleném formátu, zaškrtněte v kroku 7 položku „Použít pokročilé možnosti dávk. konverze“ a klepněte na tlačítko „Pokročilé“.

Otevře se dialog pro detailní nastavení dalších úprav s celou řadou možností. Nejpravděpodobněji využijete pouze ty, jejichž efekt je dopředu dobře předvídatelný, tedy třeba změnu velikosti (nezapomeňte zaškrtnout volbu „Zachovat poměr stran (proporcionálně)“, horizontální či vertikální překlopení, otočení vlevo/vpravo nebo změnu plátnové velikosti.

IrfanView_Batch_03.jpg 
Dialog pro nastavení pokročilých možností.

Volby, u nichž zpracování nastavujete zadáním číselných hodnot, aniž byste měli v tu chvíli okamžitou zpětnou vazbu skrze náhled, jsou bohužel střílením naslepo, takže je zřejmě oželíte.

Okno pro pokročilé nastavení dále umožňuje definovat, co chcete dělat se zdrojovými soubory při provádění konverze – tj. zda je chcete smazat, přepsat atd.

Pokud dávkové převody zpracováváte častěji a vždy se stejným nastavením dílčích parametrů, je možné tyto parametry uložit do konfiguračního souboru s příponou INI a využít opakovaně bez nutnosti dalšího ručního nastavování.

Na závěr ještě stručný souhrn základních kroků dávkových úprav obrázků v IrfanView pro váš jasnější přehled:

1.Otevřete IrfanView.

2.Spustíte nástroj pro dávkovou konverzi a přejmenování

3.Vyberete soubory pro konverzi a přidáte je do výběru.

4.Zvolíte, zda chcete soubory konvertovat, přejmenovat anebo obojí současně.

5.Nastavíte volby pro konverzi anebo přejmenování.

6.Spustíte proces.

7.Program vytvoří nové soubory s provedenými úpravami. V případě problémů nahlásí zjištěné chyby.

Určitě si přečtěte

Články odjinud