10
Fotogalerie

Dokonalá imitace: jak na výstavní zvětšeninu

Máte-li ambice své fotografie vystavovat ve skutečné výstavní síni, možná vás trápí, zda bude rozlišení vašeho digitálu dostačovat pro velké tisky.

Nemusíte se ale bát – například z běžného „šestimegáče“ zvládnete po pár úpravách bez obav vytvořit zvětšeninu o rozměrech třeba 50 × 70 cm.

Před časem pořádal časopis DIGIfoto v exkluzivním prostředí pavilonu A2 na brněnském veletrhu Digitex velkou fotografickou výstavu. Z patnácti fotografií, které jsem zde prezentoval, byla zhruba polovina pořízena různými digitálními fotoaparáty, dvě dokonce obyčejnými kompaktními automaty. Snímek, který jsem pracovně nazval Kryštof Kolumbus, jsem vyfotil letos v zimě v Portugalsku kapesním šestimegovým Panasonikem Lumix DMC-FX01. Na výstavě jste jej mohli spatřit – troufám si tvrdit ve výborné technické kvalitě – ve velikosti 45 × 70 cm. Jak jsem toho dosáhl?

krystof kolumbusX.jpg

Můžete mít čtyřnásobek

Princip je docela jednoduchý. Nejprve jsem fotografii nechal ve Photoshopu převzorkovat na dvojnásobek lineární velikosti. Jde o poměrně přímočarou interpolaci – program zkrátka jednotlivé řádky a sloupce pixelů „rozesadí“ a do mezer vloží nové, které vypočítá ze sousedních bodů. Z šestimegapixelového snímku jsem tak dostal neuvěřitelných 24 milionů obrazových bodů! A to je pro inkoustový tisk v dané velikosti naprosto dostačující objem pixelů.

Technická kvalita fotografie ovšem po takto silném zásahu samozřejmě nestoupla, naopak, ztratila se ostrost, kontury a detaily poněkud změkly. Pokud byste chtěli snímek v tomto stavu následně doostřit, se zlou se potážete. Získáte tak totiž nepěkné zdvojené hrany se stále stejně měkkou kresbou v jemných detailech. Snímek Kryštofa se mi i přesto podařilo „vyrobit“ ostrý. Jak?

Na hraně zrna

Abyste převzorkované fotografii vrátili původní hranovou ostrost, musíte ji nejprve „rozbít“ imitací filmového zrna a poté doostřit nikoli původně hladké hrany motivu snímku, nýbrž hrany samotného zrna. Efekt přidání fotografického zrna dnes nabízí každý lepší bitmapový editor. Například v ZPS však tento efekt není zcela dokonalý – přidává totiž zrno i do těch částí fotografie, kde jej na klasickém černobílém snímku nenajdete, typicky do nejvyšších světel a nejhlubších stínů. Navíc neumožňuje příliš ovlivnit vzhled zrna a další parametry.

Podle mého názoru jediný nese naprosto dokonalý plug-in pro imitaci skutečné černobílé zvětšeniny název Grain Surgery 2. Pochází ze softwarové dílny Visual Infinity, již proslavil program Genuine Fractals, určený k resamplování snímků na vyšší rozlišení pomocí fraktálového algoritmu. Grain Surgery 2 je zásuvný modul do Photoshopu (nebo Photoshop Elements) a dokáže skutečná kouzla – více uvidíte u pracovního postupu.

Program sice není zadarmo, avšak 179 dolarů nepředstavuje, zejména při současném kursu dolaru vůči koruně, investici, která by významně narušila váš rozpočet. Následující tutoriál navíc ilustruje jen malou část možností programu. Grain Surgery dokáže třeba také nasamplovat skutečné zrno z naskenovaného filmu a následně jej aplikovat na nový snímek; kromě těchto funkcí v něm lze též odstraňovat šum.

Barva se nevylučuje

Než se vrhneme k samotnému pracovnímu postupu, je třeba uvést, že tento jednoduchý princip nezaručuje zázraky u každého snímku. Na první pohled by se mohlo zdát, že pomocí tohoto „fíglu“ zostříte i rozmazanou fotografii. Bohužel, není tomu tak. Rozmazaný snímek, pokud neostrost není tvůrčím záměrem, patří do koše – žádný softwarový trik z něj ostrou fotografii neudělá.

Postup sice ilustrujeme na černobílém snímku, stejně dobře se však dá aplikovat i na barevnou fotografii. I zde totiž platí, že po dvojnásobném zvětšení mizí hranová ostrost a je třeba ji nahradit ostřením na uměle dodané zrno. 

Grain Surgery 2

Čtyřnásobek bude stačit
Jakmile převedete barevnou zdrojovou fotografii do škály šedé a uložíte do nového souboru, nastává čas „nafouknout“ rozměry. V menu Photoshopu zvolte Obraz | Velikost obrazu. V horní části Rozměry v obrazových bodech dialogového okna Velikost obrazu přepněte jednotky na procenta a zadejte 200 %. Způsob interpolace – dole v roletce Převzorkovat obraz – ponechte na volbě Bikubická.

1X.jpg

S filtrem a bez filtruKlepnutím na Filtr | Grain Surgery 2 | Add Grain 2 spustíte program Grain Surgery. Než začnete nastavovat parametry, seznamte se s funkcí některých tlačítek vedle náhledu. Horní [1] zapíná dělený náhled: levá polovina je neupravená, pravá po aplikaci filtru. Podržením tlačítka 2 dočasně zobrazíte původní vzhled. Ostatních tlačítek si nemusíte všímat, pouze dole mějte vždy nastaveno zvětšení 100 %.

