Michal Černý

Vystudovaný teolog a učitel fyziky a informatiky působí na Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně, kde vyučuje předměty týkající se technologií ve vzdělávání, sociologii a filosofii. Autor více než desítky knih a bezpočtu článků. Sběratel profesí a absurdních předsevzetí. Kurátor poznání pro sebe sama, hledač krásy a smyslu. Milovník baroka a funkcionalismu. Na DIGIareně píše (s kratičkou přestávkou) od roku 2009 Fotografii týdne.

Fotografie měsíce: Příští pětiletka generace "Z"

Fotografie měsíce: Příští pětiletka generace "Z"

Soubor snímků měsíce listopadu má společné téma; hledání znamení času. Čas pro autory není jen fyzikální jednotkou spojenou s entropií, ale něčím, co vytváří – slovy Martina Heideggera – základní strukturu naší zkušenosti.

Michal Černý 14.  12.  2021

Fotografie týdne
Fotografie měsíce: Pod mostem

Fotografie měsíce: Pod mostem

Hledat společný průsečík šestnácti vybraných fotografií je tentokráte poměrně snadné. Stojíme před otázkou ontologickou, v čem spočívá základní charakteristika našeho bytí?

1 Michal Černý 13.  10.  2021

Fotografie týdne
Fotografie měsíce: Sušáky

Fotografie měsíce: Sušáky

Společným jmenovatelem většiny vybraných snímků je netradiční pohled na fotografii. Autoři a autorky ukazují, že dokumentaristika nemusí být jedinou rovinou fotografování.

4 Michal Černý 9.  9.  2021

Fotografie týdne
Fotografie měsíce: Neuč orla létat

Fotografie měsíce: Neuč orla létat

Společným jmenovatelem fotografií uplynulého měsíce je vzpomínka. Jak upozorňoval Henri Bergson, paměť není sbírkou přesných kopií nějakých událostí či zážitků.

1 Michal Černý 4.  8.  2021

Kultura
Fotografie měsíce: Kariéra

Fotografie měsíce: Kariéra

Žijeme v určitém prostředí, ve světě, který utváříme, ale který také utváří nás. Způsobem, kterému stále úplně nerozumíme, ale v jehož procesu vzniká něco, co angličtina označuje pojmem self a němčina (díky Heideggerovi) Dasain – tedy Pobyt, uchopení a reflexe sebe sama ve světě.

1 Michal Černý 14.  7.  2021

Fotografie týdne
Fotografie měsíce: hvězdy zašlých putyk

Fotografie měsíce: hvězdy zašlých putyk

Společným jmenovatelem výběru fotografií je myšlení. Myšlení jako obtížně materializovatelný i stahovatelný fenomén, který zachycují autoři ve svých snímcích. Věnují se různým fragmentům nebo aspektům toho, jak mysl a procesy v ní transformují to, co sami považujeme za skutečnost.

Michal Černý 16.  6.  2021

Fotografie týdne
Fotografie měsíce: Předpověď, Na petlici, Život na hraně a další

Fotografie měsíce: Předpověď, Na petlici, Život na hraně a další

Výběr snímků měsíce dubna má společného jmenovatele v chápání hranic. V dynamicky se měnícím světě, chceme a potřebujeme sami pro sebe vnímat pevnost či tekutost, ostrost či tupost, rovnováhu nebo bouřlivý var.

2 Michal Černý 4.  5.  2021

Kultura
Fotografie měsíce: Koridor, Evoluce a Bílý trpaslík

Fotografie měsíce: Koridor, Evoluce a Bílý trpaslík

Společným jmenovatelem březnových snímků je fotografování jako sdělování. V centru zájmu stojí otázka, jak skrze fotografii předat divákovi myšlenku, situaci, emoci.

2 Michal Černý 5.  4.  2021

Kultura
Fotografie měsíce: Zasypané, Kafka a další zajímavé snímky

Fotografie měsíce: Zasypané, Kafka a další zajímavé snímky

Proměnlivost, nestálost, dynamika. Zdá se, že nic z toho, co vidíme a zkoušíme nemá trvalý charakter. Žijeme ve světě neustálé změny, jejíž charakter se ale od Baumanova pojmenování tekuté modernity značně proměnil.

