GIMP: Hromadné zpracování fotografií

GIMP: Hromadné zpracování fotografií

Doba dovolených pomalu ale jistě končí, mnozí z nás se vracejí z cest po tuzemsku a zahraničí obohaceni nejen o nové zážitky, ale i o desitky nových fotografií. Pokud nemáme nějaký prográmek pro hromadné zpracování fotek, hrozí, že nad úpravami strávíme mnoho večerů. Já používám GIMP...

infixovou notacíDavid`s Batch Processor

O co jde?

...kde DBP získat?

http://members.ozemail.com.au/~hodsond/dbp.htmldbp.exeC:\Program Files\GIMP\lib\gimp\2.0\plug-ins

...jak na to!

Rozšíření/Batch process...Xtns/Batch process...

V záložkách nahoře můžeme zapínat a nastavovat parametry jednotlivých akcí, které můžeme s fotografiemi provádět, v dolní části potom spouštíme (Start) a zastavujeme (Cancel) proces "přeměny" fotografií. Tlačítko Cancel v průběhu úprav obrázku nebude reagovat dříve, než je dokončena aktuálně prováděná operace! Pokud chceme při konečném zpracování sledovat samotné úpravy obrázku, přepněte tlačítko Show Images. Tlačítko Test provede úpravy a zobrazí výsledek, ale neuloží výsledné soubory na disk.

Začneme pěkně od začátku. Vybereme si fotografie, které chceme upravit. Dialog pro výběr souborů se (celkem překvapivě) skrývá na záložce Input pod tlačítkem Add files. Při výběru funguje klasický vícenásobný výběr souborů (stisknutá klávesa Ctrl) i výběr několika souborů za sebou (klik na první, Shift+klik na poslední). Do výběru můžeme zahrnout více různých typů souborů najednou, ale autor modulu doporučuje, aby se ve výběru nevyskytovaly soubory se stejným jménem ale různou příponou (například img1012.jpg a img1012.bmp) - přípona je při zpracování odříznuta a nahrazena novou - viz níže. Tlačítka Add a Remove v levé části dialogu slouží k přidávání a odebírání vybraného adresáře mezi záložky.

Přejdeme dále. Funkci Turn můžeme povolit zaškrtnutím políčka Enable (stejně jako každou další funkci na příslušné záložce). Touto funkcí můžeme fotku natočit v násobcích devadesáti stupňů - doprava (Clockwise), o 180° (Upside-down) a doleva (Anti-clockwise).

Na kartě Blur můžeme nastavit rozostření obrázku. Modul používá k rozostření Gausovské rozostření metodou IIR a jediným nastavitelným parametrem je poloměr rozostření.

Colour. Pokud je tato funkce povolena, modul mění jas a kontrast fotografie, buď podle předvolených hodnot, nebo automaticky. Volitelnou možností je převést fotografii do odstínů šedi, zaškrtnutím políčka Convert to Gray (pozor, výstupní barevný mód obrázku, přestože je v odstínech šedi je stále RGB!).

Další záložka, Resize, už je o něco rozmanitější, co se týče "hejblátek". Podle nastavení mění tato funkce velikost obrázku. V módu Relative se mění velikost obrázku poměrově, pokud je navíc označeno políčko Keep aspect, obě táhla jsou spřáhnuta. V módu Absolute jsou možnosti ještě o něco širší. V políčkách si nastavíme požadovanou velikost obrázku. Fotografie se přepočítává interpolační metodou nastavenou v obecných nastaveních GIMPu. K dispozici jsou zde tyto čtyři volby velikosti k přepočítání:

  • Exactly - obrázek je přepočítán přesně na danou velikost. V tomto módu může dojít ke změně poměrů stran fotografie!
  • Padded - obrázek je přepočítán se správným poměrem stran tak, aby se celý vešel do oblasti o zvolené velikosti. To znamená, že pokud nemá zvolená výsledná velikost stejný poměr stran jako obrázek, ten je zmenšen tak, aby se vešel celý. Přebývající okraje okolo mají barvu aktuálně nastaveného pozadí. POZOR! V tomto módu jsou vícevrstvé obrázky zploštěny!
  • Inside - vytvoří obrázek tak, aby se co největší vešel do zvolené oblasti. Například obrázek 640 x 480 po zmenšení s parametry 200 x 200 bude mít šířku 200px a výšku v odpovídajícím poměru - 150px.
  • Outside - vytvoří obrázek tak, aby co nejvice odpovídal zvoleným rozměrům s přesahem. Například obrázek 640 x 480 po zmenšení s parametry bude mít výšku 200px a šířku v odpovídajícím poměru - 267px.

Funkce Crop ořízne obrázky podle zadaných údajů. Pozor! Oblast ořezání musí ležet uvnitř obrázku!
Na kartě Sharpen nastavujeme případné doostření obrázku. tato funkce používá funkci GIMPu Rozostřit masku (Unsharp mask).

Předposlední karta, Rename, slouží k úpravě názvu výstupního obrázku a k určení výstupního adresáře. Výstupní adresář můžeme vybrat z dialogu po klepnutí na tlačítko Select dir. Kdybychom si to náhodou rozmysleli a chtěli nechat upravené fotografie v původních adresářích, klepneme na tlačítko Source dir. Pomocí polí Add prefix a Add postfix můžeme k původnímu názvu souboru přidat libovolnou "předponu" nebo "příponu". Zaškrtnutím tlačítka zajistíme, že obrázek je před uložením zploštěn. To ale znamená, že ve většině případů je obrázek zbaven veškeré průhlednosti (alfa kanálů). DBP NEPŘEPÍŠE EXISTUJÍCÍ SOUBORY! Takové je potřeba přejmenovat/přesunout jinam!

A jsme u konce

Zbývá poslední karta - Output. Na této kartě si můžeme vybrat v jakém formátu by měly být naše obrázky uloženy. Pro některé formáty zde lze udělat dodatečná nastavení parametrů. POZOR! některé formáty výstupu nemusí být na vašem systému instalovány/podporovány!

Určitě si přečtěte

Články odjinud