Zasypané je ukázkou dokonalého splynutí člověka a jeho prostředí. Při pohledu na fotku můžeme postupovat od shora dolů. Jasné kulisy staveb, jejichž strnulost narušuje jemně padající sníh dokresluje organicky živý člověk. Doufající, že prostřednictvím deštníku se od zbytku světa odizoluje. Autorem snímku je hotmandarin.

Zasypané je ukázkou dokonalého splynutí člověka a jeho prostředí. Při pohledu na fotku můžeme postupovat od shora dolů. Jasné kulisy staveb, jejichž strnulost narušuje jemně padající sníh dokresluje organicky živý člověk. Doufající, že prostřednictvím deštníku se od zbytku světa odizoluje. Autorem snímku je hotmandarin.

Jokr7 se se svojí fotografií Kafka ptá, zda vždy víme, o čem mluvíme, zda chápeme to, co se nám ukazuje. Možná někdy pod slovem rozumíme něco jiného, a pak směřujeme k hlubšímu pochopení skutečnosti, anebo naopak k zásadnímu nepochopení druhého. Tak jako Kafka v Praze.

Jokr7 se se svojí fotografií Kafka ptá, zda vždy víme, o čem mluvíme, zda chápeme to, co se nám ukazuje. Možná někdy pod slovem rozumíme něco jiného, a pak směřujeme k hlubšímu pochopení skutečnosti, anebo naopak k zásadnímu nepochopení druhého. Tak jako Kafka v Praze.

Za uplynulý měsíc jsme byli svědky velkých proměn počasí i společenských nálad, nadějí i naprostého zoufalství, záchvěvů svobody i zásadních omezujících opatření, skvělých sportovních výkonů i výsledků bídných. Snímek sníh tuto rozmanitost, pestrost, proměnlivost zachycuje. Dává do souvislosti barevnost a hravost s tichem a haldami sněhu. Autorem je shimmell.

Za uplynulý měsíc jsme byli svědky velkých proměn počasí i společenských nálad, nadějí i naprostého zoufalství, záchvěvů svobody i zásadních omezujících opatření, skvělých sportovních výkonů i výsledků bídných. Snímek sníh tuto rozmanitost, pestrost, proměnlivost zachycuje. Dává do souvislosti barevnost a hravost s tichem a haldami sněhu. Autorem je shimmell.

Co vidíme? Roger Penrose v jedné své slavné úvaze diskutuje nad tím, že pro vlastní vidění je zcela zásadní fantazie a zkušenost. Náš mozek by nedokázal vyhodnocovat vše, co mu oko dává k dispozici, na to by musel být podstatně větší. Ale z malého úhlu a zkušenosti umí tvořit to, co označujeme jako svět, který na vlastní oči vidíme. A možná právě tímto směrem míří Danvlk.

Co vidíme? Roger Penrose v jedné své slavné úvaze diskutuje nad tím, že pro vlastní vidění je zcela zásadní fantazie a zkušenost. Náš mozek by nedokázal vyhodnocovat vše, co mu oko dává k dispozici, na to by musel být podstatně větší. Ale z malého úhlu a zkušenosti umí tvořit to, co označujeme jako svět, který na vlastní oči vidíme. A možná právě tímto směrem míří Danvlk.

​Říká se, že má cenu dělat malé věci s velkou láskou. Schopnost být šťastný v tom co děláme a žít přítomností je velkým tématem současné pozitivní psychologie, ale i lifestylových časopisů. Jde ale o něco, s čím mají zkušenosti celé generace lidí – od středověkých mnichů až po umělce současnosti. Právě v tom se možná zrcadlí ono vzývané umění žít, jako zachycuje Zoran 2 na fotce Krajčírka.

​Říká se, že má cenu dělat malé věci s velkou láskou. Schopnost být šťastný v tom co děláme a žít přítomností je velkým tématem současné pozitivní psychologie, ale i lifestylových časopisů. Jde ale o něco, s čím mají zkušenosti celé generace lidí – od středověkých mnichů až po umělce současnosti. Právě v tom se možná zrcadlí ono vzývané umění žít, jako zachycuje Zoran 2 na fotce Krajčírka.

Jiří Z. se postupně profiluje jako výrazný autor abstraktních snímků s poměrně jasně čitelným rukopisem. Snímek trojitý zásah je pozvánkou ke sledování reality po vrstvách, krok po kroku směrem k hlubině vlastního bytí a chápání reality. Snad ve třech krocích.

