Formule 1 ve stáji RAW

28. ledna 2009
TWEET SDÍLET
Formule 1 ve stáji RAW
Program Camera Raw je mezi konvertory jako formule mezi auty. Jak nastavit formuli před jízdou, jak usednout za volant a jak se rozjet a jak zastavit?

Hlavní ovládací tlačítka programu

Hotovo
Aplikuje změny a zavře dialogové okno Camera Raw. Uloží provedená nastavení, které se zapíší do souboru DNG, nebo přidruženého souboru XMP, nebo do databáze Camera Raw, tedy do metadat snímku typu RAW. Také se podle provedených nastavení aktualizují náhledy a miniatury v programu Bridge.

Zrušit (Esc)
Použitím tlačítka zavřete dialogové okno bez změn. Přidržením Alt změníte tlačítko na „Obnovit“ a stisknutím zrušíte nastavení v otevřeném dialogu. Všechna nastavení vrátíte do stavu, v jakém se nacházela při spuštění programu. Okno zůstane otevřené.

Ikony inteligentních objektů ve vrstvách Photoshopu

Otevřít objekt (Ctrl-O)
Ukončíte dialog Camera Raw a s použitím provedených nastavení otevřete soubor ve Photoshopu. Provedená nastavení se zapíší do metadat a podle nich se aktualizují náhledy i miniatury. Jedná se o „inteligentní objekt“, což znamená, že když klepnete ve Photoshopu na ikonu obrázku v paletě Vrstvy, vrátíte se do Camera Raw, kde provedete změnu OK se vrátíte do Photoshopu. Tato změna se již projeví pouze ve Photoshopu.

Vrstva s ikonkou inteligentního objektu není označena jako pozadí. Stisknutím Shift se změní tlačítko na „Otevřít obraz“ (Shift+Ctrl+O). Platí výše uvedeno s tím, že se nejedná o „inteligentní objekt“. Stisknutím Alt se tlačítko změní na „Otevřít kopii“ (Ctrl+Alt+O). Provedené změny se nezapíší do metadat souboru. Při dalším otevření v Camera Raw se nastavení neprojeví.

Uložit (Ctrl+S)
Stisknutím tlačítka aplikujete nastavení Camera Raw na fotografie a uložíte jejich kopie pomocí standardního dialogu ve formátu JPEG, PSD, TIFF nebo DNG. S klávesou Alt, případně Alt+Ctrl+S se neotevře dialog pro uložení a použijete poslední volby v okně „Volby uložení“. Ukládání probíhá na pozadí a vrátíte se do prostředí Camera Raw, kde můžete dále pracovat. To oceníte při ukládání většího množství fotografií, protože tento poměrně složitý proces trvá déle. Pokud zadáte uložit jako DNG, funguje Camera Raw jako konvertor pro tento formát, což se hodí, když chcete u souborů zachovat jejich lokální formát RAW a zároveň potřebujete otevřený DNG.

Klepněte pro větší obrázek
Nabidka Volby uložení

Volby pracovního postupu

Pracovní postup
Klepnutím na podtržený text dole v okně Camera Raw se otevře dialog, kde nastavíte výstupní parametry pro konvertovanou fotografii. Nastavení se aplikují na všechny převáděné obrazy, ale spolu s nimi se neukládají.

Klepněte pro větší obrázek
Nabídka Volby pracovního postupu

Prostor - určíte jeden ze čtyř cílových barevných prostorů pro konverzi. Zdrojovým prostorem pro soubory Camera Raw bývá obvykle ten, který byl nastavený na fotoaparátu. Pokud chcete použít prostor, který není uvedený v nabídce, zvolte ProPhoto RGB a pak převeďte ve Photoshopu do pracovního prostoru podle výběru.

Hloubka – stanovíte, zda fotografie bude mít ve Photoshopu 8 nebo 16 bitů na kanál. Samozřejmě pokud formát nepodporuje 16 bitů (JPEG), bude vždy osmibitový.

