7
Fotogalerie

Formule 1 ve stáji RAW

Program Camera Raw je mezi konvertory jako formule mezi auty. Jak nastavit formuli před jízdou, jak usednout za volant a jak se rozjet a jak zastavit?

Program Camera Raw od společnosti Adobe je univerzálním konvertorem datových RAW souborů, které převádí na barevné obrázky. Zároveň je uživatelským rozhraním pro nastavení parametrů převodu. Tímto článkem se pokusím přispět k tomu, aby výsledky vašich konverzí byly optimální.

V minulém článku Mistr Raw I jsem vysvětlil obecné teze k datovým RAW souborům a některá fakta, která se týkají Camera Raw. V tomto článku se zaměřím pouze na program Camera Raw ve verzi 4.5 s akcentem na praktické příklady použití. 

Společnost Adobe stále doplňuje program Camera Raw, který je součástí Photoshopu, o podporu nových fotoaparátů. Zároveň s každou novou verzí Photoshopu výrazně vylepšuje možnosti Camera Raw.

Funkční součásti programu Camera Raw někdy svádí k úvaze, že vše, co nabízí, lze dělat ve Photoshopu. S odkazem na můj minulý článek naopak platí: vše, co je možné, dělejte vždy v Camera Raw.

Převádějte, formát DNG vám vydrží déle

První úlohou Camera Raw je z datových souborů vygenerovat s využitím svých implicitních nastavení kvalitní náhledy a jejich podvzorkováním miniatury pro program Adobe Bridge, který je také součástí Photoshopu. Adobe Bridge plní funkci správce fotografií a editoru metadat.

Camera Raw pracuje s proprietárními formáty RAW od jednotlivých výrobců fotoaparátů a univerzálním formátem DNG od Adobe. Používáte-li Adobe Camera Raw, je účelnější převést RAW soubory z fotoaparátu na DNG. Tento formát je otevřený, dokumentovaný a tím je zajištěna jeho evoluce na rozdíl od nedokumentovaných software různých výrobců, kteří mnozí nejsou zárukou dalších upgrade. Platí, že při editaci v Camera Raw nedojde nikdy ke změně původních RAW dat, ale vždy se nastavují parametry konverze na RGB obrázek. Nastavení obrazu v Camera Raw se ukládá do databázového souboru jako metadata vložená v obrazovém souboru nebo do přidruženého souboru XMP.

Program Camera Raw se spustí vždy, když otevřete z Photoshopu (Ctrl+O) nebo (Ctrl+Shift+O přes Adobe Bridge) nějaké datové soubory RAW. Otvírat z Bridge můžete poklepáním nebo Alt+Enter. Při podržení Shift nebo Alt+Enter+Shift se otevře RAW soubor ve Photoshopu.

3.jpg
max. velikost
a-lupa, b-ručička, c-vyvážení bílé, d-barevný vzorek, e-oříznutí, f-narovnání, g-retušování, h-odstranění červených očí, i-předvolby, j-otočení doleva, k-otočení doprava, l-náhled, m-na celou obrazovku, n-oříznutí stínů, o-oříznutí světel, p-histogram, q-hodnoty RGB, r-technické okolnosti pořízení snímku, s-hotovo, t-zrušit, u-otevřít objekt, v-pracovní postup, w-uložit, x-zvětšení, y-záložky nastavení obrazu, z-menu Camera Raw.

Paleta nástrojů

7.jpg
Nástroje pro základní úpravy

Lupa (Z)
Slouží k zvětšení náhledu. Je přístupná vždy při podržení Ctrl. Zmenšení Ctrl+Alt. Při každém klepnutí na náhled nastaví zvětšení/zmenšení na následující přednastavenou hodnotu. Nebo také Ctrl/+ zvětšení, Ctrl/- zmenšení. Zvětšení 100% dosáhnete dvojitým klepnutím na nástroj. Tažením nástrojem v náhledu zvětšíte vybranou oblast. Vlevo dole v okně programu je ještě klasický nástroj „Zvětšení“, pro přiblížení a oddálení obrazu nebo jeho části.