Jiří Z. se postupně profiluje jako výrazný autor abstraktních snímků s poměrně jasně čitelným rukopisem. Snímek trojitý zásah je pozvánkou ke sledování reality po vrstvách, krok po kroku směrem k hlubině vlastního bytí a chápání reality. Snad ve třech krocích.

Jiří Z. se postupně profiluje jako výrazný autor abstraktních snímků s poměrně jasně čitelným rukopisem. Snímek trojitý zásah je pozvánkou ke sledování reality po vrstvách, krok po kroku směrem k hlubině vlastního bytí a chápání reality. Snad ve třech krocích.

Jiří Z. se postupně profiluje jako výrazný autor abstraktních snímků s poměrně jasně čitelným rukopisem. Snímek trojitý zásah je pozvánkou ke sledování reality po vrstvách, krok po kroku směrem k hlubině vlastního bytí a chápání reality. Snad ve třech krocích.

Prozaický pán... je fotografií od schizoafektiv. Ukazuje, že to, jakým způsobem se díváme na svět není dáno jen nějakým objektivním dokumentaristicky orientovaným faktem, ale že jde především o něco, co je spojené s epistemickými brýlemi, které máme na svých očích. S tím, jaké věci vidět chceme a jakou zkušeností jsme formováni. Snad i uvědomění si této skutečnosti je důležité pro možnost porozumění si navzájem.

Prozaický pán... je fotografií od schizoafektiv. Ukazuje, že to, jakým způsobem se díváme na svět není dáno jen nějakým objektivním dokumentaristicky orientovaným faktem, ale že jde především o něco, co je spojené s epistemickými brýlemi, které máme na svých očích. S tím, jaké věci vidět chceme a jakou zkušeností jsme formováni. Snad i uvědomění si této skutečnosti je důležité pro možnost porozumění si navzájem.

Mrakomor nabízí fotku, která zachycuje muže s uhrančivým výrazem. Jde o narkobarona z filmů z 80. let anebo o člověka se zoufalým výrazem u výdejního okénka? Nevíme, pravděpodobně o někoho mezi těmito dvěma extrémními polohami. A současně o vědomí, že se do něj můžeme promítnout také mi sami.

Mrakomor nabízí fotku, která zachycuje muže s uhrančivým výrazem. Jde o narkobarona z filmů z 80. let anebo o člověka se zoufalým výrazem u výdejního okénka? Nevíme, pravděpodobně o někoho mezi těmito dvěma extrémními polohami. A současně o vědomí, že se do něj můžeme promítnout také mi sami.

​Pohledy na krajinu mohou být různé. Huggo a jeho tečka nabízí zajímavé spojení techniky a přírody, klade otázku po ekologii a estetice, ale nikoliv v nějakém vyhroceném bipolárním dilematu, ale spíše v klidné meditaci kontinua.

​Pohledy na krajinu mohou být různé. Huggo a jeho tečka nabízí zajímavé spojení techniky a přírody, klade otázku po ekologii a estetice, ale nikoliv v nějakém vyhroceném bipolárním dilematu, ale spíše v klidné meditaci kontinua.

​Dadakovas často tvoří snímky jakoby z náhodných procházek či vycházek. V této linii pokračuje i fotografie čisto.., která nabízí klasický instagramový formát i kolorizaci. Klade před nás otázku po tom, co je to vlastně ona čistota, která nás napadá při pohledu na prázdné hřiště se zbytky sněhového poprašku? A víme, do kterých se vlastně trefujeme branek či košů? A nehraje náhodou každý s jinými míči?

​Dadakovas často tvoří snímky jakoby z náhodných procházek či vycházek. V této linii pokračuje i fotografie čisto.., která nabízí klasický instagramový formát i kolorizaci. Klade před nás otázku po tom, co je to vlastně ona čistota, která nás napadá při pohledu na prázdné hřiště se zbytky sněhového poprašku? A víme, do kterých se vlastně trefujeme branek či košů? A nehraje náhodou každý s jinými míči?

Zasněžená krajina je fotograficky vděčným námětem. To ostatně ukazuje také pajvaj, který sleduje březový háj se sněhovou pokrývkou. Fotografie pravděpodobně nezaujme nějakým mimořádným řemeslným umem, novým námětem nebo nečekaným zpracováním, ale jakousi příjemnou atmosférou či provedením směřujícím k tapetě na mobilní telefon nebo obrazovku počítače.