Michal Černý 4.  3.  2021

Fotografie týdne
Fotografie měsíce: cesty za prostorem

Fotografie měsíce: cesty za prostorem

Michal Černý 5.  2.  2021

Fotografie týdne
Fotografie týdne o kovářích, kteří již nejsou všeumělové

Fotografie týdne o kovářích, kteří již nejsou všeumělové

Michal Černý 22.  12.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: světlo na konci tunelu

Fotografie týdne: světlo na konci tunelu

2 Michal Černý 15.  12.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: banány z Kostariky

Fotografie týdne: banány z Kostariky

Michal Černý 8.  12.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: portréty ulice

Fotografie týdne: portréty ulice

Michal Černý 1.  12.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Zátiší městské i pohled do útrob

Fotografie týdne: Zátiší městské i pohled do útrob

Michal Černý 25.  11.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Labyrint

Fotografie týdne: Labyrint

Někdy říkáme, že není snadné se v sobě samých vyznat, že je v nás zmatek, že nevíme, kam jdeme. Všechny tyto metafory jako by se vztahovaly k nějakému vnitřnímu bludišti, které se nachází v naší hlavě.

Michal Černý 17.  11.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: čtyři revoluce a pochopení světa

Fotografie týdne: čtyři revoluce a pochopení světa

1 Michal Černý 11.  11.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: On Stage...

Fotografie týdne: On Stage...

Michal Černý 3.  11.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: každá ruka dobrá

Fotografie týdne: každá ruka dobrá

Polské přísloví říká, že chudého léčí práce a bohatého lékař. Co se tím chce říci? Tomáš Akvinský ve své teologické sumě vyjmenovává k čemu všemu by mohla být práce dobrá.

Michal Černý 27.  10.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Jadranka a důležitost slunce

Fotografie týdne: Jadranka a důležitost slunce

1 Michal Černý 20.  10.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Oko vpřed a vzad...

Fotografie týdne: Oko vpřed a vzad...

Biblické příběhy jsou plné velice zajímavého schématu – Bůh dává člověku nabídku, která je ale spojená s nutností radikálně opustit svoji minulost. Není možné se dívat v zad, a přitom postupovat kupředu.

Michal Černý 13.  10.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Pavilon smutných šašků...

Fotografie týdne: Pavilon smutných šašků...

1 Michal Černý 6.  10.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne – o dešti jako pohledu do minulosti i do budoucnosti

Fotografie týdne – o dešti jako pohledu do minulosti i do budoucnosti

Michal Černý 29.  9.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Sluníčko a čerstvý vzduch...

Fotografie týdne: Sluníčko a čerstvý vzduch...

Michal Černý 22.  9.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: ...že něco končí

Fotografie týdne: ...že něco končí

Michal Černý 15.  9.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne – Malá dáma z předměstí

Fotografie týdne – Malá dáma z předměstí

Michal Černý 8.  9.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne nejen o budování identity

Fotografie týdne nejen o budování identity

Michal Černý 1.  9.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: hozená rukavice a tekutá modernita

Fotografie týdne: hozená rukavice a tekutá modernita

Michal Černý 25.  8.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne o viděných zkušenostech

Fotografie týdne o viděných zkušenostech

Michal Černý 11.  8.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Zatoulané myšlenky

Fotografie týdne: Zatoulané myšlenky

Michal Černý 4.  8.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Anča

Fotografie týdne: Anča

1 Michal Černý 28.  7.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Přivítal jsem nové ptáky do starých hnízd...

Fotografie týdne: Přivítal jsem nové ptáky do starých hnízd...

Michal Černý 22.  7.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Poletíme?

Fotografie týdne: Poletíme?

Michal Černý 14.  7.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Odchody

Fotografie týdne: Odchody

Michal Černý 7.  7.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Malý, velký Žižka

Fotografie týdne: Malý, velký Žižka

Michal Černý 30.  6.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Moon for Sale

Fotografie týdne: Moon for Sale

Co nic nestojí, za nic nestojí. Heslo Františka Saleského může ukazovat na dvojí; buď na skutečnost, že vše je možné snadno převést na peníze nebo na význam osobního nasazení. Obojí je přitom více než problematické.

1 Michal Černý 24.  6.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Fotograf a jeho objekt

Fotografie týdne: Fotograf a jeho objekt

3 Michal Černý 17.  6.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Poslední ..... světlo

Fotografie týdne: Poslední ..... světlo

Martin Heidegger proces poznávání připodobňuje k prozkoumávání světliny v lese – obcházíme ji ze všech stran, nikdy ji nevidíme celou, každým okamžikem se mění.

Michal Černý 9.  6.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne: Stair line aneb o schodech nejen do nebe

Fotografie týdne: Stair line aneb o schodech nejen do nebe

Schodiště je architektonickým prvkem s různými významy a úkoly. Předně jde o prvek spojující dvě úrovně stavby. V tomto ohledu se zdá, že jeho funkce je primárně obslužná a praktická. Potřebujeme se dostat z jedné roviny na druhou a schodiště je prostředkem, pro tuto cestu.

Michal Černý 2.  6.  2020

Fotografie týdne
Fotografie týdne – od faktů k porozumění

Fotografie týdne – od faktů k porozumění

Michal Černý 28.  5.  2020

Fotografie týdne