Fotografie měsíce: Neuč orla létat

4. srpna 2021
TWEET SDÍLET
Společným jmenovatelem fotografií uplynulého měsíce je vzpomínka. Jak upozorňoval Henri Bergson, paměť není sbírkou přesných kopií nějakých událostí či zážitků.

Paměť přetváří to, co do ní vstupuje, drží se smyslových počitků, ale současně provádí jejich interpretaci. ​Dává je do nových významových i časových kontextů. Vzpomínka se může vracet, vyvolávat emoce – od bolesti po motivaci, kotví nás v naší vlastní minulostí a poskytuje současnost. Vzpomínka nikdy není hotová, při každém vybavení, pohledu, nové situaci, se mění.

Neuč orla létat

Klepněte pro větší obrázek

Autor fotografie: jokr7

Jokr7 využívá svého oblíbeného výrazového prostředku, určité stínohry, která člověka interagujícího s prostorem či sociální situací zasadí do kontextu jinak netušeného. Snímek neuč orla létat ukazuje jednu z podstatných charakteristik pohybu. Pohyb je pravděpodobně nejsilnější charakteristikou svobody. Moci se pohybovat znamená mít možnost strukturovat svět, v němž se nacházím, mít v něm aktivitu, kontrolu. A tato dispozice nemusí být nikým regulovaná, i když je bláznivá či obtížně pochopitelná.  Osobě postupně propůjčuje osobitost.

Témata článku: Kultura, Fotografie týdne