Zasněžená krajina je fotograficky vděčným námětem. To ostatně ukazuje také pajvaj, který sleduje březový háj se sněhovou pokrývkou. Fotografie pravděpodobně nezaujme nějakým mimořádným řemeslným umem, novým námětem nebo nečekaným zpracováním, ale jakousi příjemnou atmosférou či provedením směřujícím k tapetě na mobilní telefon nebo obrazovku počítače.

Jak si představujeme školu nebo školku? Tradice Rakouska-Uherska, u nás prodloužená socialistickým školstvím, kladla důraz na uniformitu, každý se má blížit ideální, státem narýsované a dopředu dané formě, ideálu, který je předem známý. Ale je to ta správná cesta? Školka ... je ukázkou takého přechodu od uniformity k jedinečnosti. Autorem je honzj.

Jak si představujeme školu nebo školku? Tradice Rakouska-Uherska, u nás prodloužená socialistickým školstvím, kladla důraz na uniformitu, každý se má blížit ideální, státem narýsované a dopředu dané formě, ideálu, který je předem známý. Ale je to ta správná cesta? Školka ... je ukázkou takého přechodu od uniformity k jedinečnosti. Autorem je honzj.

Co nám dělá radost? Martin Seligman tvrdí, že každý den bychom měli mít alespoň několik málo činností, které nám přinesou radost a štěstí. Pak bude celý náš život spokojenější, budeme zdravější, úspěšnější. Fotografie V ulicích města pražského od fotomagor právě takou činnost spojenou s radostí zachycuje.

Co nám dělá radost? Martin Seligman tvrdí, že každý den bychom měli mít alespoň několik málo činností, které nám přinesou radost a štěstí. Pak bude celý náš život spokojenější, budeme zdravější, úspěšnější. Fotografie V ulicích města pražského od fotomagor právě takou činnost spojenou s radostí zachycuje.

U zrodu bílé rybky.... nabízí pohled na postupně se odkrývající skutečnost světa, ve kterém můžeme vidět krásné věci. Ale jen tehdy, když se budeme skutečně aktivně dívat a možná oné kráse nějakým dotekem, aktivitou pomůžeme. Autorem snímku je subal.

U zrodu bílé rybky.... nabízí pohled na postupně se odkrývající skutečnost světa, ve kterém můžeme vidět krásné věci. Ale jen tehdy, když se budeme skutečně aktivně dívat a možná oné kráse nějakým dotekem, aktivitou pomůžeme. Autorem snímku je subal.

​Doloman nabízí fotografii v lese s velice neobvykle provedenými stíny a barevností. Zdůrazňuje pohyb, proměnlivost toho, co můžeme vidět, jistou nepřetržitou transformaci spojenou na jedné straně s lidským pohybem na straně druhé s počasím.

​Doloman nabízí fotografii v lese s velice neobvykle provedenými stíny a barevností. Zdůrazňuje pohyb, proměnlivost toho, co můžeme vidět, jistou nepřetržitou transformaci spojenou na jedné straně s lidským pohybem na straně druhé s počasím.

Jokr7 se se svojí fotografií Kafka ptá, zda vždy víme, o čem mluvíme, zda chápeme to, co se nám ukazuje. Možná někdy pod slovem rozumíme něco jiného, a pak směřujeme k hlubšímu pochopení skutečnosti, anebo naopak k zásadnímu nepochopení druhého. Tak jako Kafka v Praze.
Za uplynulý měsíc jsme byli svědky velkých proměn počasí i společenských nálad, nadějí i naprostého zoufalství, záchvěvů svobody i zásadních omezujících opatření, skvělých sportovních výkonů i výsledků bídných. Snímek sníh tuto rozmanitost, pestrost, proměnlivost zachycuje. Dává do souvislosti barevnost a hravost s tichem a haldami sněhu. Autorem je shimmell.
Co vidíme? Roger Penrose v jedné své slavné úvaze diskutuje nad tím, že pro vlastní vidění je zcela zásadní fantazie a zkušenost. Náš mozek by nedokázal vyhodnocovat vše, co mu oko dává k dispozici, na to by musel být podstatně větší. Ale z malého úhlu a zkušenosti umí tvořit to, co označujeme jako svět, který na vlastní oči vidíme. A možná právě tímto směrem míří Danvlk.
​Říká se, že má cenu dělat malé věci s velkou láskou. Schopnost být šťastný v tom co děláme a žít přítomností je velkým tématem současné pozitivní psychologie, ale i lifestylových časopisů. Jde ale o něco, s čím mají zkušenosti celé generace lidí – od středověkých mnichů až po umělce současnosti. Právě v tom se možná zrcadlí ono vzývané umění žít, jako zachycuje Zoran 2 na fotce Krajčírka.
16
Fotogalerie

