Histogram – mocný nástroj digitální fotografie

23. prosince 2005
TWEET SDÍLET
Histogram – mocný nástroj digitální fotografie
Digitální fotografie nám přinesla mimo jiné i funkci „histogram“. Toto poněkud abstraktní slovo bychom mohli nahradit výrazem sloupkový diagram jasu. Je to jediná globální informace o obrázku. Jeho pochopení a správné využití je zásadní pro posouzení kvality expozice a jasového charakteru snímku. Poslouží i při dodatečné editaci fotografie.

Histogram je grafické zobrazení velikosti plochy (počtu bodů) jednotlivých stupňů jasu od bílé (R,G,B=255) po černou (R,G,B=0). Na vodorovné ose je 256 bodů (0-255), které odpovídají počtu odstínů od černé vlevo po bílou vpravo. Na svislé ose je znázorněn počet pixelů příslušného jasu v obrázku (není zde stupnice). Výška sloupců v histogramu znázorňuje, jakou plochu v obrázku jednotlivé odstíny zabírají. Není to tedy přesný počet obrazových bodů daného odstínu, spíše kolik plochy odstín zabere ve srovnání s jinými částmi (odstíny) obrázku.Max. velikost Max. velikost

V levé části jako by chtěl histogram pokračovat dál ve světlých tónech, ale už mimo dynamický rozsah fotoaparátu. Na fotografii je patrná ztráta kresby v nejsvětlejších tónech.

Histogram je garfické zobrazení poměrového zastoupení jasů všech obrazových bodů. Pro 8 bitové zobarzení má každý kanál 256 odstínů červené (R), 256 zelené (G), 256 modré (B). Jejich kombinací získáme 256x256x256 = 16 777 216 barev (viz článek Co je rastrový obrázek z digitálního fofoaparátu). Celkový jasový histogram je složen ze tří histogramů jednotlivých RGB barev, které ukazují rozložení příslušné barvy v obraze.

Platí vztah: celkový jas = 0,299R + 0,587G + 0,114B

Jednotlivým barevným složkám je přiřazen různý vliv na jasovou hodnotu. Součinitele jsou zjištěny empiricky podle citlivosti lidského oka na barvy. Barva s větší zelenou složkou bude pro lidské oko světlejší než s modrou. Tomuto způsobu výpočtu jasu se říká také světlost nebo luminace.
Např. barva RGB (85,159,53) celkový jas = (85x0,3+159x0,59+53x0,11) = 125 barva RGB (53,56,159) celkový jas = (53x0,3+56x0,59+159x0,11) = 66 v prvním případě do celkového jasu hodně „přispěla“ zelená a v druhém případě do celkového jasu málo „přispěla“ modrá.

Někdy se používá méně sofistikovaný způsob určení celkového jasu: jas = 1/3R+1/3G+1/3B Celkový jas se určí jako prostý aritmetický průměr jasů jednotlivých barevných složek.Max. velikost Max. velikost

Na celkovém jasovém histogramu není patrné, že fotografie postrádá kresbu v červených tónech. To lze vyčíst z histogramu červeného kanálu (R).

Druhy histogramů

Rozeznáváme dva druhy histogramů. Lepší přístroje zobrazují i histogramy jednotlivých RGB kanálů.

  1. Reálný histogram daného obrázku se zobrazí na dispeji fotoaparátu před expozicí snímku. Tento typ histogramu podporují kompakty vyšší třídy a EVF zrcadlovky.
  2. Náhledový histogram daného obrázku se zobrazí na dispeji fotoaparátu při prohlížení pořízeného snímku. Tento typ histogramu podporují kompakty střední třídy, EVF elektronické zrcadlovky a DSLR zrcadlovky, které nemohou vzhledem ke své konstrukci zobrazovat reálný histogram. Samozřejmě histogram obrázku uloženého v PC zobrazený editorem je také náhledový.

Existuje jakási aplikace části histogramu kdy se na displeji fotoaparátu zabrazí přímo v daném obrázku jeho přeexponovaná místa (např. blikají černě) a podexponovaná místa (např. blikají bíle) buď u reálného nebo náhledového obrázku. U histogramů, které generují editory, někdy bývá pod vodorovnou osou proužek s gradientem znázorňující příslušné jasy a další číselné statistické údaje.

