16
Fotogalerie

Fotografie měsíce: Sušáky

Společným jmenovatelem většiny vybraných snímků je netradiční pohled na fotografii. Autoři a autorky ukazují, že dokumentaristika nemusí být jedinou rovinou fotografování.

​Fotografové pracují s atributy, schématy, výtvarnem, abstrakcí originální strukturací skutečnosti. Ta zde není dána jako faktum, ale jako interpretovaná a různě zachycená skutečnost, kterou fotografové postupně utvářejí svoji skutečnost, do níž zvou diváka.

Sušáky

01.jpg

Autor fotografie: Lukas-Uher

Život ve městě vždy balancuje mezi estetikou a praktičností, mezi tím pověsit si prádlo na balkón či z okna a okupovat jim veřejný prostor a mezi nutností těsnit se se sušáky v malém bytě. Socialistické pojetí estetiky tuto diferenci nevnímalo a snažilo se naopak tyto činnosti do veřejného prostoru integrovat. Výsledkem může být složitý nepoužívaný labyrint s neobvyklou estetikou na snímku Lukáše Uhera Sušáky, které jako pozadí kreslí panelákové monolity.

Pokračování 2 / 16

Bílá volavka

02.jpg

Autor fotografie: MartinVorel

Nalézt v poušti vodu, v životě smysl, v utrpění naději nebo v lese živočicha. To všechno jsou úkoly, které mohou na člověka dopadnout a jejichž obtížnost není stejná, ale ani srovnatelná. Ukazuje nesouměřitelnost toho, jak náročné životy každý z nás vede. Jejich zvládnutí očekává jednak určitou kompetenci, ale také vytrvalost a naději. Snímek Bílá volavka zachycuje proces dlouhého čekání, hledání, číhání. Činností, které jsou spojené s nejistotou, že to vše může být marnost a zbytečnost, ale i nadějí, že dobrý obrázek se nakonec ukáže. Autorem snímku je Martin Vorel.

Pokračování 3 / 16

 Lampa...

03.jpg

Autor fotografie: rehek

Člověk v pubertě opouští konformní období a snaží se narušit řád věcí, ukázat, že ne vše se musí dělat tak, jak je to běžné nebo jak o tom uvažují ostatní. Jistý naivní optimismus mladým lidem umožňuje vyjít do prostředí změny, narušení řádu. To, co někdy staří morousové mohou označovat jako bláhové, je ve skutečnosti pro svět a život v něm určující. Více a hlouběji než zkušenosti starých pardálů. Snímek Lampa... od Reheka je právě takovým vystoupením z konformity, které ukazuje nový smysl, pohled, perspektivu.

Pokračování 4 / 16

Majster pálenice

04.jpg

Autor fotografie: Zoran 2

Zoran_2 pokračuje v dokumentaci lidských příběhů, kontextů, sociálních situací slovenského venkova. Ukazuje látku realisticky, empaticky, a přitom bez romantizujících příkras. Fotografie Majster pálenice ukazuje jasné oči muže, který pálí alkohol, potěšení, součást kultury i jedno z největších prokletí společnosti. Tato nečernobílost je přitom základním vyjadřovacím prostředkem autora.

Pokračování 5 / 16

Do háje...

05.jpg

Autor fotografie: subal

Obecná teorie relativity změnila definitivně – i v nematematických kruzích – představu o tom, co je prostor nebo jak vypadá rovná čára. Relativista se vždy ptá, v jaké geometrii. Ale to neznamená, že se musíme snadno domluvit. Transformovat myšlení, mluvení, obrazy, je úkol na podstatně více než sto let, alespoň v této oblasti. Příspěvek do diskuse vkládá Subal a jeho snímek Do háje.... z jedné zdi a hromosvodu.

Pokračování 6 / 16

Pažský most – Chorvatsko

06.jpg

Autor fotografie: Radimus

Pohlednicově orientovaným snímkem je Pažský most-Chorvatsko od Radimus. Pracuje s dobrým řemeslným zpracováním, klasickou kompozicí se zlatým řezem, a především s pocitem pohybu. Divák se tak pocitově přibližuje k focenému mostu a tím je pevněji vázán na celý obraz.

Pokračování 7 / 16

sem se dívej a usmívej se

07.jpg

Autor fotografie: jokr7

Jokr7 je mimořádný fotograf v tom, že vidí věci, které ostatní nevidí – okamžik, situaci, odraz, kompozici. Snímek sem se dívej a usmívej se by byl vlastně banální, kdyby se jeho součástí nestalo jedno zvídavé ptačí oko. To proměnilo celý výsledek, takže se můžeme nechat pobavit překvapením, lehkostí a vtipem výsledné kompozice.