Fotografie měsíce: Zasypané, Kafka a další zajímavé snímky

Proměnlivost, nestálost, dynamika. Zdá se, že nic z toho, co vidíme a zkoušíme nemá trvalý charakter. Žijeme ve světě neustálé změny, jejíž charakter se ale od Baumanova pojmenování tekuté modernity značně proměnil.

Nejistotu zažíváme na daleko kratší časové škále, než jsme si kdy dovedli představit. Jsme propojeni navzájem, odsouzeni ke vzájemnému spolubytí. A právě tuto skutečnost, často obtížně artikulovanou slovy se řada autorů v průběhu měsíce února pokusila ve svých snímcích zachytit, tématizovat a rozpracovat. 

Zasypané

01.jpg

Autor fotografie: hotmandarin

Zasypané je ukázkou dokonalého splynutí člověka a jeho prostředí. Při pohledu na fotku můžeme postupovat od shora dolů. Jasné kulisy staveb, jejichž strnulost narušuje jemně padající sníh dokresluje organicky živý člověk. Doufající, že prostřednictvím deštníku se od zbytku světa odizoluje. Autorem snímku je hotmandarin.

Pokračování 2 / 16

Kafka

02.jpg

Autor fotografie: jokr7

Jokr7 se se svojí fotografií Kafka ptá, zda vždy víme, o čem mluvíme, zda chápeme to, co se nám ukazuje. Možná někdy pod slovem rozumíme něco jiného, a pak směřujeme k hlubšímu pochopení skutečnosti, anebo naopak k zásadnímu nepochopení druhého. Tak jako Kafka v Praze.

Pokračování 3 / 16

Sníh

03.jpg

Autor fotografie: shimmell

​Za uplynulý měsíc jsme byli svědky velkých proměn počasí i společenských nálad, nadějí i naprostého zoufalství, záchvěvů svobody i zásadních omezujících opatření, skvělých sportovních výkonů i výsledků bídných. Snímek sníh tuto rozmanitost, pestrost, proměnlivost zachycuje. Dává do souvislosti barevnost a hravost s tichem a haldami sněhu. Autorem je shimmell.

Pokračování 4 / 16

...

04.jpg

Autor foografie: Danvlk

Co vidíme? Roger Penrose v jedné své slavné úvaze diskutuje nad tím, že pro vlastní vidění je zcela zásadní fantazie a zkušenost. Náš mozek by nedokázal vyhodnocovat vše, co mu oko dává k dispozici, na to by musel být podstatně větší. Ale z malého úhlu a zkušenosti umí tvořit to, co označujeme jako svět, který na vlastní oči vidíme. A možná právě tímto směrem míří Danvlk.

Pokračování 5 / 16

Krajčírka

05.jpg

Autor fotografie: Zoran 2

​Říká se, že má cenu dělat malé věci s velkou láskou. Schopnost být šťastný v tom co děláme a žít přítomností je velkým tématem současné pozitivní psychologie, ale i lifestylových časopisů. Jde ale o něco, s čím mají zkušenosti celé generace lidí – od středověkých mnichů až po umělce současnosti. Právě v tom se možná zrcadlí ono vzývané umění žít, jako zachycuje Zoran 2 na fotce Krajčírka.

Pokračování 6 / 16

Ledňáček č. 3

06.jpg

Autor fotografie:  Josef Šálek

​Nepříliš často zařazujeme do výběrů fotografií zvířata, ale dovolím si udělat jednu, řemeslně dobře zpracovanou, výjimku. Autorem je Josef Šálek a jeho snímek Ledňáček č. 3 Ukazuje, jak se můžeme přít o detail (pozadí ptáčka) a uniká nám celek (zachycení takové situace v dobré kvalitě není vůbec snadné).

Pokračování 7 / 16

Trojitý zásah

07.jpg

Autor fotografie: Jiří Z.