Ručička (H)
Posouvání náhledu, pokud je to možné. Z jiného nástroje vždy při podržení mezerníku. Poklepáním na nástroj, náhled přizpůsobíte velikosti okna.

Vyvážení bílé (I)
Z jiného nástroje při podržení Shift. Na rozdíl od dvou předchozích nástrojů funguje odlišně, než kapátka Photoshopu v Křivkách a Úrovních. Klepnete nástrojem na pixely v náhledu, které mají být barevně neutrální, nejlépe na difízní bílou, která ještě obsahuje detaily nebo světle šedou. Teplota a odstín barev se změní podle tohoto zadání. Úprava nemá vliv na jas. Nemůžete volit zdrojovou barvu.

Barevný vzorek (S)
Můžete umístit do náhledu až 9 barevných vzorků. Nad náhledem snímku se zobrazí RGB hodnoty pro každý vzorek. S přidrženým Alt vzorek smažete. Všechny vzorky smažete klepnutím na „Odstranit vzorkovací body“.

Oříznutí (C)
Oříznutí obrázku. Tažením myši stanovíte hranici ořezu, kterou můžete v náhledu přemístit, měnit uchopením některého z čtvercových táhel na okrajích nebo otočit pomocí šipek, které se objeví při umístění kurzoru vně u rohu. Tažením rohových táhel při podržení Shift, zachováte poměr stran. Otáčením pomocí šipek o násobky patnácti s přidržením Shift. Pomocí rozbalovací nabídky nástroje můžete zvolit jeden s definovaných poměrů stran pro ořez, definovat vlastní nebo ořez zrušit (též Esc). Potvrdíte Enter.

Narovnání (A)
Pomocí nástroje táhnete čáru podél křivé linie, např. horizontu. Po konverzi nebo otevření ve Photoshopu bude obrázek srovnán podle správné horizontální respektive vertikální linie a zároveň oříznut tak, aby byl maximálně zachován obdélník fotografie. Účinek nástroje zrušíte jako klávesou Esc.

Retušování (B)
Nástroj je dostupný v módu opravit jako retušovací štětec, kdy slaďuje texturu plus osvětlení a v módu klonovat jako klonovací razítko, kdy použije obraz vzorku na vybranou oblast. Klepněte do náhledu. Okolo retušované části obrazu se objeví červenobílý kruh. Zelenobílý kruh označuje vzorek pro retušování, který se „přenese“ do retušované části obrazu. U kruhů můžete měnit tažením jejich polohu a poloměr, ten též šoupátkem „Poloměr“. Vpravo jsou dva ovladače. „Zobrazit překrytí (V)“, zrušíte kruhy, „Vymazat vše“, zrušíte operaci, stejně jako klávesou Delete. Červené oči (E) na zvětšeném náhledu označte přetažením oblast oka včetně okolních částí. Program najde, označí červenobílým šrafováním a opraví kritické místo. Opravu můžete modifikovat tažením šrafování a jezdci „Velikost panenky“, „Ztmavit“.

Nastavte si Camera Raw pro snadnější práci

Předvolby (Ctrl+K)

4.jpg
max. velikost
 

Volba „Uložit nastavení obrazu do“ a./Databáze Camera Raw b./Přidružené soubory XMP. První volba má hlavní nevýhodu v tom, že pokud snímky přenesete na jiný počítač nebo na CD, DVD, provedené úpravy se nepřenesou spolu s obrazy. Při druhé volbě je problémem fakt, že pokud snímky přesunete nebo přejmenujete mimo prostředí Adobe Bridge, musíte změny zajistit i u vedlejších souborů XMP. Camera Raw se „obává“, že by zápisem metadat nastavení mohlo dojít k přepsání užitečných informací u nezdokumentovaných formátů, proto používá vedlejší soubory nebo vlastní databázi. Řešením je převedení RAW dat do plně dokumentovaného formátu DNG. Veškerá nastavení a všechna metadata se budou zapisovat přímo do souboru DNG.

