Formule 1 ve stáji RAW

28. ledna 2009
TWEET SDÍLET
Program Camera Raw je mezi konvertory jako formule mezi auty. Jak nastavit formuli před jízdou, jak usednout za volant a jak se rozjet a jak zastavit?

Program Camera Raw od společnosti Adobe je univerzálním konvertorem datových RAW souborů, které převádí na barevné obrázky. Zároveň je uživatelským rozhraním pro nastavení parametrů převodu. Tímto článkem se pokusím přispět k tomu, aby výsledky vašich konverzí byly optimální.

V minulém článku Mistr Raw I jsem vysvětlil obecné teze k datovým RAW souborům a některá fakta, která se týkají Camera Raw. V tomto článku se zaměřím pouze na program Camera Raw ve verzi 4.5 s akcentem na praktické příklady použití. 

Společnost Adobe stále doplňuje program Camera Raw, který je součástí Photoshopu, o podporu nových fotoaparátů. Zároveň s každou novou verzí Photoshopu výrazně vylepšuje možnosti Camera Raw.

Funkční součásti programu Camera Raw někdy svádí k úvaze, že vše, co nabízí, lze dělat ve Photoshopu. S odkazem na můj minulý článek naopak platí: vše, co je možné, dělejte vždy v Camera Raw.

Převádějte, formát DNG vám vydrží déle

První úlohou Camera Raw je z datových souborů vygenerovat s využitím svých implicitních nastavení kvalitní náhledy a jejich podvzorkováním miniatury pro program Adobe Bridge, který je také součástí Photoshopu. Adobe Bridge plní funkci správce fotografií a editoru metadat.

Camera Raw pracuje s proprietárními formáty RAW od jednotlivých výrobců fotoaparátů a univerzálním formátem DNG od Adobe. Používáte-li Adobe Camera Raw, je účelnější převést RAW soubory z fotoaparátu na DNG. Tento formát je otevřený, dokumentovaný a tím je zajištěna jeho evoluce na rozdíl od nedokumentovaných software různých výrobců, kteří mnozí nejsou zárukou dalších upgrade. Platí, že při editaci v Camera Raw nedojde nikdy ke změně původních RAW dat, ale vždy se nastavují parametry konverze na RGB obrázek. Nastavení obrazu v Camera Raw se ukládá do databázového souboru jako metadata vložená v obrazovém souboru nebo do přidruženého souboru XMP.

Program Camera Raw se spustí vždy, když otevřete z Photoshopu (Ctrl+O) nebo (Ctrl+Shift+O přes Adobe Bridge) nějaké datové soubory RAW. Otvírat z Bridge můžete poklepáním nebo Alt+Enter. Při podržení Shift nebo Alt+Enter+Shift se otevře RAW soubor ve Photoshopu.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
a-lupa, b-ručička, c-vyvážení bílé, d-barevný vzorek, e-oříznutí, f-narovnání, g-retušování, h-odstranění červených očí, i-předvolby, j-otočení doleva, k-otočení doprava, l-náhled, m-na celou obrazovku, n-oříznutí stínů, o-oříznutí světel, p-histogram, q-hodnoty RGB, r-technické okolnosti pořízení snímku, s-hotovo, t-zrušit, u-otevřít objekt, v-pracovní postup, w-uložit, x-zvětšení, y-záložky nastavení obrazu, z-menu Camera Raw.

Paleta nástrojů

Klepněte pro větší obrázek
Nástroje pro základní úpravy

Lupa (Z)
Slouží k zvětšení náhledu. Je přístupná vždy při podržení Ctrl. Zmenšení Ctrl+Alt. Při každém klepnutí na náhled nastaví zvětšení/zmenšení na následující přednastavenou hodnotu. Nebo také Ctrl/+ zvětšení, Ctrl/- zmenšení. Zvětšení 100% dosáhnete dvojitým klepnutím na nástroj. Tažením nástrojem v náhledu zvětšíte vybranou oblast. Vlevo dole v okně programu je ještě klasický nástroj „Zvětšení“, pro přiblížení a oddálení obrazu nebo jeho části.

Ručička (H)
Posouvání náhledu, pokud je to možné. Z jiného nástroje vždy při podržení mezerníku. Poklepáním na nástroj, náhled přizpůsobíte velikosti okna.