Jiří Z. se postupně profiluje jako výrazný autor abstraktních snímků s poměrně jasně čitelným rukopisem. Snímek trojitý zásah je pozvánkou ke sledování reality po vrstvách, krok po kroku směrem k hlubině vlastního bytí a chápání reality. Snad ve třech krocích.

Pokračování 8 / 16

Prozaický pán

08.jpg

Autor fotografie: schizoafektiv

Prozaický pán... je fotografií od schizoafektiv. Ukazuje, že to, jakým způsobem se díváme na svět není dáno jen nějakým objektivním dokumentaristicky orientovaným faktem, ale že jde především o něco, co je spojené s epistemickými brýlemi, které máme na svých očích. S tím, jaké věci vidět chceme a jakou zkušeností jsme formováni. Snad i uvědomění si této skutečnosti je důležité pro možnost porozumění si navzájem.

Pokračování 9 / 16

,,,

09.jpg

Autor fotografie: Mrakomor

Mrakomor nabízí fotku, která zachycuje muže s uhrančivým výrazem. Jde o narkobarona z filmů z 80. let anebo o člověka se zoufalým výrazem u výdejního okénka? Nevíme, pravděpodobně o někoho mezi těmito dvěma extrémními polohami. A současně o vědomí, že se do něj můžeme promítnout také mi sami.

Pokračování 10 / 16

.

10.jpg

Autor fotografie: huggo

​Pohledy na krajinu mohou být různé. Huggo a jeho tečka nabízí zajímavé spojení techniky a přírody, klade otázku po ekologii a estetice, ale nikoliv v nějakém vyhroceném bipolárním dilematu, ale spíše v klidné meditaci kontinua.

Pokračování 11 / 16

Čisto..

11.jpg

Autor fotografie: Dadakovas

​Dadakovas často tvoří snímky jakoby z náhodných procházek či vycházek. V této linii pokračuje i fotografie čisto.., která nabízí klasický instagramový formát i kolorizaci. Klade před nás otázku po tom, co je to vlastně ona čistota, která nás napadá při pohledu na prázdné hřiště se zbytky sněhového poprašku? A víme, do kterých se vlastně trefujeme branek či košů? A nehraje náhodou každý s jinými míči?

Pokračování 12 / 16

...

12.jpg

Autor fotografie: pajvaj

Zasněžená krajina je fotograficky vděčným námětem. To ostatně ukazuje také pajvaj, který sleduje březový háj se sněhovou pokrývkou. Fotografie pravděpodobně nezaujme nějakým mimořádným řemeslným umem, novým námětem nebo nečekaným zpracováním, ale jakousi příjemnou atmosférou či provedením směřujícím k tapetě na mobilní telefon nebo obrazovku počítače.

Pokračování 13 / 16

Školka ...

13.jpg

Autor fotografie: honzj

Jak si představujeme školu nebo školku? Tradice Rakouska-Uherska, u nás prodloužená socialistickým školstvím, kladla důraz na uniformitu, každý se má blížit ideální, státem narýsované a dopředu dané formě, ideálu, který je předem známý. Ale je to ta správná cesta? Školka ... je ukázkou takého přechodu od uniformity k jedinečnosti. Autorem je honzj.

Pokračování 14 / 16

V ulicích města pražského

14.jpg

Autor fotografie: fotomagor

Co nám dělá radost? Martin Seligman tvrdí, že každý den bychom měli mít alespoň několik málo činností, které nám přinesou radost a štěstí. Pak bude celý náš život spokojenější, budeme zdravější, úspěšnější. Fotografie V ulicích města pražského od fotomagor právě takou činnost spojenou s radostí zachycuje.

Pokračování 15 / 16

U zrodu bílé rybky....

15.jpg

Autor fotografie: subal

U zrodu bílé rybky.... nabízí pohled na postupně se odkrývající skutečnost světa, ve kterém můžeme vidět krásné věci. Ale jen tehdy, když se budeme skutečně aktivně dívat a možná oné kráse nějakým dotekem, aktivitou pomůžeme. Autorem snímku je subal.

Pokračování 16 / 16

V lese

16.jpg

Autor fotografie: doloman

​Doloman nabízí fotografii v lese s velice neobvykle provedenými stíny a barevností. Zdůrazňuje pohyb, proměnlivost toho, co můžeme vidět, jistou nepřetržitou transformaci spojenou na jedné straně s lidským pohybem na straně druhé s počasím.

Určitě si přečtěte

Články odjinud