Další volbou je použít zaostření na: a./ Všechny obrazy, b./ Pouze náhledy obrazů. Volba určuje, zda zaostřit náhled i konvertovanou fotografii nebo jenom náhled. První varianta je vhodná v případě, že zaostřujete v příslušné záložce pro úpravu obrazu v Camera Raw. Druhá možnost je žádoucí tehdy, pokud doostřujete fotografie na závěr ve Photoshopu nebo v jiném programu.

V sekci „Výchozí nastavení obrazu“ jsou čtyři zatrhávací políčka. První určuje, zda se bude vždy aplikovat při otevření souboru volba „Automaticky“ v první záložce pro nastavení obrazu „Základní“. Camera Raw analyzuje obraz a provede automatické nastavení ovládacích prvků tónů (Expozice, Obnovení, Vyplnit světla, Černé, Jas, Kontrast). Nastavení se projeví i v náhledech Adobe Bridge. Další volba je obdobná předchozí s tím, že program provede automatické míchání stupňů šedi v záložce HSV/stupně šedi. Poslední dvě volby zatržení vysvětluji níže v tomto článku.

Vyrovnávací paměť Camera RAW. Do ní se ukládají rozpracovaná data snímků a její použití urychluje některé další operace, např. otevírání dialogu Camera Raw. Při implicitním nastavení 1 GB místa na disku může Camera Raw uložit do vyrovnávací paměti asi 200 obrázků, s nimiž jste pracovali naposled. Je to většinou dostačující číslo. Vyrovnávací paměť může časem dosáhnout značné velikosti, proto je žádoucí její omezení a občasné vyprázdnění. Poslední volbou je „vybrat umístění“ pro vyrovnávací paměť. Implicitní je Adobe/Camera Raw/Cache.

„Zpracování souborů DNG“ má dvě složky. První zvolíte, pokud chcete vedlejší soubory XMP ignorovat, s verzí snímku v DNG pracovat samostatně a ukládat všechna nastavení souborů DNG v těchto souborech samotných. Má smysl pouze pokud pracujete se snímkem v DNG a zároveň v jiném proprietárním RAW ve stejné složce a oba mají stejný název. Druhá volba stanoví, zda program vždy po úpravě změní i náhled a v jaké velikosti. Operace s úpravou náhledu trvá déle, ale náhledy odrážejí aktuální stav. Totéž můžete provést příkazem „Aktualizovat náhledy DNG“ v menu.

Zpracování JPEG a TIFF. Chcete-li editovat fotografie JPEG nebo TIFF v Camera Raw, můžete těmito volbami určit, zda se budou tyto formáty otevírat automaticky s nastavením Camera Raw. Je účelné mít obě volby zatržené.

Otočení doleva (L)
Jedním klepnutím na tlačítko nebo stisknutím L otočíte obraz o 900 doleva.

Otočení doprava (R)
Jedním klepnutím na tlačítko nebo stisknutím P otočíte obraz o 900 doprava.

Ovládací prvky zobrazení

Náhled (P)
Zobrazuje nastavení fotografie provedené ve stávající záložce ovladačů pro úpravu obrazu.

Celou obrazovku (F)
Okno programu se zobrazí na celé obrazovce monitoru.

Oříznutí stínů (U)
K oříznutí dojde vždy, když barevné hodnoty obrazového bodu jsou nižší, než nejnižší  hodnota, která může být znázorněna. Všechny příliš tmavé hodnoty jsou na výstupu černé a neobsahují detaily. Stisknutím trojúhelníku vlevo nad histogramem znázorníte v náhledu modře tyto obrazové body.

Oříznutí světel (O)
K oříznutí dojde vždy, když barevné hodnoty obrazového bodu jsou vyšší, než nejvyšší hodnota, která může být znázorněna. Všechny příliš jasné hodnoty jsou na výstupu bílé a neobsahují detaily. Stisknutím trojúhelníku vpravo nad histogramem znázorníte červeně v náhledu oříznuté obrazové body, které budou bílé.

Při úpravách v Camara Raw sledujte mimo náhledu též měnící se histogram!

