16
Fotogalerie

Fotografie měsíce: Pod mostem

Hledat společný průsečík šestnácti vybraných fotografií je tentokráte poměrně snadné. Stojíme před otázkou ontologickou, v čem spočívá základní charakteristika našeho bytí?

Jaký smysl má náš pobyt ve světě nebo kde nalézt místo ve vesmíru, pro náš konkrétní životní příběh? Jednotliví fotografové se svými snímky nabízejí různé perspektivy, které se snaží diváka či čtenáře vést k nejhlubším otázkám po bytí.

Staví ho do situací, které nelze přejít mlčením nebo nezúčastněným pokrčením ramen, ale nutí nás formulovat pohled na to, kým skutečně jsme. K tomu, abychom takové odpovědi byli schopni, se musíme naučit zastavit, ztišit, být sami se sebou a přestat před vlastním já utíkat do obstarávání všech povinností, které jsou kolem nás.

Pod mostem

01.jpg

Autor fotografie: honzj

Antonio Damasio tvrdí, že život je procesem dosahování rovnováhy. Kdykoliv jsme daleko od rovnováhy, naše žití se hroutí, celý systém mění svoji strukturu a hledáme novou konfiguraci, která takovou rovnováhu zajistí. Nejde přitom jen o interakci buněk, kterým se věnuje primárně, ale o extenzi celého konceptu na společnost a život v ní. Jízda na kole je pozoruhodná v tom, že vyšší rychlost přináší i vyšší stabilitu.

Snímek Pod mostem zachycuje jezdce, který se nedívá do zpětného zrcátka, jednotlivé volby a nerovnováhy kolem něj mizí a on se v úzkém intervalu možností, které mu chodníček dává pohybuje vpřed. A ví, že zastavit se znamená pád, rekonfiguraci celé existence cyklisty, o kterou ale nikdo nestojí. Autorem je honzj.

Pokračování 2 / 16

Modlitba pred jedlom

02.jpg

Autor fotografie: Zoran_2

V českém prostředí je stále něčím problematické psát o spirituální dimenzi člověka. Naše bytí jako by stále bylo neseno étosem jediného dovoleného dialektického materialismu tvrdícího, že člověk není ničím víc než materií buněk. Celková práce Zoran_2 ale ukazuje, že takový pohled je silně redukcionalistický, že je to právě duchovní stránka člověka, která dává jeho životu smyslu, hloubku, směr.

Ostatně, pravděpodobně neznáme žádnou kulturu, která by spirituální rozměr neměla vůbec. Fotografie Modlitba pred jedlom ukazuje, že právě tato dimenze může být tím, co člověka vede k pochopení smyslu, k vděčnosti, k rozhodnutí – jak píše Le Goff – že život není nejlepší v těžkosti hned ukončit, ale spíše k potřebě promyslet, zda naši těžkost nemůžeme chápat s jinou perspektivou.

Pokračování 3 / 16

Prosba...

03.jpg

Autor fotografie: rehek

Na spirituální téma navazuje také rehek se snímkem Prosba..., který zachycuje ženu sedící v kostele, po levé ruce je křtitelnice, po pravé kazatelna. Kostel je ztichlý, téměř prázdný. Pohled ženy dopředu, na hlavní oltář chrámu směřuje někam za fotografii. Ukazuje, co na duchovním životě může být obtížné – člověk je sám se sebou, nemůže před sebou samým utéct do přemíry podnětů, aktivit, zábav.

Toto bytí se sebou samým je pro člověka důležité, a přitom nepříjemné a náročné. Vede nás k tomu, že se před sebou neschováme. Modlitba je vstoupením do tohoto bytí se sebou se vztahem s transcendující bytostí. Jak říká Jan Zlatoústý – modlit se je možné všude, ale v kostele, to jde z nějakého důvodu nejsnáze.

