Existuje cestovní pojištění pro fototechniku?

Existuje cestovní pojištění pro fototechniku?

Cestovní pojištění osob patří k neoddělitelným součástem nejen letních dovolených za hranicemi. Lze se ale připojistit fotografickou výbavu za desítky tisíc?

Začátkem letošních letních prázdnin mě oslovilo několik čtenářů DIGIareny, ale i mých známých, kamarádů fotografů, kteří plánovali nebo ještě plánují cestu do zahraničí s fotografickou výbavou přesahující i hranici sto tisíc korun.

Rekreačně i pracovně

Jejich dotazy směřovaly k tomu, u které pojišťovny si mohou pojistit svou fototechniku proti poškození nebo krádeži, když budou mimo Českou republiku. Přiznal jsem jim na rovinu, že sám nevím – na cestách totiž svůj fotoaparát ani objektivy pojistit nenechávám. Prostě na ni dávám větší pozor. Navíc jsem měl ještě několik let staré informace o tom, že fototechnika jednoduše pojistit nejde.

hračky.jpg
Pojistit nebo nepojistit na cesty?

Rozhodl jsem se však oprášit tyto již zastaralé informace a zjistit, zda se pojišťovny neposunuly v tomto směru vstříc amatérským, ale i profesionálním fotografům, kteří by připojištění svého hardwaru při cestách v zahraničí využili. Ať už si budou užívat dovolenou na pláži, nebo pracovně fotografovat reportáž z centra dění často i nebezpečných míst.

Jak to tedy je?

Vybral jsem tedy z těch nejznámějších pojišťoven a oslovil je s několika dotazy ohledně pojištění zavazadel, konkrétně právě pojištění fotografického vybavení.

Ze získaných výsledků lze ve zkratce v jednom odstavci shrnout, že většina cestovních pojišťoven při uzavření cestovního pojištění dokáže standardně pojistit fotografickou výbavu v rámci pojištění zavazadel, kde se limity plnění pohybují obvykle od třiceti do padesáti tisíc korun na veškerá zavazadla. Pro fotografa se zrcadlovkou a často alespoň dvěmi objektivy tedy poněkud nedostačující limit. A to nepočítám se situací, kdy se rozhodnete přibalit stativ, fotobatoh a řadu jiného příslušenství.

V rámci standardního cestovního pojištění na připojištění fotovýbavy za desítky tisíc korun můžete zapomenout

Některé pojišťovny však dokáží fotografickou techniku pojistit v rámci individuálního pojištění, ve kterém se posuzuje každý případ zvlášť a je třeba se na takovém pojištění domlouvat přímo na pobočce – nelze tedy jednoznačně uvést, kolik vás takové pojištění na cestách bude stát, protože vždy bude záležet, jakou techniku povezete a jakou destinaci (jak nebezpečnou) hodláte navštívit.

Přikládám proto informace, které jsem od pojišťoven získal, alespoň oddělené do jednotlivých odstavců.

Standardně i nadstandardně

Allianz nabízí možnost pojistit si fotografickou výbavu v rámci pojištění zavazadel, které je součástí cestovního pojištění. Limity pro pojistné plnění u základního pojištění dosahují 20 000 Kč pro všechny škody na zavazadlech, 10 000 Kč pro jeden předmět, nebo 5 000 Kč na jednu věc odcizenou z vozidla. Tyto limity je možné navýšit pojistnou částkou. V tomto případě se pak zmiňované limity pohybují na 50 000 Kč, 25 000 Kč a 7 000 Kč.

Jestliže byste si nevybrali ani v těchto částkách – jejich výše by byla nedostatečná vzhledem k hodnotě vaší výbavy – pak lze pojistit fotografickou techniku na vyšší pojistnou částku s využitím individuálního posouzení a za speciální sazbu.

Při sjednávání individuálního pojištění se pojistná částka posuzuje vždy případ od případu

Do úvahy se zde přitom bere destinace, do které klient cestuje či třeba konkrétní rizika takové cesty. Pojistit lze fotoaparáty, stativy, objektivy a další související vybavení. Lze předpokládat, že podobně posuzovat individuální případy budou i další pojišťovny.

Ještě stojí za zmínku připomenout výluku z pojištění (vytaženo z Všeobecných pojistných podmínek Cestovního pojištění a asistenčních služeb Allianz), za kterou se považuje:
3.3.9 krádež nebo škodu na fotografických a filmovacích přístrojích, počítačích, mobilních telefonech, přístrojích audiovizuální techniky, veškerých elektronických a optických přístrojích a jejich příslušenstvích v případě krádeže zavazadel vloupáním do motorového vozidla nebo do obytného přívěsu, pokud nedošlo k dopravní nehodě s následným lékařským ošetřením.

Navýšení je v plánu

Česká pojišťovna vám pojistí fotografickou techniku v rámci pojištění zavazadel, což je možné až do celkové výše 30 000 Kč a můžete si toto pojištění sjednat online na webu ČP. Dle vyjádření z České pojišťovny se momentálně pracuje na tom tento limit ještě navýšit.