2X.jpg

Vyberte si film
Program obsahuje dvacítku předdefinovaných filmů, resp. jejich zrn. Seznam zobrazíte tlačítkem presets v levém horním ovládacím panelu. Vyzkoušejte, jaký charakter zrna vám bude nejlépe vyhovovat – nic vám nebrání použít u černobílé fotografie i barevné filmy, rovněž zahrnuté v seznamu. Dále si ukážeme, že zrno bude i pak černobílé.

3X.jpg

Může to být o deset deka víc?
Klepnutím na create se dostanete do sekce, kde lze nastavit intenzitu, velikost a poměr stran zrna. Volbu Grain Size (velikost zrna) osobně téměř vždy ponechávám na 0,5, protože větší zrno se mi zdá příliš hrubé. Naopak intenzitou nešetřím. 300 % je minimum, nebojím se jít až na pět stovek – ovšem u velkých rozměrů fotografie. U menších snímků je třeba hodnotu snížit – dobře to ostatně vidíte na náhledu.

4X.jpg

Světla, stíny a střední šedá
Sekce balance je jednou z klíčových součástí Grain Surgery. Umožňuje totiž nastavit poměr zrna ve světlech, stínech a středních jasech fotografie. Všimli jste si přece, že na černobílém filmu ve stínech a světlech žádné zrno není. Já takřka standardně k plné spokojenosti používám volby 5 % ve stínech (Shadows), 90 % ve „středech“ (Midtones) a 10 % v jasech (Highlights).

5X.jpg

Filmová interakce
Po klepnutí na apply se dostanete do poslední sekce, kde lze v části Color „zaškrtnout“ monochromatické provedení zrna. Na Image blur raději nesahejte – změkčuje totiž snímek. Taktéž rozbalovací roletku Blending Mode ponechte stále na volbě Film. Zde se totiž nastavuje interakce zrna s původním podkladem, přičemž ostatní možnosti nejsou ani zdaleka tak dokonalé jako právě Film. Vyzkoušejte sami.

6X.jpg

Příště automaticky
Jste-li s nastavením hodnot Grain Surgery spokojeni, je vhodné si je uložit pro příští použití. Jednoduše klepněte na tlačítko Save, do políčka napište vlastní název (nebo ponechte programem standardně zadávaný název souboru) a tlačítkem OK hodnoty uložte. Název se zobrazí v seznamu uložených nastavení Saved Settings, odkud jej příště vyvoláte klepnutím na tlačítko Load.

7X.jpg

Extratip

Chcete-li v prostředí Grain Surgery porovnávat odlišná nastavení parametrů, můžete čtyři sady hodnot uložit. Slouží k tomu tlačítka se symbolem fotoaparátu. První hodnoty – které nastavujete po spuštění filtru – se vždy ukládají do tlačítka A, jakmile přepnete na B, můžete nastavit jiné a k A se pak vrátit. Totéž pochopitelně platí i pro C a D. Tlačítka s fotoaparátem a šipkou vám pak umožní jednotlivé uložené parametry kopírovat z jedné sady do jiné.

Klíčem je ostrost
Jakmile Grain Surgery po potvrzení tlačítkem OK dodá vašemu snímku zrno, je třeba jej doostřit. V menu zvolte Filtr | Zostření | Doostřit, hodnotu Práh ponechte na nule a v políčku Poloměr zadejte 0,5. Poté experimentujte s nastavením Míra. Většinou stačí nastavit kolem 100 až 150 %.

8X.jpg

Zatáhněte prázdnotu!
Doostřování „per půlpixel“ s nulovým prahem vyrobí v obrázku tak trochu „díry“. Spusťte tedy dialog Obraz | Přizpůsobení | Úrovně a hodnotu stínů v prvním políčku Vstupní úrovně zvyšte z nuly asi na 10 až 15. Tím zahladíte „díry“ po jemném doostření ve stínech. Naopak ve světlech je vhodné zrno, resp. mezery mezi ním ještě lehounce prosvětlit – snížením poslední hodnoty na zhruba 250. Uložte, kochejte se a tiskněte na výstavu!

9X.jpg

Ve zkratce

  • Rozmnožte pixely – Bez milosti nechte snímek zvětšit na dvojnásobek lineární velikosti.
  • Vyberte film – Rozhodněte se, jaké zrno – imitace zrna konkrétního filmu – bude pro váš snímek nejlepší.
  • Nastavte velikost a množství zrna – Zvolte, jak moc zrnitý má snímek být. Nezapomeňte si aktivovat 100% velikost náhledu.
  • Namíchejte správný poměr – Film nemá zrno ani ve světlech, ani ve stínech. Chcete-li dokonalou imitaci, nastavte příslušné hodnoty správně.
  • Filmové prolnutí – U Blending Mode vyberte hodnotu Film – jen tak se fotografie bude podobat skutečnému filmu.
  • Ostrost a kontrast – Doostřete metodou „per půlpixel“ jednotlivá umělá zrníčka v obraze a poté „dotáhněte“ stíny a nejvyšší jasy.

Původní článek časopisu DIGIfoto.

Určitě si přečtěte

Články odjinud