Elegantní změna barev v režimu LAB

12. února 2009
TWEET SDÍLET
Máte ponětí o existenci režimu LAB ve Photoshopu? Využíváte tento režim pouze při zostřování fotografií? Naučíme vás víc!

Rychlá definice prostoru LAB

Prostor LAB je tříkanálový barevný model, který popisuje barvy stejným způsobem, jak je vnímá lidské oko. V tomto modelu je zcela oddělena barva od kontrastu.

Složka L-světlost (Lightness) se měří v rozsahu 0 až 100, kde nula představuje černou a 100 bílou. A a B jsou kanály doplňkových barev. Kanál A nese barevnou informaci purpurová zelená, B je nositelem informace modrá žlutá. A i B mohou nabývat hodnot od -128 do +127, kde kladné hodnoty symbolizují teplé barvy (purpurová, žlutá), záporné hodnoty symbolizují barvy studené (zelená, modrá). Vyšší číslo, bráno jako absolutní hodnota, znamená sytější barvu. Nula charakterizuje stupně šedi od bílé až po černou.

Na následujících obrázcích vidíme originální fotografii a odpovídající  L, A, B kanály.

Klepněte pro větší obrázek 
Fotografie převedená do režimu LAB
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Kanál L | Kanál A | Kanál B

Padesátiprocentní šedá znamená v kanálech A a B absenci barev. Vše světlejší charakterizuje purpurovou barvu v kanálu A, resp. žlutou v kanálu B. Naopak vše tmavší, než je 50% šedá, charakterizuje zelenou barvu v kanálu A, resp. modrou barvu v kanálu B.
Z výše uvedeného vyplývá, že kanály A i B u černobílé fotografie tvoří jednolitá 50% šedá plocha. Naopak, čím je barva sytější, tím se v kanálech více vzdaluje od 50% šedé.

Prostor LAB si můžeme představit jako kužel, jehož plášť tvoří nejsytější barvy. Sytost se snižuje směrem do nitra kužele, přičemž osu kužele tvoří odstíny šedi od černé až po bílou. Ve směru této osy získávají barvy na jasu.

Klepněte pro větší obrázek 
Prostorový model režimu LAB

Měníme jaro na podzim v kanálu A

Následující úpravy jsou popsány pro program Adobe Photoshop. Postup můžete vyzkoušet i v programech, které umožňují zpracování obrazu v režimu LAB a práci ve vrstvách. Obrázek s jarním motivem převedeme do režimu LAB.  V hlavní nabídce programu klepneme postupně na nabídky Obraz  –  Režim – Lab barva.

Klepněte pro větší obrázek
Jarní motiv

Současným stiskem kláves Ctrl a J duplikujeme vrstvu Pozadí. Poté zvolíme příkaz Obraz  – Přizpůsobení – Křivky (Ctrl + M). Následně ve vrstvě Vrstva 1 provedeme invertování křivky A dle obrázku.

Klepněte pro větší obrázek
Jednoduchá úprava křivek

Touto úpravou dostáváme fotografii s podzimní náladou.

Klepněte pro větší obrázek
Podzimní motiv

Pokud usoudíme, že není dobré, aby nám zčervenal i mech na kmenech stromů či travní porost, můžeme přidat masku vrstvy klepnutím na ikonku nové masky na paletce Vrstvy a pomocí kresby odstíny šedé do této masky skrýt načervenalé oblasti horní vrstvy. Na složeném obraze uvidíme na vymaskovaných oblastech původní vrstvu pozadí.

Klepněte pro větší obrázek 
Paletka Vrstvy, ikona nové vrstvy je v dolní části třetí v pořadí

Masku si můžeme zobrazit klepnutím na miniaturu masky vrstvy se současným přidržením klávesy Alt. Podrobnější objasnění jak funguje maska vrstvy naleznete v článku o úpravě oblohy.

Klepněte pro větší obrázek
Maska vrstvy

Zde je obrázek po aplikaci masky na duplikovanou vrstvu Vrstva 1.

Klepněte pro větší obrázek
Finální obrázek

Samozřejmě platí také opačný postup, kdy můžeme stejným způsobem změnit podzimní náladu na jarní. Fotografie s přírodní zelení nás přímo vybízejí k úpravám v režimu LAB.

Přelakování karoserie během několika sekund

Stále platí pravidlo, že úpravy provádíme pouze na křivkách kanálu A. To znamená, že invertujeme barvu purpurovou (nebo barvu obsahující příměsi purpurové) na zelenou či naopak.
Nyní si ukážeme, jak snadno změníme barvu automobilu.

Klepněte pro větší obrázek
Pravdivá fotografie

Jediná změna oproti předešlému příkladu je aplikování strmější inverzní křivky A, což má za následek sytější barvy oproti křivce méně strmé.

Klepněte pro větší obrázek
Nastavení křivek při změně barvy automobilu
Klepněte pro větší obrázek
Automobil po barevných úpravách

Na následující fotografii se vedle červených automobilů nachází také červené střechy či načervenalé fasády domů. Máme za úkol přebarvit barvu automobilu v popředí z červené na zelenou.

Klepněte pro větší obrázek
Originální obrázek

Pomocí nástroje Mnohoúhelníkové laso provedeme výběr, který nemusí být přesný. Tato selekce je patrná na následujícím obrázku.

Klepněte pro větší obrázek
Hrubý výběr automobilu

Při výběru si dáváme pozor pouze na to, abychom do něj nezahrnuli další objekty s příměsí zelené či purpurové barvy. Po aplikaci křivky stejného průběhu jako v minulém příkladu, dostáváme následující obrázek.

Klepněte pro větší obrázek
Automobil po barevných úpravách

Podíváme-li se na poslední fotografii pozorněji, zjistíme, že se změnila barva červené Felicie nejen za sklem předního automobilu, ale i reflexy na jeho modré kapotě.  V režimu RGB či CMYK bychom dosáhli podobného účinku pouze po aplikaci složitých, časově náročných výběrů či masek.

Co můžeme změnit v kanálu B?

Podobné úpravy, které jsme prováděli v kanálu A, můžeme aplikovat i v kanálu B na barvách modrá a žlutá. Postup zde bývá složitější, neboť modrá barva je tmavší, než žlutá. Abychom získali reálně vypadající barvy, musíme do úprav zahrnout také kanál L a manipulovat s jasem objektu. Mnohdy musíme pracovat s kanály A i B současně.  Zde již není žádné omezení v převodu jakékoli barvy.

Efektivita režimu LAB

Z výše uvedených postupů vyplývá důležitý poznatek.  Režim LAB nám v některých případech umožňuje  značné zjednodušení či urychlení práce. Máme zde možnost lokálně upravovat barvy bez používání složitých selekcí nebo masek. Pokud nás okolnosti donutí selekci použít, můžeme tak učinit rychlým a hrubým způsobem.

Vedle barevných úprav je tento režim vhodný při provádění složitých selekcí a masek. Netušené možnosti poskytuje také u retuší.  Dobré výsledky dosáhneme při zostřování fotografií, eliminaci barevného šumu či převodu barevné fotografie na černobílou. Je pouze na vůli autora úprav vyhodnotit situaci a použít nejvhodnější metodu, která jej dovede k cíli.

Témata článku: Fotografický software, Fotoškola