Histogram je tvořen třemi vrstvami barev, které představují červený, zelený, modrý kanál a v těchto barvách je zobrazen. Bílá barva znázorňuje překrytí všech tří kanálů. Žlutá barva histogramu znázorňuje překrytí červeného a zeleného kanálu. Purpurová, překrytí červeného a modrého. Azurová, zeleného a modrého.

Histogram se aktualizuje, když upravíte nastavení v dialogovém okně programu. Vlevo pod histogramem se zobrazují RGB hodnoty obrazového bodu pod kurzorem v náhledu. Vpravo pod histogramem se zobrazují technické okolnosti pořízení snímku, což jsou hodnoty expozičního času, clony, citlivosti ISO a ohniskové vzdálenosti objektivu.

V Camera Raw se zobrazuje histogram konvertovaného obrazu, což je podstatný rozdíl než např. histogram na displeji fotoaparátu. Ten zobrazuje pouze histogram JPEG obrazu, který byste dostali při aktuálním nastavení fotoaparátu. Výrobci často aplikují na implicitní konverzi RAW na JPEG v přístroji výraznou tonální křivku ve snaze „vylepšit obrázky“.

Pokračování 2 / 2

Ovládání Camera Raw

Hlavní ovládací tlačítka programu

Hotovo
Aplikuje změny a zavře dialogové okno Camera Raw. Uloží provedená nastavení, které se zapíší do souboru DNG, nebo přidruženého souboru XMP, nebo do databáze Camera Raw, tedy do metadat snímku typu RAW. Také se podle provedených nastavení aktualizují náhledy a miniatury v programu Bridge.

Zrušit (Esc)
Použitím tlačítka zavřete dialogové okno bez změn. Přidržením Alt změníte tlačítko na „Obnovit“ a stisknutím zrušíte nastavení v otevřeném dialogu. Všechna nastavení vrátíte do stavu, v jakém se nacházela při spuštění programu. Okno zůstane otevřené.

Ikony inteligentních objektů ve vrstvách Photoshopu

Otevřít objekt (Ctrl-O)
Ukončíte dialog Camera Raw a s použitím provedených nastavení otevřete soubor ve Photoshopu. Provedená nastavení se zapíší do metadat a podle nich se aktualizují náhledy i miniatury. Jedná se o „inteligentní objekt“, což znamená, že když klepnete ve Photoshopu na ikonu obrázku v paletě Vrstvy, vrátíte se do Camera Raw, kde provedete změnu OK se vrátíte do Photoshopu. Tato změna se již projeví pouze ve Photoshopu.

Vrstva s ikonkou inteligentního objektu není označena jako pozadí. Stisknutím Shift se změní tlačítko na „Otevřít obraz“ (Shift+Ctrl+O). Platí výše uvedeno s tím, že se nejedná o „inteligentní objekt“. Stisknutím Alt se tlačítko změní na „Otevřít kopii“ (Ctrl+Alt+O). Provedené změny se nezapíší do metadat souboru. Při dalším otevření v Camera Raw se nastavení neprojeví.

Uložit (Ctrl+S)
Stisknutím tlačítka aplikujete nastavení Camera Raw na fotografie a uložíte jejich kopie pomocí standardního dialogu ve formátu JPEG, PSD, TIFF nebo DNG. S klávesou Alt, případně Alt+Ctrl+S se neotevře dialog pro uložení a použijete poslední volby v okně „Volby uložení“. Ukládání probíhá na pozadí a vrátíte se do prostředí Camera Raw, kde můžete dále pracovat. To oceníte při ukládání většího množství fotografií, protože tento poměrně složitý proces trvá déle. Pokud zadáte uložit jako DNG, funguje Camera Raw jako konvertor pro tento formát, což se hodí, když chcete u souborů zachovat jejich lokální formát RAW a zároveň potřebujete otevřený DNG.

6.jpg
Nabidka Volby uložení

Volby pracovního postupu

Pracovní postup
Klepnutím na podtržený text dole v okně Camera Raw se otevře dialog, kde nastavíte výstupní parametry pro konvertovanou fotografii. Nastavení se aplikují na všechny převáděné obrazy, ale spolu s nimi se neukládají.

