Formát RAW pro Nikon Coolpix 5400 v praxi

Formát RAW pro Nikon Coolpix 5400 v praxi

Po úspěšném zavedení updatu firmwaru v aparátu Nikon Coolpix 5400, v jehož důsledku bylo rozšířeno spektrum použitelných souborových formátů o RAW, přišlo na řadu několik praktických testů. Po zkušenostech ze srovnávání obrazové kvality ve formátu JPEG a RAW u fotoaparátu Nikon D70 jsme očekávali znatelné zlepšení jak v zachycení detailů, tak v celkové expozici.

První praktický poznatek, byť očekávaný – přesto překvapivý svým dopadem - je ovšem z jiného soudku a týká se rychlosti. Snímek pořízený v RAWu se na paměťovou kartu ukládá téměř třikrát déle než stejný snímek při použití JPEG s nejnižší kompresí. Tento efekt bude významnou překážkou pro použití RAWu při dokumentování akčních dějů. Jakékoli zdržení může být neodpustitelným hříchem – přesýpací hodiny, symbolizující na LCD zaplnění bufferu, sypou po jednom snímku celých 7 sekund a v tom čase nereaguje aparát vůbec na nic. Následuje 28 sekund ukládání na kartu, v té době je ovšem aparát již další akce schopen. Čas se skloňuje dále při transferu snímků z karty do PC, zde je „koeficient prodloužení“ 2,5 ×. Tím bohužel vše nekončí, trpělivost je nutná i při zobrazování na 100% velikosti (trvá 43 sekund), nebo při provádění úprav. A možná ještě naposledy, při převodu do JPEG, který vezme 45 sekund.

Formát Velikost souboru Uložení snímku do bufferu Uložení snímku na kartu Přenos do PC (Lexar media Multi-card reader) Zobrazení na 100% velikosti (Nikon View) Převod do JPEG (Nikon View)
RAW (*.NEF) 8,0 MB 7,65 s 28 s 2,5 s 43 s 45 s
TIFF (*.TIF) 14,9 MB 35 s 35 s 3 s 1 s 2,5 s
FINE (*.JPG) 2,8 MB 3 s 10 s 1 s 1 s -
NORM (*.JPG) 1,0 MB 3 s 7 s 1 s 1 s -
BASIC (*.JPG) 0,6 MB 2 s 5,5 s 0,5 s 1 s -

Pokračování 2 / 2

Trpělivost růže přináší

Přináší-li tato časová investice své ovoce, spatříte jedině prostřednictvím programu Nikon View. Zde je k dispozici klasický průzkumník zobrazující adresářovou strukturu a náhledy snímků ve vybrané složce. Přímo zde je možné zobrazovat k jednotlivým snímkům expoziční data a provádět standardní adresářové úkony, případně přímo vytvářet kopie RAW souborů do JPEG. Dalším krokem je spuštění Nikon Editoru, který umožňuje provádět úpravy expozice ±2EV v třetinových krocích, upravovat kontrast, doostřování a vyvážení barev. Všechny tyto korekce se provádí nad daty s barevnou hloubkou 12 bitů.

Co se týká samotných snímků fotografovaných do RAWu, není na první pohled oproti JPG patrný žádný významný rozdíl. Ať už barevné podání, množství detailů nebo ostrost jsou zcela srovnatelné. Viděno pouze pohledem srovnání dvou totožných snímků, vychází díky zásadně menšímu objemu dat při zachování prakticky stejné kvality jako favorit JPG. Je zřejmé, že jím použitý algoritmus komprimace je velmi dobrý. Sílu RAWu je tedy nutno hledat v možnostech následného zpracování v příslušném Nikon Editoru, kde lze provádět úpravy obrazu rovnocenné těm, které nabízí aparát ještě před stiskem spouště.

   

Předkládáme několik srovnávacích snímků. Původně fotografované do RAWu jsou prostřednictvím Nikon Editoru převedeny do TIFFu, jinak by jejich publikace na webu samozřejmě nebyla nic platná – nešly by zobrazit.
V této souvislosti ještě jeden postřeh: při importu snímků z aparátu či čtečky za využití windowsovského Průvodce skenery a fotoaparáty nejsou soubory RAW vůbec vidět a k jejich přenosu vůbec nedojde. Při otevření a prozkoumání paměťové karty jako disku je pro RAW vidět i miniatura a jeho kopírování je standardní.

Určitě si přečtěte

Články odjinud