Pokračování 4 / 16

Laguna Canapa

04.jpg

Autor fotografie: Lukas-Uher

Lukáš Uher tentokráte nepracuje s architektonickými tvary, ale přechází do prostředí přírody. Ukazuje, trojici plameňáků v Laguna Canapa. Pohled na jezero, horskou scenerii, břeh. Technicky precizně provedený tichý příběh zve k pohledům do dálky, k přemýšlení nad tím, jakým prostředím se obklopujeme a proč. Zachycuje zkušenost člověka, doje na místo s krásným výhledem a se zatajeným dechem sleduje, co se kolem něj rozprostírá. Není to místo, ve kterém by chtěl žít, ale nechává na sebe promlouvat zážitek z monumentality a krásy přírody.

Pokračování 5 / 16

Naslouchejte.

05.jpg

Autor fotografie: subal

Co znamená naslouchat? Naslouchat a slyšet je něco dosti odlišného. Slyšení má vztah ke schopnosti detekovat zvukové vlny a rozpoznat význam jednotlivých slov. Ale naslouchání je otázkou empatie, schopnosti být s druhým v jeho životní situaci. Martin Buber by v této situaci zmínil propoziční vztah Já-Ty.

Naslouchat znamená brát druhého vážně, chápat ho jako osobu, a současně sobě samému otevírat proces stávání se opravdovým vyzrálým člověkem. Snímek Naslouchejte. ukazuje, v čem je celá situace složitá; často se díváme jiným směrem, posloucháme, ale nasloucháme, protože sledujeme jiné cíle. Druhý nám není lhostejný, ale nejsme ochotni se mu plně věnovat.

Pokračování 6 / 16

... OREGON ...

06.jpg

Autor fotografie: miiiba

Michal Balada nabízí fotografii ... OREGON ..., která je ukázkou postprodukční preciznosti, ale i dobré kompozice, zkušeného oka a vybroušené techniky. Výsledkem je vyhlazený a vlastně dokonalý tvar, určitý odlitek světa, který je možné si pověsit na zeď. S velkým otazníkem, do jaké míry se tato představa o světě potkává (zrcadlí se) s tím, co můžeme vidět a zakoušet na vlastní oči.

Pokračování 7 / 16

...

07.jpg

Autor fotografie: MoniSan

Fotografování lze vnímat jako malování světlem. Tento princip zůstává zachován od fotografických desek, přes kinofilm až po obrazové snímače. Je to světlo, které určuje, co bude zjevené, jakým způsobem bude vykreslená ta, která scéna. Světlo je samo o sobě neviditelné, vidíme až jeho kontakt s objekty, odrazy, změny barevnosti nebo chemických vazeb. Snímek … od MoniSan je zachycením jedné abstraktní světelné hry.

Pokračování 8 / 16

Má to "na háku".

08.jpg

Autor fotografie: subal

Také Subal pokračuje v abstraktní tvorbě se svým snímkem Má to "na háku". Nabízí pohled na postupně se odkrývající strukturu, na svět, který ze sebe postupně odlupuje slupku skrytosti a odhaluje pohledy do hlubiny, kterou může vidět jen ten, kdo není v poznání příliš zainteresován, neboť jinak spatří jen svoji tvář jako mýtický Narcis.

Pokračování 9 / 16

Kostel Navštívení Panny Marie - Košetice

09.jpg

Autor fotografie: Radimus

Pro barokní venkovskou sakrální architekturu je typické, že přetváří krajinu, do které je zasazena. Na jedné straně s ní souzní, ale současně ji doplňuje, dopisuje, dává celému prostoru jiný hlubší duchovní smysl. Právě v této tradici je nesporně stavěný malý barokní Kostel Navštívení Panny Marie – Košetice doplněný hřbitovem někde kousek nad vsí. Tak, aby na něj bylo vidět, aby se k němu upínalo systematické připomínání toho, o co v životě barokního člověka jde – aktualizace nebe, jakožto životního pohybu. Autorem je Radimus.