5.jpg
Nabídka Volby pracovního postupu

Prostor - určíte jeden ze čtyř cílových barevných prostorů pro konverzi. Zdrojovým prostorem pro soubory Camera Raw bývá obvykle ten, který byl nastavený na fotoaparátu. Pokud chcete použít prostor, který není uvedený v nabídce, zvolte ProPhoto RGB a pak převeďte ve Photoshopu do pracovního prostoru podle výběru.

Hloubka – stanovíte, zda fotografie bude mít ve Photoshopu 8 nebo 16 bitů na kanál. Samozřejmě pokud formát nepodporuje 16 bitů (JPEG), bude vždy osmibitový.

Velikost – nastavíte rozměry fotografie v obrazových bodech. Rozměry při fotografování jsou vždy výchozí. Změníte-li v tomto dialogu velikost, převzorkujete obraz. Převzorkování můžete provést ve Photoshopu až po konverzi ve výchozím rozlišení. To platí zejména pro zvětšování, neboť můžete dělat úpravy ve Pohotoshopu s menším souborem a pak převzorkovávat postupně s doostřováním. Zmenšování je racionálnější dělat při konverzi. Asi každý si vše odzkouší a vybere svojí metodu. V kvalitě převzorkování není podstatných rozdílů.

Rozlišení – toto nastavení umožňuje stanovit rozlišení konvertované fotografie v obrazových bodech na palec nebo na centimetr, což vám ušetří provádění této operace ve Photoshopu v dialogu „Velikost obrazu“. Zde můžete dodatečně tento parametr případně korigovat. Na rozdíl od nastavení „Velikost“, nemá tato volba vliv na počet obrazových bodů konvertované fotografie.

Otevřít ve Photoshopu jako inteligentní objekty – je to v tomto dialogovém okně poslední prvek a představuje jej zatrhávací políčko. V obrázku je toto políčko zatrženo, což odpovídá podobě tlačítka „Otevřít objekt“. Pokud není políčko označeno, funkce tohoto tlačítka je implicitně „Otevřít obraz“. Podle toho se změní i výše uváděné klávesové zkratky na Ctrl+O otevřít obraz, Shift otevřít objekt, Shift+Ctrl+O otevřít objekt.

Nabídka nastavení Camera Raw

Menu Camera Raw

Nabídku nastavení Camera Raw otevřete klepnutím na ikonku menu v pravém horním rohu libovolné záložky pro nastavení obrazu. Zde můžete aplikovat různá uložení nastavení programu.

8.jpg
Menu programu

Nastavení obrazu – je-li zatrhnuto, už jste na fotografii nějakou úpravu aplikovali. Když opět upravíte snímek a zvolíte tuto položku, zobrazí se nastavení která byla platná předtím, než jste zahájili další úpravy. Jedná-li se o nový, neupravovaný snímek, je tato položka shodná s následující.

Výchozí nastavení Camera Raw – použije uložené výchozí nastavení fotoaparátu pomocí něhož byl pořízen snímek. Pokud je implicitně zatrženo, ještě jste nikdy na snímek neaplikovali žádné úpravy.

Předcházející převod – nabídne vám nastavení, která jste otevřeli jako poslední.

Vlastní nastavení – tato volba je zatrhnuta při každém aktuálním nastavení a zobrazí jej.

Volby přednastavení – zde se objeví název aplikovaného nastavení vybraného ze všech uložených prostřednictvím následující volby.

Aplikovat přednastavení – program vám nabídne aplikaci uložených nastavení podle názvu. Tato nastavení se automaticky uloží do složky Settings.

Vymazat importovaná nastavení - před spoluprácí Adobe Lightroom a Camera Raw nastavte předvolby Camera Raw na „Ukládání nastavení obrazu“ do přidružených souborů XMP. Ve výchozím nastavení zobrazí Camera Raw úpravy obrazu stejným způsobem jako Lightroom. Camera Raw však nepodporuje některé další úpravy. Ovládací prvky, které jsou v Camera Raw k dispozici, budou fungovat a poskytovat další úpravy, které nebylo možné provádět v Adobe Lightroom. Úpravy modulu Lightroom, které nejsou v modulu Camera Raw dostupné, lze zrušit výběrem „Vymazat importovaná nastavení“.