V současné době je možno dražší výbavu pojistit na pobočkách České pojišťovny a to až do částky 150 000 Kč, v takovém případě se vždy jedná o individuální posouzení každého případu. Sjednané připojištění fotografického vybavení se nevztahuje na odcizení z vozidla (což ostatně platí třeba i pro peníze či šperky).

Pojištění fotografické techniky se vztahuje nejen na fotoaparát, ale i objektivy, stativy a další příslušenství

Česká podnikatelská pojišťovna také nabízí standardní pojištění fotografické techniky v rámci pojištění zavazadel – chrání jej tak například před zevním poškozením, zničením živelnou událostí či odcizením. Při turistické cestě je limit pojistného plnění 10 000 Kč za jeden předmět, 15 000 Kč za všechny předměty. U pracovní cesty je limit pojistného plnění stanoven na 30 000 Kč.

Při pracovních cestách jsou navíc v rámci pojištění odpovědnosti za škody pojištěny věci převzaté – například zaměstnavatel vás vyšle na pracovní cestu a vybaví fotografickou technikou – a zde je limit pojistného plnění při škodě na majetku až 1 000 000 Kč. Dále je možné sjednat individuální pojištění dle potřeb klienta.

Pouze na dovolenou

ČSOB cestovní pojišťovna přímo pojištění fotografické techniky nenabízí, opět zde existuje v rámci pojištění zavazadel, ovšem pouze pro amatérské fotografy – ve výlukách pojištění jsou předměty sloužící v době vzniku pojistné události k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti (jak stojí v zvláštní části Všeobecných pojistných podmínkách pro Cestovní pojištění – Pojištění zavazadel, Článek III, odstavec 1.f).

Kooperativa opět standardní pojištění pro pojištění fotografické techniky nemá – zase se jedná o pojištění cestovních zavazadel, a to na škodu způsobenou při dopravní nehodě, krádeží způsobenou překonáním překážek, loupeží za použití násilí, přírodními živly. Ani v limitech pojistného krytí se od ostatních pojišťoven s částkou 15 000 Kč, resp. 30 000 Kč, neliší.

V rámci nestandardního pojištění však lze pojistit fotografickou techniku na vyšší limity – až do částky 200 000 Kč – ovšem zde záleží na individuálním posouzení, které trvá zhruba tři pracovní dny.

obejít.jpg
Před cestou se vyplatí zvážit veškerá rizika – i to, zda se bez některého vybavení na cestách raději neobejdete

Bez rozdílu

Uniqa nabízí při cestovním pojištění taktéž možnost pojistit foto výbavu jako pojištění zavazadel. Maximální limit zde pak je 20 000 Kč na jedno zavazadlo, 40 000 Kč celkem. Opět se jedná o pojistné události, kdy došlo k poškození živelnou událostí či odcizení zavazadel s použitím násilí. Nevztahuje se ale na majetkovou škodu následkem válečných událostí, působením radiace apod., a ani na věci zapůjčené či převzaté.

Pro profesionální fotografy je pak možné zřídit pojištění v rámci podnikatelského pojištění až do částky 200 000 Kč – jestliže by cestovní výbava přesahovala tuto hodnotu, je třeba se na některé z poboček domluvit na výjimce.

AXA Assistance nabízí v cestovním pojištění dva produkty – Komfort a Excelent s nutností připojištění zavazadel. Limity plnění pak jsou 40 000 Kč celkově a 15 000 Kč na jeden předmět (Komfort), 50 000 Kč celkově a 15 000 Kč jeden předmět (Excelent). Pojištěná rizika se neliší od konkurence – poškození či zničení živelnou událostí, odcizení věci loupeží či krádeží vloupáním.

Pojistit nebo ne?

Dlužno ještě znovu připomenout, že ceny za cestovní pojištění a případné připojištění zavazadel se liší v závislosti nejen na daném produktu v konkrétní pojišťovně, ale i délce pobytu. V některých případech se pak pojištění sjednává dle již zmiňovaných individuálních potřeb klientů – nelze tedy shrnout nejlevnější či nejvýhodnější pojištění do jedné konkrétní tabulky a vyčíst, která z nich pro fotografy nabídne nejlepší produkt za nejlepší cenu.

Určitý obraz z vyjádření jednotlivých pojišťoven se však udělat dá – jak je vidět, pojistit lze vše, ovšem drahá výbava pouze s individuálním přístupem a za bezpečně prokazatelných podmínek poškození, či odcizení. A samozřejmě za speciální sazbu.

Čerstvé zkušenosti

Jestliže se právě chystáte na cesty, nebo jste se z dovolené zrovna vrátili a máte čerstvé zkušenosti s pojištěním fotografické výbavy, případně víte o dalších možnostech u pojišťoven, které zde jsou i nejsou zmíněné, budeme rádi, když se o své informace podělíte v komentářích pod článkem. Současně i za názor, zda byste si výbavu na cesty pojistili, či nikoliv.
 

Určitě si přečtěte

Články odjinud