Vyvážení bílé (I)
Z jiného nástroje při podržení Shift. Na rozdíl od dvou předchozích nástrojů funguje odlišně, než kapátka Photoshopu v Křivkách a Úrovních. Klepnete nástrojem na pixely v náhledu, které mají být barevně neutrální, nejlépe na difízní bílou, která ještě obsahuje detaily nebo světle šedou. Teplota a odstín barev se změní podle tohoto zadání. Úprava nemá vliv na jas. Nemůžete volit zdrojovou barvu.

Barevný vzorek (S)
Můžete umístit do náhledu až 9 barevných vzorků. Nad náhledem snímku se zobrazí RGB hodnoty pro každý vzorek. S přidrženým Alt vzorek smažete. Všechny vzorky smažete klepnutím na „Odstranit vzorkovací body“.

Oříznutí (C)
Oříznutí obrázku. Tažením myši stanovíte hranici ořezu, kterou můžete v náhledu přemístit, měnit uchopením některého z čtvercových táhel na okrajích nebo otočit pomocí šipek, které se objeví při umístění kurzoru vně u rohu. Tažením rohových táhel při podržení Shift, zachováte poměr stran. Otáčením pomocí šipek o násobky patnácti s přidržením Shift. Pomocí rozbalovací nabídky nástroje můžete zvolit jeden s definovaných poměrů stran pro ořez, definovat vlastní nebo ořez zrušit (též Esc). Potvrdíte Enter.

Narovnání (A)
Pomocí nástroje táhnete čáru podél křivé linie, např. horizontu. Po konverzi nebo otevření ve Photoshopu bude obrázek srovnán podle správné horizontální respektive vertikální linie a zároveň oříznut tak, aby byl maximálně zachován obdélník fotografie. Účinek nástroje zrušíte jako klávesou Esc.

Retušování (B)
Nástroj je dostupný v módu opravit jako retušovací štětec, kdy slaďuje texturu plus osvětlení a v módu klonovat jako klonovací razítko, kdy použije obraz vzorku na vybranou oblast. Klepněte do náhledu. Okolo retušované části obrazu se objeví červenobílý kruh. Zelenobílý kruh označuje vzorek pro retušování, který se „přenese“ do retušované části obrazu. U kruhů můžete měnit tažením jejich polohu a poloměr, ten též šoupátkem „Poloměr“. Vpravo jsou dva ovladače. „Zobrazit překrytí (V)“, zrušíte kruhy, „Vymazat vše“, zrušíte operaci, stejně jako klávesou Delete. Červené oči (E) na zvětšeném náhledu označte přetažením oblast oka včetně okolních částí. Program najde, označí červenobílým šrafováním a opraví kritické místo. Opravu můžete modifikovat tažením šrafování a jezdci „Velikost panenky“, „Ztmavit“.

Nastavte si Camera Raw pro snadnější práci

Předvolby (Ctrl+K)

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
 

Volba „Uložit nastavení obrazu do“ a./Databáze Camera Raw b./Přidružené soubory XMP. První volba má hlavní nevýhodu v tom, že pokud snímky přenesete na jiný počítač nebo na CD, DVD, provedené úpravy se nepřenesou spolu s obrazy. Při druhé volbě je problémem fakt, že pokud snímky přesunete nebo přejmenujete mimo prostředí Adobe Bridge, musíte změny zajistit i u vedlejších souborů XMP. Camera Raw se „obává“, že by zápisem metadat nastavení mohlo dojít k přepsání užitečných informací u nezdokumentovaných formátů, proto používá vedlejší soubory nebo vlastní databázi. Řešením je převedení RAW dat do plně dokumentovaného formátu DNG. Veškerá nastavení a všechna metadata se budou zapisovat přímo do souboru DNG.

Další volbou je použít zaostření na: a./ Všechny obrazy, b./ Pouze náhledy obrazů. Volba určuje, zda zaostřit náhled i konvertovanou fotografii nebo jenom náhled. První varianta je vhodná v případě, že zaostřujete v příslušné záložce pro úpravu obrazu v Camera Raw. Druhá možnost je žádoucí tehdy, pokud doostřujete fotografie na závěr ve Photoshopu nebo v jiném programu.

V sekci „Výchozí nastavení obrazu“ jsou čtyři zatrhávací políčka. První určuje, zda se bude vždy aplikovat při otevření souboru volba „Automaticky“ v první záložce pro nastavení obrazu „Základní“. Camera Raw analyzuje obraz a provede automatické nastavení ovládacích prvků tónů (Expozice, Obnovení, Vyplnit světla, Černé, Jas, Kontrast). Nastavení se projeví i v náhledech Adobe Bridge. Další volba je obdobná předchozí s tím, že program provede automatické míchání stupňů šedi v záložce HSV/stupně šedi. Poslední dvě volby zatržení vysvětluji níže v tomto článku.

