Dvě tváře Dolní oblasti Vítkovic (místopis)

Revitalizovaná vysoká pec, plynojem přeměněný na koncertní sál, ústředna sloužící dětem, ale i zapomenutá a chátrající oblast aglomerace. Ano, řeč bude o ostravských Vítkovicích.

Denně jezdíváme kolem tramvají nebo autem. Vyhaslé vysoké pece, zmizelá koksovna, mlčící těžební věže. Mnoho místních pozná – Dolní oblast Vítkovic. Tisíce osob zde našly zaměstnání po desítky let, z vyprávění jsem slyšel mnoho zajímavých historek, ale nikdy nebyl čas, zastavit se na prohlídku.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Dolní oblast Vítkovice

Začátkem letošního roku, jsme se rozhodli tento fakt změnit a průzkumu Dolní oblasti vyčlenili celý den. Díky vstřícnosti managementu, dnes již kulturní památky, jsme mohli nahlédnout nejen do běžně přístupných míst, ale také do areálu bývalé aglomerace, známé také jako hrudkovna.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Dolní oblast Vítkovic, industriální klenot dvou tváří.

Dolní oblast Vítkovic je v současné době místem velikých kontrastů. Na jedné straně, renovované, udržované a veřejnosti zpřístupněné provozy, na straně druhé opuštěný a chátrající areál výroby aglomerátu. Dolní oblast nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli pár postřehů z naši návštěvy sepsat. Nejdřív ale něco z minulosti …

Historie Vítkovic

Vítkovické železárnu byly založeny v roce 1828. Tehdy byly Vítkovice vesnicí ležící u Moravské Ostravy. Dostaly jméno Rudolfova huť podle svého zakladatele, olomouckého arcibiskupa Rudolfa Habsburského. V roce 1830 byla postavena pudlovací huť, mezi lidmi známá jako hrudkovna, nebo aglomerace.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Pohled na vysokou pec číslo jedna v roce 2009 vs. současný stav

Samotné vysoké pece byly uvedeny do provozu roku 1836. Výhodou místa byla bohatá naleziště černého uhlí (nynější důl Hlubina) a blízkost řeky Ostravice, která měla dostatečně velký průtok. Voda je pro výrobu železa nezbytná. Tímto na sebe navazoval celý technologický tok těžby uhlí, koksovny a výroby železa, jenž nemá v České republice obdoby.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Pojízdný mísič neboli „Veronika“ sloužila pro převoz vyrobeného tekutého železa do ocelárny.

Z industriálního provozu evropská památka

Po stosedmdesátileté nepřerušené činnosti byla roku 1998 v Dolních Vítkovicích ukončena výroba surového železa, koksu a aglomerátu. Industriální objekty a technologické soubory po zastavené hutní výrobě, které jsou národní kulturní památkou a které byly v roce 2008 zařazeny do fondu Evropského kulturního dědictví.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Dolní oblast Vítkovic, Evropské kulturní dědictví

Od roku 2012 probíhá v tomto industriálním areálu tradiční mezinárodní festival Colours of Ostrava. Kromě zážitků spojených s hudbou mají návštěvníci festivalu možnost i jiného kulturního vyžití, například v podobě návštěvy „Malého světa techniky“ v budově U6 nebo prohlídky vysoké pece číslo jedna.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Témata článku: Cestopisy