Lze najít ale Pokoj v zahradě? Tuto otázku si klade  Napol  a odpovídá na ni dvojím způsobem. Předně ze zahrady dělá místo, kde je možné se zklidnit a strukturovat své vztahy k věcem. Dělá z ní prostor zenové zahrady, místa, kde je možné sám sebe dát do pořádku

Lze najít ale Pokoj v zahradě? Tuto otázku si klade Napol a odpovídá na ni dvojím způsobem. Předně ze zahrady dělá místo, kde je možné se zklidnit a strukturovat své vztahy k věcem. Dělá z ní prostor zenové zahrady, místa, kde je možné sám sebe dát do pořádku

Tam za plotem je snímek základní výtvarnou linkou něčím podobný předchozí fotografii.  Hotmandarin  na něm zachycuje, jak se můžeme dívat za plot, ale také jak s ploty, které stavíme v sobě a kolem sebe vlastně žijeme. Není čas nějaký z nich prostoupit a změnit?

Tam za plotem je snímek základní výtvarnou linkou něčím podobný předchozí fotografii. Hotmandarin na něm zachycuje, jak se můžeme dívat za plot, ale také jak s ploty, které stavíme v sobě a kolem sebe vlastně žijeme. Není čas nějaký z nich prostoupit a změnit?

 Zoran_2  nabízí dvě dvojice aktérů na jediném snímku: dva muže v družném hovoru, sdílející svoji práci, radosti a starosti. A dvojici volů, kteří činní totéž – táhnou vůz, pracují a jsou v pohybu bez zbytečného zastavování a rozhlížení se. Autor snímku se ptá, zda některé z dvojic přece jen něco nechybí. Anebo nepřebývá?

Zoran_2 nabízí dvě dvojice aktérů na jediném snímku: dva muže v družném hovoru, sdílející svoji práci, radosti a starosti. A dvojici volů, kteří činní totéž – táhnou vůz, pracují a jsou v pohybu bez zbytečného zastavování a rozhlížení se. Autor snímku se ptá, zda některé z dvojic přece jen něco nechybí. Anebo nepřebývá?

 Vlastimil Pibil  nabízí jednoduchý, ale pěkný detail podzimní přírody.

Vlastimil Pibil nabízí jednoduchý, ale pěkný detail podzimní přírody.

A na závěr ještě ... CALIFORNIA ... a její pouštní světelně dokonalý pohled od  Michala Balady .

A na závěr ještě ... CALIFORNIA ... a její pouštní světelně dokonalý pohled od Michala Balady.

Tam za plotem je snímek základní výtvarnou linkou něčím podobný předchozí fotografii.  Hotmandarin  na něm zachycuje, jak se můžeme dívat za plot, ale také jak s ploty, které stavíme v sobě a kolem sebe vlastně žijeme. Není čas nějaký z nich prostoupit a změnit?
 Zoran_2  nabízí dvě dvojice aktérů na jediném snímku: dva muže v družném hovoru, sdílející svoji práci, radosti a starosti. A dvojici volů, kteří činní totéž – táhnou vůz, pracují a jsou v pohybu bez zbytečného zastavování a rozhlížení se. Autor snímku se ptá, zda některé z dvojic přece jen něco nechybí. Anebo nepřebývá?
 Vlastimil Pibil  nabízí jednoduchý, ale pěkný detail podzimní přírody.
A na závěr ještě ... CALIFORNIA ... a její pouštní světelně dokonalý pohled od  Michala Balady .
5
Fotogalerie

Fotografie týdne: Pokoj v zahradě

Dej mi pokoj! Kdo nikde neřekl nebo neslyšel takovou větu? Co je to ale ten pokoj, o kterém se zde mluví.

Pokud bychom se podívali na úvodní větu, snadno můžeme říci, že pokoj je něco, co můžeme dostat od druhého člověka, co je něčím, co k nám přichází zvenčí. A že je to naopak někdo druhý, kdo nám ho může vzít.

Jan Patočka v jednom svém textu, ve kterém se dotýká problematiky dálavy a domova upozorňuje, že často cestujeme a stěhujeme se nikoli proto, abychom něco poznali, nebo se někam posunuli, ale proto, abychom utekli sami před sebou. Takový útěk se ale dá realizovat jen velice obtížně. Sami sebe vždy nakonec doženeme.