Pokračování 10 / 16

Lily

10.jpg

Autor fotografie: SonaSera

V ekonomii i sociologii se často hovoří o existenci skleněných stropů. Určitých limitů nebo bariér, které lidé nedokáží překonávat, i přestože pro to mají na první pohled všechny podmínky, zdroje a možnosti. Lze ale říci, že každý z nás má také skleněné zdi či stropy, kterými není schopen projít. Některé dokážeme časem odstranit, s jinými budeme žít až do smrti. Lily od SonaSera je metaforickým znázorněním toho, kdo je vidí, osahává, přemýšlí nad nimi.

Pokračování 11 / 16

1620

11.jpeg

Autor fotografie: Kuba Adam

Kuba Adam nás zasazuje do prostřední nejslavnější bitvy občanské války u nás, do roku 1620. Do bitvy, kde nebyli hodní a zlí nebo Češi a Němci, jak se dříve psávalo v socialistické historiografii, ale kde vnitřní politický spor ovlivní dějiny směřování českých zemí na dalších skoro tři sta let. Fotka pracuje s atmosférou určitého neohraničeného zmatku, chaosu, nenasazení, vyčerpání. S mlhou, která celou krajinu přikrývala.

Pokračování 12 / 16

...

12.jpg

Autor fotografie: vhumanik

Zákoutí mohou být temná a nebezpečná, vyvolávající v člověku strach či obavy. Ale také místa, kde se cítí dobře, bezpečně, kde není vystaven celému otevřenému prostoru a může být v bezpečí a v klidu. Vhumanik na snímku … jedno takové bezpečné zákoutí představuje; nabízí stůl, stín a jednu židli. Prostor pro ztišení i odpočinek, pro prostou zahálku.

Pokračování 13 / 16

xxx

13.jpg

Autor fotografie: Zdeněk60

Jsou lidé, kteří toho mnoho vymyslí, naplánují a rozdělají, ale nic nedokončí. Pro člověka starověku a středověku šlo o nejpošetilejší z lidí, takové konání nemělo vůbec žádný smysl. Dnes dokážeme do týmů zapojovat idea makery i dotahovače, ale přesto se ukazuje, že schopnost dodělat věci do konce, splnit plán, předsevzetí, dosáhnout cíle, je tím, co odděluje schopné a pracovité, do těch ostatních. Snímek xxx zachycuje takovou práci napůl, nedopsaný rest, nesplněný úkol. Autorem je Zdeněk60.

Pokračování 14 / 16

cestou..

14.jpg

Autor fotografie: dadakovas

Někdy se může stát, že se před námi objeví řád uprostřed chaosu, určitý pattern či vzor, který v dynamicky se měnícím, nestabilním, tekutém světě zaujme naši pozornost. Právě to se stalo dadakovas na snímku cestou.. uprostřed plynulosti a průměrnosti se zjeví řád, uspořádanost, místo, kterého se lze chytnout.

Pokračování 15 / 16

abstrakt 2

15.jpg

Autor fotografie: m.kubicek

 

M. kubicek ukazuje, že s formátem fotografie lze zacházet i velice volně, takže hranice mezi fotkou a grafikou může být velice neostrá. Tak jako v provedení abstrakt 2, studujícího základní vlastnosti prostoru.

Pokračování 16 / 16

Trialog...

16.jpg

Autor fotografie: schizoafektiv

Trialog... je kompozičně netradičním dílem. Tři bytosti, které spolu rozmlouvají umisťuje do pravého dolního rohu, do místa, kde bývá běžně podpis a kolem nich staví abstraktní prosvětlený les. Trialog od schizoafektiv ukazuje, co podpis vlastně je – jde o zhmotnění rozpravy mezi autorem, dílem a divákem, o strukturu, která vychází z celého prostředí, která shrnuje celý obraz a současně zve k jeho sledování.

Určitě si přečtěte

Články odjinud