16
Fotogalerie

Fotografie měsíce: Příští pětiletka generace "Z"

Soubor snímků měsíce listopadu má společné téma; hledání znamení času. Čas pro autory není jen fyzikální jednotkou spojenou s entropií, ale něčím, co vytváří – slovy Martina Heideggera – základní strukturu naší zkušenosti.

Musíme se neustále učit, co znamená inkulturace, nejde o akt jednou provedený, ale o bytostný proces našeho spojení s prostředím, společenstvím, kulturou ve které žijeme. To nutně nemusí vést ke konformitě nebo přizpůsobení se. Lze se vůči tomu vyhranit či vyslovit.

Ale pochopit čas, v němž žijeme a své stanovení si životních cílů v něm, je úkolem, kterého nás nemůže nikdo a nic zprostit. Všech šestnáct snímků se s tímto fenoménem určitým způsobem vyrovnává a nabízí pestrou mozaiku pro adventní přemýšlení.

Příští pětiletka generace "Z"

01.jpg

Autor fotografie: schizoafektiv

Romano Guardini hovořil o tom, že bychom se měli naučit číst znamení času, ve kterém žijeme, že náš život musí být nutně odvislý od prostředí a kultury, ve kterém se nacházíme. Proto Tomáš Halík hovoří o kairologii – specifické schopnosti interpretovat svět a jeho potřeby, abychom do něj mohli přinášet adekvátní hodnoty.

A přesto, dobré porozumění našemu času není snadné, jsme uvnitř něj, odlišení pěny dní a podstatného nemusí být lehké, historii proto nepíší dějiny současnosti. Avšak navzdory tomu má smysl usilovat o to, abychom mohli vstoupit do porozumění a alespoň částečně pohlédnout ven z „boxu“ našeho přebývání. Tak jak to dělá snímek Příští pětiletka generace "Z" od schizoafektiv.

Pokračování 2 / 16

podzim

02.jpg

Autor fotografie: Jiří Z.

Když se řekne podzim, máme často před sebou náběhové vzory listí a plískanic. Ale poetika podzimu může být diferencovanější, jak ukazuje Jiří Z. Podzim není symbolem umírání a smutku, ale prostorem zrání, určitého účtování s dřívějším časem, balancováním, ze kterého je možné nechat vyrůst, vykvést, vypučet něco, co by mohlo být na první pohled neestetické, ale životem může být proměněno. Snímek nese název podzim.

Pokračování 3 / 16

Knihovna II

03.jpg

Autor fotografie: Lukas-Uher

Lukáš Uher se ve své tvorbě dlouhodobě soustředí na fenomén geometrie a prostorového uspořádání našeho světa. Klade před nás otázku po tom, co je měřítkem, škálou, mírou našeho přebývání ve světě. Martin Heidegger říká, že tato míra, toto měřítko musí existovat a současně nesmí mít škálu. Náš život musí být realizován v krajině a prostoru, ale současně nesmí být svazován škálou produkce či výkonu. Snímek Knihovna II k takové meditaci o měřítku mimo všechny měřítka přímo vybízí.

Pokračování 4 / 16

kiss

04.jpg

Autor fotografie: františek mikuš

František Mikuš se snímkem kiss sleduje různé linky. Jako by chtěl naznačit, že jednoduché čtení událostí není vždy snadné, že na všechny problémy se můžeme a máme dívat z více perspektiv, pohledů, kontextů. V psychologii existuje pro tento problém pojmenování – atribuční teorie.

Ta říká, že máme tendenci hodnotit události podle toho, co se nám v předcházejícím čase stalo, na základě své zkušenosti. To samozřejmě nemusí být vždy šťastný postup. Fotografie nás proto ponouká, abychom sledovali zlomy, pohledy, rozmanité perspektivy, šli do hloubky.

Pokračování 5 / 16

o sezení na dvou (a více) židlích

05.jpg

Autor fotografie: vhumanik

Teilhard se ptá, jaké je místo člověka ve vesmíru. Tato otázka ale nemusí být vztažena na celý lidský druh, ale také individuálně. Jde o existenciální otázku, kterou člověk začíná řešit v pubertě a postupné odpovědi na ni utvářejí vrstvy, z nichž se skládá celý náš život.

Můžeme říci, že se na ni nikdy nepřestáváme ptát, byť jsou samozřejmě období, kdy je pro nás aktuálnější. Snímek o sezení na dvou (a více) židlích od vhumanika nabízí pohled na naše rozhodování – na které židli nebo na kterých židlích chceme sedět?

Pokračování 6 / 16

Lesní cinema 3

06.jpg

Autor fotografie: Rumovník P

Pavol Habera ve své písni Reklama na ticho ukazuje paradox životního stylu na jedné straně sledující maximální prožitek, spěch a výkon na straně druhé toužící po tichu, meditaci a usebrání. V tomto napětí ale žili lidé nejen v osmdesátých letech, ale zakoušíme ho stále. Fotografie Lesní cinema 3 od Rumovník P. právě takovou reklamou je. Nabízí pozvánku ke krátkému ztišení se, zabrání se do sebe samotného při nějaké procházce v lese, nebo jen koukáním před sebe v křesle s teplým čajem.

