Histogram – mocný nástroj digitální fotografie

23. prosince 2005
TWEET SDÍLET
Histogram – mocný nástroj digitální fotografie
Digitální fotografie nám přinesla mimo jiné i funkci „histogram“. Toto poněkud abstraktní slovo bychom mohli nahradit výrazem sloupkový diagram jasu. Je to jediná globální informace o obrázku. Jeho pochopení a správné využití je zásadní pro posouzení kvality expozice a jasového charakteru snímku. Poslouží i při dodatečné editaci fotografie.

Podexponovaná fotkaMax. velikost Max. velikost

Těžiště histogramu je na levé straně. Zcela chybí světlé tóny. V levé straně histogram „přetéká“, což naznačuje ztrátu kresby ve stínech.

Co poznáte z histogramu

Z histogramu poznáte, zda je fotografie správně exponovaná, podexponovaná či přeexponovaná. Zda hodnota jasů napřekračuje dynamický rozsah fotoaparátu. Z histogramu dále vyčtete charakter fotografie (vysoký kontrast, nízký kontrast, jasové ladění snímku). Při posuzování fotografie je důležité (pokud je to možné) prohlédnout celkový jasový histogram i jednotlivé RGB histogramy. Může se stát, že některý z RGB histogramů může odhalit např. přeexpozici některé barvy, kde bude fotografie zcela bez kresby a přesto se to neprojeví na celkovém jasovém histogramu.

Například modrý (B) kanál do celkového jasu „přispívá“ pouze 0,11 a jeho krajní hodnota 255 se nemusí projevit v krajní hodnotě 255 celkového jasu. K tomuto jevu dochází, pokud sytost některé barvy výrazně převyšuje ostatní. Při přeexpozici jedné barevné složky dochází k posunu barev a ztrátě sytosti ve světlech. Pokud váš fotoaparát zobrazuje pouze histogram celkové jasové složky a pokud fotíte scény s výrazným zastoupením jedné syté barvy, poněkud podexponujte. Histogram je i skvělou pomůckou pro optimalizaci rozsahu jasů upravované fotografie v editoru.

Low-keyMax. velikost Max. velikost

Fotografie vypadá jeko podexponovaná a její histogram se tak jeví, ale v tomto případě tomu tak není. Většina kresby je v nízkých jasových úrovních. Samozřejmě to byl záměr autora (technika low-key). Opakem je high-key.

Ovlivnění histogramu

Histogram budoucí fotografie můžete ovlivnit korekcí expozice a změnou kontrastu (pokud jí fotoaparát podporuje). Plusovou korekcí histogram posunete na pravou stranu směrem k jasům, snímek bude světlejší. Minusovou korekcí histogram posunete na levou stranu směrem ke stínům, snímek bude tmavší (viz. také článek Vše, co byste rádi věděli o expozici). Zvýšením kontrastu se histogram roztáhne k jeho krajním hodnotám. Rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem bude větší. Snížením kontrastu se histogram zúží. Rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem v obraze bude menší. V případě reálného histogramu můžete provést korekci před expozicí snímku. V případě náhledového histogramu ve fotoaparátu můžete provést korekci expozice a snímek opakovat (pokud je to možné). Editační programy mají mnoho nástrojů (úrovně, křivky, jas, kontrast, aj.) na změnu jasových poměrů fotografií. Ovšem lepší je co nejlépe exponovat a tam si pohlídat histogram, protože další úpravy nové informace do obrázku nepřinesou. Méně razantní úpravy histogramu v editoru mohou fotografii prospět. Je-li část fotografie (světla nebo stíny) bez kresby ani nejlepší editační program jí nevykouzlí.

V některých případech můžete využít histogram kreativně tak, že jej posunete i pomocí korekce expozice více vlevo ke stínům nebo vpravo ke světlům. Ten se v tomto případě vzdálí od optimální pozice. Výsledný jasový chrakter fotografie však splní umělecký záměr autora. Histogram samotný fotografii neovlivní, ale máte možnost ovlivnit fotografii a to se projeví na tvaru jejího histogramu.

Plochý snímek bez kontrastuMax. velikost Max. velikost

Na fotografii jsou pouze částečně polotóny. Není využitý dynamický rozsah snímače fotoaparátu

Optimálně exponovaná fotkaMax. velikost Max. velikost

Histogram znázorňuje celou škálu tónů. U obou krajních hodnot (0-černá, 255-bílá) vykazuje minimum obrazových bodů.

Témata článku: Technika, Technologie

Určitě si přečtěte

Akt v těhotenství – ženy, které se nestydí za holé bříško

Akt v těhotenství – ženy, které se nestydí za holé bříško

Gravidita je příznačná silou pocitů, které dokáže hra světel a stínů zachytit lépe, než cokoliv jiného. Následující výběr aktů ukazuje, že tento žánr není cizí ani našim čtenářům.

DIGIarena.cz