Exportovat nastavení do XMP, Aktualizovat náhledy DNG – pokud chcete soubory RAW zkopírovat na přenosné médium a pracovat s nimi na jiném počítači, aniž byste jejich úpravy ztratili, zvolte příkaz „Exportovat nastavení do XMP“. Ve stejné složce, kde jsou soubory RAW se vytvoří přidružené XMP, pokud již neexistují na základě nastavení předvoleb. Při práci s formátem DNG zvolte „Aktualizovat náhledy DNG“.

Načíst nastavení – tímto příkazem načtete kdekoliv uložené nastavení. První nabídka bude ze složky Settings, z které nabízí volba „Aplikovat přednastavení“.

Uložit nastavení – tato volba vám umožní uložit nastavení na jakékoliv místo. V nabídnutém okně můžete zvolit jenom některé typy nastavení nebo nastavení kompletní.

Uložit nové výchozí nastavení Camera Raw – uloží aktuální nastavení jako nové výchozí pro další soubory pořízené stejným fotoaparátem nebo se stejným nastavením ISO. Volba bude fungovat, pokud ji zvolíte i v sekci „Předvolby“.

Obnovit výchozí nastavení Camera Raw – obnoví původní výchozí nastavení pro konkrétní fotoaparát nebo nastavení ISO.

Režim filmového pásu

Pomocí tohoto režimu snadno upravíte více fotografií najednou, případně můžete rychle střídat náhledy jednotlivých snímků. Filmový pás se zobrazí jako miniatury v levé části programu Camera Raw tehdy, když z Photoshopu nebo přidruženého programu Bridge otevřete více snímků ve formátu RAW.

1.jpg
max. velikost
a-vybrané snímky, b-aktivní snímek, c-nevybraný snímek, d-zobrazení filmového pásu, e-synchronizovat, f-vybrat všechny, g-koš, h-navigační šipky

Snímky mohou být ve filmovém pásu: vybrané a aktivní, vybrané a neaktivní, nevybrané. Vždy jedna fotografie je aktivní. Její miniatura ve filmovém pásu má silnější okraj a je ve velkém náhledu. Vybrat můžete další snímky přidržením Ctrl a jejich označením. Klepnutím na první snímek a poslední s přidrženou klávesou Shift vyberete souvislou řadu. Pomocí tlačítka „Vybrat všechny“ (Ctrl+A) vyberete všechny. Snímky můžete procházet pomocí kláves se šipkami nahoru dolu a měnit aktivní mezi vybranými nebo aktivní mezi ostatními, nevybranými. Totéž je možné navigačními šipkami.

Všechna nastavení, včetně těch z palety nástrojů, se aplikují na všechny vybrané fotografie. Další možností je provést úpravu aktivního snímku, poté vybrat další snímky a na ně pomocí tlačítka Synchronizovat aplikovat tato nastavení. Při stisknutí tlačítka Synchronizovat se otevře dialog, kde zadáte, jaká nastavení se mají synchronizovat. Stisknutím Alt vynecháte dialogové okno výběru nastavení a budou se synchronizovat nastavené. Mnoho snímků vyžaduje pouze některé typy stejných korekcí a případné individuální doladění, což vám umožní funkce „Synchronizace nastavení pro vybrané obrazy“.

Pokud označíte vybrané fotografie stisknutím ikonky Koš nebo klávesou Delete, přesunete je po ukončení aplikace tlačítkem „Hotovo“ do koše a tím je definitivně odstraníte. Ukončení aplikace tlačítkem „Zrušit“ nemá žádný účinek. V miniatuře označené pro odstranění se zobrazí červený kříž. Odznačíte jej dalším klepnutím na Koš (Delete).

Ovládací prvky fotografie, jejichž nastavení budete při editacích fotografií vždy měnit, se nacházejí v záložkách nastavení obrazu. Protože se jedná o další široké téma, budu se jím zabývat v dalším, třetím pokračování článku.

Příští pokračování bude o jízdě ve formuli 1.

Určitě si přečtěte

Články odjinud