Marcus Aurelius proto navrhoval jiný přístup: „Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.“ Pokoj je zde něčím jiným v tom ohledu, že není událostí nebo jevem vnějším, ale vnitřním. Nikdo nám ho dát nemůže, protože je náš. Pokud se někdy hovoří o tom, že je člověk k něčemu povolaný. Ale toto povolání není nějakým vnějším hlasem, ale vnitřním naladěním na toto volání. Pokoj i pohyb jsou tedy něčím zcela niterným, vlastním našemu vlastnímu já.

01.jpg
Pokoj v zahradě, foto: Napol

Aurelius ale upozorňuje ještě na jednu věc, která by v této diskusi mohla zapadnout. Totiž nejde zde o pokoj buddhistický, o izolující se nirvánu, o zbavení se vztahu ke všemu vnějšímu. To jistě může být cesta, ale to, na co upozorňuje římský filosof na trůnu je otázka vztahovosti. Dobré uspořádání věcí ve světě, skrze náš vztah k nim je to, co konstituuje naše vnitřní uspořádání. Aby byl pokoj možný, je třeba mít dobrý vztah nejen k sobě samému, ale také ke všemu, co nás obklopuje.

Tato řádnost je tedy něčím, co může přinést pokoj. Pokoj zde najednou není klid ve smyslu nebytí v interakci, ale určitá rovnováha a uspořádanost. Uspořádanost, která strukturuje celý svět, ve kterém se člověk nachází.  Tomáš Špidlík upozorňuje, že právě vztahovost ke světu je to, co nás dělá tím, kým jsme. Otec je otcem tím, že má dítě, květina je krásná tím, že se na ni někdo dívá a je mu libá. Člověk je utvářen sítí vztahů a poukazů. Vztahovost tvořící pokoj je tedy programem jistého celoživotního bytí.

Martin Heidegger proto hovoří o jistém nastavení – toto nastavení sebe samého, naladění, vytváří životní přístup, který může směřovat k onomu pokuji. Pokoji, který je ale orientovaný na uspořádávání a uchopování věcí ve světě a jejich vnášení do vnitřního stavu vlastního já.

Lze najít ale Pokoj v zahradě? Tuto otázku si klade Napol a odpovídá na ni dvojím způsobem. Předně ze zahrady dělá místo, kde je možné se zklidnit a strukturovat své vztahy k věcem. Dělá z ní prostor zenové zahrady, místa, kde je možné sám sebe dát do pořádku. Ostatně mnoho lidí potvrdí, že u běhu, houbaření nebo třeba práce na zahradě zažívá konečně klid a pokoj. Nad ničím nemusí přemýšlet, nikdo po nich nic nechce a oni mohou být konečně v rovnováze sami se sebou s jednoduchou opakující se činností.

Za druhé ale upozorňuje, že pokoj není ničím jasným a trvalým – je vždy mlhavým stavem, který se může snadno rozmazat nebo znejistit. Pokoj je procesuální záležitostí, něčím, co se před člověkem většinou rozpustí ve chvíli, kdy toho chce dosáhnout a současně ukáže tehdy, kdy to nejméně čeká. Ostatně, jako třeba štěstí.

Gratuluji autorovi k pěknému snímku a dovoluji si pozvat na prohlídku dalších fotografií uplynulého týdne.

Tam za plotem je snímek základní výtvarnou linkou něčím podobný předchozí fotografii. Hotmandarin na něm zachycuje, jak se můžeme dívat za plot, ale také jak s ploty, které stavíme v sobě a kolem sebe vlastně žijeme. Není čas nějaký z nich prostoupit a změnit?

02.jpg
Tam za plotem, foto: hotmandarin

Zoran_2 nabízí dvě dvojice aktérů na jediném snímku: dva muže v družném hovoru, sdílející svoji práci, radosti a starosti. A dvojici volů, kteří činní totéž – táhnou vůz, pracují a jsou v pohybu bez zbytečného zastavování a rozhlížení se. Autor snímku se ptá, zda některé z dvojic přece jen něco nechybí. Anebo nepřebývá?

03.jpg
–, foto: Zoran 2

Vlastimil Pibil nabízí jednoduchý, ale pěkný detail podzimní přírody.

04.jpg
* *, foto: Vlastimil Pibil

A na závěr ještě ... CALIFORNIA ... a její pouštní světelně dokonalý pohled od Michala Balady.

05.jpg
... CALIFORNIA ..., foto: miiiba

Určitě si přečtěte

Články odjinud