Vyrovnávací paměť Camera RAW. Do ní se ukládají rozpracovaná data snímků a její použití urychluje některé další operace, např. otevírání dialogu Camera Raw. Při implicitním nastavení 1 GB místa na disku může Camera Raw uložit do vyrovnávací paměti asi 200 obrázků, s nimiž jste pracovali naposled. Je to většinou dostačující číslo. Vyrovnávací paměť může časem dosáhnout značné velikosti, proto je žádoucí její omezení a občasné vyprázdnění. Poslední volbou je „vybrat umístění“ pro vyrovnávací paměť. Implicitní je Adobe/Camera Raw/Cache.

„Zpracování souborů DNG“ má dvě složky. První zvolíte, pokud chcete vedlejší soubory XMP ignorovat, s verzí snímku v DNG pracovat samostatně a ukládat všechna nastavení souborů DNG v těchto souborech samotných. Má smysl pouze pokud pracujete se snímkem v DNG a zároveň v jiném proprietárním RAW ve stejné složce a oba mají stejný název. Druhá volba stanoví, zda program vždy po úpravě změní i náhled a v jaké velikosti. Operace s úpravou náhledu trvá déle, ale náhledy odrážejí aktuální stav. Totéž můžete provést příkazem „Aktualizovat náhledy DNG“ v menu.

Zpracování JPEG a TIFF. Chcete-li editovat fotografie JPEG nebo TIFF v Camera Raw, můžete těmito volbami určit, zda se budou tyto formáty otevírat automaticky s nastavením Camera Raw. Je účelné mít obě volby zatržené.

Otočení doleva (L)
Jedním klepnutím na tlačítko nebo stisknutím L otočíte obraz o 900 doleva.

Otočení doprava (R)
Jedním klepnutím na tlačítko nebo stisknutím P otočíte obraz o 900 doprava.

Ovládací prvky zobrazení

Náhled (P)
Zobrazuje nastavení fotografie provedené ve stávající záložce ovladačů pro úpravu obrazu.

Celou obrazovku (F)
Okno programu se zobrazí na celé obrazovce monitoru.

Oříznutí stínů (U)
K oříznutí dojde vždy, když barevné hodnoty obrazového bodu jsou nižší, než nejnižší  hodnota, která může být znázorněna. Všechny příliš tmavé hodnoty jsou na výstupu černé a neobsahují detaily. Stisknutím trojúhelníku vlevo nad histogramem znázorníte v náhledu modře tyto obrazové body.

Oříznutí světel (O)
K oříznutí dojde vždy, když barevné hodnoty obrazového bodu jsou vyšší, než nejvyšší hodnota, která může být znázorněna. Všechny příliš jasné hodnoty jsou na výstupu bílé a neobsahují detaily. Stisknutím trojúhelníku vpravo nad histogramem znázorníte červeně v náhledu oříznuté obrazové body, které budou bílé.

Při úpravách v Camara Raw sledujte mimo náhledu též měnící se histogram!

Histogram je tvořen třemi vrstvami barev, které představují červený, zelený, modrý kanál a v těchto barvách je zobrazen. Bílá barva znázorňuje překrytí všech tří kanálů. Žlutá barva histogramu znázorňuje překrytí červeného a zeleného kanálu. Purpurová, překrytí červeného a modrého. Azurová, zeleného a modrého.

Histogram se aktualizuje, když upravíte nastavení v dialogovém okně programu. Vlevo pod histogramem se zobrazují RGB hodnoty obrazového bodu pod kurzorem v náhledu. Vpravo pod histogramem se zobrazují technické okolnosti pořízení snímku, což jsou hodnoty expozičního času, clony, citlivosti ISO a ohniskové vzdálenosti objektivu.

V Camera Raw se zobrazuje histogram konvertovaného obrazu, což je podstatný rozdíl než např. histogram na displeji fotoaparátu. Ten zobrazuje pouze histogram JPEG obrazu, který byste dostali při aktuálním nastavení fotoaparátu. Výrobci často aplikují na implicitní konverzi RAW na JPEG v přístroji výraznou tonální křivku ve snaze „vylepšit obrázky“.

Témata článku: Fotoškola, Fotografický software