Pokračování 8 / 16

... v dešti...

08.jpg

Autor fotografie: lenka k.

Komplikovanou vrstvenou kompozici, která svojí složitostí postupně připomíná patchwork nabízí fotografie ... v dešti ... od Lenky K. Nejde v ní o jednotlivé kapky, květiny, tabule a další objekty, ale o snahu je vzájemně provázat a harmonizovat v jejich heterogenitě, což není vůbec snadné. Pracuje s různými vzdálenostmi, ostrostí a dalšími výrazovými nástroji, které výsledný obraz dynamizují a upravují do tvaru finální harmonie.

Pokračování 9 / 16

Klárka

09.jpg

Autor fotografie: SonaSera

Klárka není koncipovaná jako klasická portrétní fotografie, ale sleduje dvě významové linky. Tou první je vnitřní obraz zachycené ženy, která je doslova rámována atributy, které lákají k interpretaci – káva, talíř, lžíce, květina, náramek, odrazy od okna. To vše vytváří jakousi vrstvu reality, kterou lze propsat do ženy sedící někde v kavárně. Druhou vrstvou je práce s pocitem určitého sentimentu, žena se stává součástí obrazu, který dohromady se vším ostatním tvoří emoci smutného nehlubokého sentimentu, v němž je možné se zahrabat do polštářů v křesle a držet vlastní hrnek s horkým nápojem. Autorem je SonaSera.

Pokračování 10 / 16

ooOOOOOo

10.jpg

Autor fotografie: Akéla

Z kategorie abstraktivní fotografie nelze nezmínit například ooOOOOOo od Akéla. Dírky, šachovnice a rozbitá omítka dohromady dávají obraz jistého neuspokojeného žití. Unaveného starostmi a ranami, zbaveného figurek, opuštěného a neúspěšného. A přesto, právě v takové krajnosti, říká řada filozofů, teprve zde se objevuje možnost setkání se sebou samými. Až v ranách a beznaději, v mezi bytí, kousek před nežitím.

Pokračování 11 / 16

pršelo..

11.jpg

Autor fotografie: dadakovas

pršelo.. může být banální faktografická výpověď. Můžeme se doptávat kde, kolik, jak moc. A i když všechny tyto informace od autora sdělení získáme, nemáme toho v rukou mnoho. Anebo z výroku „pršelo“ uděláme proces, určitou proměnu světa, jeho obrazu. A pak se už nemůžeme ptát otázkami zjišťovacími, ale musíme chtít vidět obraz. Autorkou snímku je Dadakovas.

Pokračování 12 / 16

Liptov

12.jpg

Autor fotografie: Hans2

Liptov je klasickým pohlednicovým zachycením podzimní krajiny. Dobře technicky udělaným, s hezky vybraným místem, krásným zlatým sluncem. Bez čehokoliv více, bez umělecké ambice, ale s vědomím očekávaného výsledku, který je velice dobrý. Autorem je Hans2.

Pokračování 13 / 16

Zrcadlení

13.jpg

Autor fotografie: babyvrba

Babyvrba nabízí pohled na svět jako v zrcadle. Z presbytáře, který má být obrazem nebe, z obrazu světce na oltáři, tvoří ještě jeden obraz. Posouvá tak diváka do určité meditativní meta roviny skutečnosti, se kterou může dále pracovat. Fotografie nese název Zrcadlení a je příkladem originálního fotografického myšlení.

Pokračování 14 / 16

,,,

14.jpg

Autor fotografie: db strenický

Fotka ,,,, jejímž autorem je db strenický zachycuje strom – solitér – stojící v krajině. Ukazuje osamělost a jedinečnost, individualitu osobního rozpoložení i odvahu růst do směrů, kde není, o koho se opřít. Černobílý snímek s mírným přestřením zajímavě koresponduje s krajinou, do které je zasazený a oblohou, jenž se rozprostírá nad ním.

Pokračování 15 / 16

půlka

15.jpg

Autor fotografie: m.time

Nezvyklý pohled na podzimní krajinu nabízí půlka od m.time. Ukazuje, že žeň je blízko, že už začalo splácení toho, co jsme zaseli, co dlužíme sobě i společnosti. Snímek je nadějí, ale i upozorněním, ukázkou toho, že je ještě čas, ale že je i nejvyšší čas. Výzvou k akci i zklidnění.

Pokračování 16 / 16

°

16.jpg

Autor fotografie: zaom eighty

A na závěr ještě jedna portrétní fotka s názvem ° od zaom eighty. Skrývá oči, část tváře a vlastně i vlasů. Nabízí pohled na detail, ale celek nechává ustoupit, jako by setkání tváří bylo nahrazeno komunikací detailu.

 

Určitě si přečtěte

Články odjinud