Velikost – nastavíte rozměry fotografie v obrazových bodech. Rozměry při fotografování jsou vždy výchozí. Změníte-li v tomto dialogu velikost, převzorkujete obraz. Převzorkování můžete provést ve Photoshopu až po konverzi ve výchozím rozlišení. To platí zejména pro zvětšování, neboť můžete dělat úpravy ve Pohotoshopu s menším souborem a pak převzorkovávat postupně s doostřováním. Zmenšování je racionálnější dělat při konverzi. Asi každý si vše odzkouší a vybere svojí metodu. V kvalitě převzorkování není podstatných rozdílů.

Rozlišení – toto nastavení umožňuje stanovit rozlišení konvertované fotografie v obrazových bodech na palec nebo na centimetr, což vám ušetří provádění této operace ve Photoshopu v dialogu „Velikost obrazu“. Zde můžete dodatečně tento parametr případně korigovat. Na rozdíl od nastavení „Velikost“, nemá tato volba vliv na počet obrazových bodů konvertované fotografie.

Otevřít ve Photoshopu jako inteligentní objekty – je to v tomto dialogovém okně poslední prvek a představuje jej zatrhávací políčko. V obrázku je toto políčko zatrženo, což odpovídá podobě tlačítka „Otevřít objekt“. Pokud není políčko označeno, funkce tohoto tlačítka je implicitně „Otevřít obraz“. Podle toho se změní i výše uváděné klávesové zkratky na Ctrl+O otevřít obraz, Shift otevřít objekt, Shift+Ctrl+O otevřít objekt.

Nabídka nastavení Camera Raw

Menu Camera Raw

Nabídku nastavení Camera Raw otevřete klepnutím na ikonku menu v pravém horním rohu libovolné záložky pro nastavení obrazu. Zde můžete aplikovat různá uložení nastavení programu.

Klepněte pro větší obrázek
Menu programu

Nastavení obrazu – je-li zatrhnuto, už jste na fotografii nějakou úpravu aplikovali. Když opět upravíte snímek a zvolíte tuto položku, zobrazí se nastavení která byla platná předtím, než jste zahájili další úpravy. Jedná-li se o nový, neupravovaný snímek, je tato položka shodná s následující.

Výchozí nastavení Camera Raw – použije uložené výchozí nastavení fotoaparátu pomocí něhož byl pořízen snímek. Pokud je implicitně zatrženo, ještě jste nikdy na snímek neaplikovali žádné úpravy.

Předcházející převod – nabídne vám nastavení, která jste otevřeli jako poslední.

Vlastní nastavení – tato volba je zatrhnuta při každém aktuálním nastavení a zobrazí jej.

Volby přednastavení – zde se objeví název aplikovaného nastavení vybraného ze všech uložených prostřednictvím následující volby.

Aplikovat přednastavení – program vám nabídne aplikaci uložených nastavení podle názvu. Tato nastavení se automaticky uloží do složky Settings.

Vymazat importovaná nastavení - před spoluprácí Adobe Lightroom a Camera Raw nastavte předvolby Camera Raw na „Ukládání nastavení obrazu“ do přidružených souborů XMP. Ve výchozím nastavení zobrazí Camera Raw úpravy obrazu stejným způsobem jako Lightroom. Camera Raw však nepodporuje některé další úpravy. Ovládací prvky, které jsou v Camera Raw k dispozici, budou fungovat a poskytovat další úpravy, které nebylo možné provádět v Adobe Lightroom. Úpravy modulu Lightroom, které nejsou v modulu Camera Raw dostupné, lze zrušit výběrem „Vymazat importovaná nastavení“.

Exportovat nastavení do XMP, Aktualizovat náhledy DNG – pokud chcete soubory RAW zkopírovat na přenosné médium a pracovat s nimi na jiném počítači, aniž byste jejich úpravy ztratili, zvolte příkaz „Exportovat nastavení do XMP“. Ve stejné složce, kde jsou soubory RAW se vytvoří přidružené XMP, pokud již neexistují na základě nastavení předvoleb. Při práci s formátem DNG zvolte „Aktualizovat náhledy DNG“.

Načíst nastavení – tímto příkazem načtete kdekoliv uložené nastavení. První nabídka bude ze složky Settings, z které nabízí volba „Aplikovat přednastavení“.