Pokračování 7 / 16

xxx

07.jpg

Autor fotografie: Zdeněk60

Pohled na dobro a zlo není často jednoduchý. Představa, že v určitých skutcích zlo „bydlí“ a v jiných je „dobro“, je podobně naivní, jako čerti s kopýtky nebo andělé se zlatými hvězdami uprostřed čela. Hranice není často jednoznačná, záleží na situaci, vnitřním rozpoložení člověka, struktuře jeho zkušenosti se světem i sebou samým.

Filozofie si již před dlouhou dobou uvědomila, že etika není návod na dobrý život ve smyslu normativního výčtu „musíš“ a „nesmíš“. Často drobné okolnosti, zkratky, zkušenosti, nejasně namalované hranice a pole vedou k tomu, že se musíme naučit to, čemu Ignác z Loyoly říkal rozlišování. Ilustraci k němu nabízí xxx od Zdeněk60.

Pokračování 8 / 16

Úprk

08.jpg

Autor fotografie: rehek

Sigmund Freud se domníval, že naše životní problémy a starosti jsou dány tím, že v sobě máme nějaký nezpracovaný problém, že před něčím utíkáme nebo se to snažíme vytěsnit a nevidět. Tyto problémy pak vytvářejí bolesti a nemoci, kterými se musí zabývat psychoanalýza.

Snímek Úprk... od Rehek nabízí pohled na zvěř. Tu zdá se nežene nějaký komplex, ale potřeba přežít a sounáležitost se stádem. Možná právě na sociální aspekt našeho sebe-uchopení je tím, co má smysl zvažovat, až zase budeme mít pocit, že bychom nejraději utekli, jen nevíme jak a kam.

Pokračování 9 / 16

Meditační

09.jpg

Autor fotografie: subal

Déšť je pravděpodobně jedním z nejvíce sentimentálních a lyrický motivů. Symbol určitého zásahu osudu, zdroj životodárné vody, ohrožení, zvuk uspávající i uklidňující. Snímek Meditační. ukazuje rozmazávající se hranice mezi vodní hladinou a vzduchem. Výtvarným pojetím obrací pohyb času. Autorem je Subal.

Pokračování 10 / 16

...

10.jpg

Autor fotografie: Ivan 76

Ivan 76 pracuje s ne zcela obvyklým námětem stromu. Vrací se ke školní aproximativní poučce vztahující se na listnaté stromy, totiž že tvar a velikost koruny přibližně odpovídají kořenovému systému. Fotografie … tento motiv ilustruje neobvykle a nápaditě.

Pokračování 11 / 16

V ptačí říši

11.jpg

Autor fotografie: Radimus

Radimus na snímku V ptačí říši nabízí pohled na prostředí, v němž je doma čáp. Pták na jedné straně spojený v lidové řeči s „nošením dětí“, ale také skvělý letec a lovec myší či žab. Hezky ukazuje, že poetika přírody je něčím, co si do ní více nosíme my lidé, než že by se v ní skutečně nacházela.

Pokračování 12 / 16

Divnoles

12.jpg

Autor fotografie: cevarom

Změna objektivu může nabídnout méně obvyklý pohled na svět. Tak jako na snímku Divnoles od cevarom. Les jako by byl úběžníkem k jedinému bodu, k centru našeho zájmu, života, pozornosti. A tento střed září, přitahuje pohled a zve k otázce, co na našem životě má takový konvergující charakter.

Pokračování 13 / 16

Sluchátka in-ear

13.jpg

Autor fotografie: Rofo

Rofo nabízí fotografování jako sociální experiment. K zachycení člověka vkládá základní interpretační vodítko, ale hermeneutický přístup nechává na čtenáři samotném. Kdo je muž na snímku, co se mu honí hlavou a co vlastně poslouchá? Snímek Sluchátka in-ear vyvracejí jednoduché předsudky a kladou před nás otázku po dobrém porozumění druhému, po hledání náročnějších narativních linek.

Pokračování 14 / 16

.\

14.jpg

Autor fotografie: zaom eighty

Fotografie . \ nabízí skvělou práci se světlem v geometrické studii schodiště. Focení je zde malování světlem, vytvářením obrazu, který ve světě neexistuje, ale přesto bez ztráty nároku na autentičnost a kvalitu. Autorem je zaom eighty.

Pokračování 15 / 16

.

15.jpg

Autor fotografie: huggo

Huggo pracuje s triptychem. Klade nad sebe tři vrstvy, které však nemají ostré přechody – mezi palmami a nebem, rozmazaným oroseným sklem a spodními vyrůstajícími výhonky není nepřekročitelná bariéra, ale přechod.

Pokračování 16 / 16

-- v sedle --

16.jpg

Autor fotografie: skoupyr

Na závěr ještě technicky dokonalý snímek krajiny s názvem -- v sedle -- od skoupyr, který sleduje zcela jiné fotografické paradigma – chce být líbivým, věrným, přesným, technicky vyšperkovaným zachycením místa.

Určitě si přečtěte

Články odjinud