Správně exponovaná fotkaMax. velikost Max. velikost

Histogram je roztažen na celé ose. Nechybí světlé ani tmavé tóny. Na obou stranách je histogram pozvolna ukončen. Jasové hodnoty se „vešly“ do dynamického rozsahu snímače fotoaparátu.

Statistické údaje (Photoshop CS):

  • Střední hodnota (Mean) – průměrná hodnota jasu ve všech bodech. Tato hodnota může být od 0 do 255. Pokud je menší, než 128, převládají v obrázku tmavé tóny a pokud je větší, než 128, převládají tóny světlejší.
  • Odchylka (Std Dev) – udává rozptyl intenzit od střední hodnoty v obrázku. Čím je tato hodnota větší, tím je obrázek bohatší na různé stupně jasu. Čím je tato hodnota menší, tím na obrázku převládají plochy stejného jasu.
  • Median (Median) – je téměř shodný s Mean. Bere v úvahu pouze ty hodnoty jasu, kde se vyskytuje nenulové množství obrazových bodů. Čím se více blíží Median a Mean, tím je histogram vyváženější.
  • Obr. bodů (pixels) – celkový počet všech bodů zahrnutých do histogramu
  • Úroveň (Level) – úroveň jasu na který je v histogramu umístěn kurzor
  • Počet (Count) – počet obrazových bodů o daném jasu nebo jasů. Jedná se o úroveň jasu, na který je v histogramu umístěn kurzor, prípadně jasů, kde kurzorem v histogramu označíme při zmáčnutí levého tlačítka myši jasové úrovně. Hodnota ukazuje počet obrazových bodů v obrázku těchto jsových úrovní.
  • Percentil (Percentil) – počet obrazových bodů v % od jasu 0 do jasu, kde je umístěn kurzor. Při zmáčknutí levého tlačítka myši je možné označit část histogramu a pak je to počet obrazových bodů v % všech označených jasů.
  • Počet úrovní (Cach level) - udává, zda je histogram vypočítáván z reálných obrazových bodů (hodnota 1) nebo z údajů ve vyrovnávací paměti Photoshopu (hodnota větší než 1). Výpočet z reálných bodů je přesnější, ale pomalejší.

U Photoshopu CS se při editaci fotografie (např. úprava světla-stíny, úrovně, křivky aj.) původní histogram zobrazí světleji než nový histogram po editaci. Je to velmi praktické řešení, protože můžeme srovnávat foto před a po editaci.

Velmi kontrastní snímekMax. velikost Max. velikost

Snímač fotoaparátu nebyl schopen zaznamenat rozsah jasů fotografované scény.
V nejsvětlejších i nejtmavších partiích je obrázek bez kresby. Křivka histogramu není na obou krajích plynule zakončena u vodorovné osy

Témata článku: Technika, Technologie

Určitě si přečtěte

Fotografie týdne: když je všechno vzhůru nohama

Fotografie týdne: když je všechno vzhůru nohama

4 Michal Černý

Michal Černý
Fotografie týdne
Fujifilm X-S10 – novou bezzrcadlovku doplňuje řada novinek

Fujifilm X-S10 – novou bezzrcadlovku doplňuje řada novinek

26 Petr Březina

Petr Březina
BezzrcadlovkyFujifilm
6 jednoduchých a základních pravidel pro perfektní kompozici

6 jednoduchých a základních pravidel pro perfektní kompozici

Ve fotografii existuje řada kompozičních pravidel, jejichž poznání, či ovládnutí je prvním krokem k tvorbě působivých snímků. Z naší galerie jsme vybrali několik fotek, které s těmito principy pracují a mohou ostatním posloužit jako vodítko či inspirace.

3 Helena Vyplelová

Helena Vyplelová
Fotoškola
V akci s Canonem RF 85 mm F2 Macro IS STM – Na portrét i makro

V akci s Canonem RF 85 mm F2 Macro IS STM – Na portrét i makro

Z letošních novinek s bajonetem RF pro fullframové bezzrcadlovky Canon jsme si do akce vybrali pevný 85mm objektiv kombinující možnost fotografovat portréty i nahlédnout do makro světa.

Filip Šťastný

Filip Šťastný
ObjektivyCanonTesty