Uložit nastavení – tato volba vám umožní uložit nastavení na jakékoliv místo. V nabídnutém okně můžete zvolit jenom některé typy nastavení nebo nastavení kompletní.

Uložit nové výchozí nastavení Camera Raw – uloží aktuální nastavení jako nové výchozí pro další soubory pořízené stejným fotoaparátem nebo se stejným nastavením ISO. Volba bude fungovat, pokud ji zvolíte i v sekci „Předvolby“.

Obnovit výchozí nastavení Camera Raw – obnoví původní výchozí nastavení pro konkrétní fotoaparát nebo nastavení ISO.

Režim filmového pásu

Pomocí tohoto režimu snadno upravíte více fotografií najednou, případně můžete rychle střídat náhledy jednotlivých snímků. Filmový pás se zobrazí jako miniatury v levé části programu Camera Raw tehdy, když z Photoshopu nebo přidruženého programu Bridge otevřete více snímků ve formátu RAW.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
a-vybrané snímky, b-aktivní snímek, c-nevybraný snímek, d-zobrazení filmového pásu, e-synchronizovat, f-vybrat všechny, g-koš, h-navigační šipky

Snímky mohou být ve filmovém pásu: vybrané a aktivní, vybrané a neaktivní, nevybrané. Vždy jedna fotografie je aktivní. Její miniatura ve filmovém pásu má silnější okraj a je ve velkém náhledu. Vybrat můžete další snímky přidržením Ctrl a jejich označením. Klepnutím na první snímek a poslední s přidrženou klávesou Shift vyberete souvislou řadu. Pomocí tlačítka „Vybrat všechny“ (Ctrl+A) vyberete všechny. Snímky můžete procházet pomocí kláves se šipkami nahoru dolu a měnit aktivní mezi vybranými nebo aktivní mezi ostatními, nevybranými. Totéž je možné navigačními šipkami.

Všechna nastavení, včetně těch z palety nástrojů, se aplikují na všechny vybrané fotografie. Další možností je provést úpravu aktivního snímku, poté vybrat další snímky a na ně pomocí tlačítka Synchronizovat aplikovat tato nastavení. Při stisknutí tlačítka Synchronizovat se otevře dialog, kde zadáte, jaká nastavení se mají synchronizovat. Stisknutím Alt vynecháte dialogové okno výběru nastavení a budou se synchronizovat nastavené. Mnoho snímků vyžaduje pouze některé typy stejných korekcí a případné individuální doladění, což vám umožní funkce „Synchronizace nastavení pro vybrané obrazy“.

Pokud označíte vybrané fotografie stisknutím ikonky Koš nebo klávesou Delete, přesunete je po ukončení aplikace tlačítkem „Hotovo“ do koše a tím je definitivně odstraníte. Ukončení aplikace tlačítkem „Zrušit“ nemá žádný účinek. V miniatuře označené pro odstranění se zobrazí červený kříž. Odznačíte jej dalším klepnutím na Koš (Delete).

Ovládací prvky fotografie, jejichž nastavení budete při editacích fotografií vždy měnit, se nacházejí v záložkách nastavení obrazu. Protože se jedná o další široké téma, budu se jím zabývat v dalším, třetím pokračování článku.

Příští pokračování bude o jízdě ve formuli 1.

Témata článku: Fotoškola, Software

Určitě si přečtěte

11 fotoaparátů s výměnnou optikou, které se dnes nejvíc vyplatí koupit

11 fotoaparátů s výměnnou optikou, které se dnes nejvíc vyplatí koupit

Doporučíme nejlepší fotoaparáty s vyměnitelným objektivem, které by mohly potěšit nejen zkušenější fotografy, ale i ty začínající.

92 Helena Vyplelová

6 nejlepších volně dostupných programů pro úpravu fotografií

6 nejlepších volně dostupných programů pro úpravu fotografií

Na internetu najdeme řadu tzv. free fotoeditačních programů, které se mohou stát alternativou k placeným aplikacím. Řada z nich nabízí opravdu široké možnosti úprav fotografií. Které patří mezi ty nejlepší?

33 Helena Vyplelová