Canon CanoScan 9000F: první recenze v ČR!

21. září 2010
TWEET SDÍLET
Canon CanoScan 9000F: první recenze v ČR!
Nový skener Canon CanoScan 9000F je horkým favoritem v oblasti plochých skenerů s možností snímání filmových pásů. Jaký je?

Asi největším překvapením při samotném testování bylo, jak si CanoScan 9000F poradil s dynamickým rozsahem, tedy schopností interpretovat jak tmavá, tak světlá místa. Canon ve svých specifikacích bohužel neuvádí denzitu skeneru a nemůžeme se tak ohánět konkrétními čísly, nicméně na černobílých i barevných snímcích je podání přechodů překvapivě velmi dobré, plynulé a poměrně široké co do rozsahu.

CanoScan 9000F se samozřejmě nemůže srovnávat s dedikovanými profesionálními skenery, ovšem ve své třídě bude v tomto ohledu patřit nepochybně k nejlepším. Pravděpodobně je to výsledek použití bílých LED diod a jak jsem již zmínil, „tovární“ profil je zřejmě velmi účinný co do interpretace především tmavých míst a co je důležité, beze ztráty kontrastu. Na některých testovacích snímcích jsme tak dosáhli téměř dokonalé a koherentní interpretace téměř černých míst a současně se zachováním nejsvětlejších odstínů šedé, které by většina skenerů v této třídě interpretovala jako bílou a místa by byla vypálená.

Souboj konkurentů

Skeny černobílých středoformátových snímků při vysokém optickém rozlišení a s 16bitovou hloubkou tak prezentují vyrovnaný a plný histogram a CanoScan 9000F se za takový výsledek v žádném případě nemusí stydět. Horší je to s interpretací barev za použití ScanGearu, který nemá oproti Vuescanu a SilverFastu možnost kalibrace pomocí IT8 terčíků, nicméně i tady je výsledek téměř srovnatelný, i když ne nejlepší. Pravděpodobně nejhůř si skener poradil s barevnými diapozitivy za použití ScanGearu. Barvy jsou interpretovány poněkud divoce a nevyrovnaně.

Podobně překvapivé je to, jak ScanGear dokáže s jednou expozicí směle konkurovat více-expozičnímu skenování pomocí SilverFastu AI (pro srovnání jsme tu použili demoverzi) a zcela jasně se vyrovnává SilverFastu SE s jednou expozicí. Nutno říci, že vícenásobná expozice zcela logicky adekvátně násobí čas skenování a přitom výsledek jedné expozice ScanGearem a čtyř expozic se SilverFastem AI je prakticky totožný a naopak více expozic nepříjemně ruší strukturu zrna. Ostatně SilverFast má takových „vychytávek“ na zlepšení výsledných skenů více, ovšem ne všechny pracují tak, že bychom si něčeho zásadního všimli. Jeden z takových zlepšováků je ale výborný a SilverFastu jej nelze upřít. Jde o modul NegaFix, který nabízí možnost skenovat barevné negativy jako pozitivy a to za použití celé řady profilů.

Jeden z testovaných faktorů bylo optické rozlišení a s tím související doba skenovaní a výsledná velikost skenovaného souboru. Abychom dosáhli nejlepších výsledku, skenovali jsme do TIFFu s maximální hloubkou barev (respektive odstínů šedi), protože to je zcela zásadní pro pozdější manipulaci a postprodukci. Právě tady pokulhává SilverFast se svým bitovým omezením a tak berme jako referenční z hlediska času a velikosti souborů nástroj ScanGear.

Pokud srovnáme z hlediska kvality (převážně ostrost a zrno) snímky s optickým rozlišením 9 600 dpi a 4 800 dpi, tak nenajdeme prakticky žádný rozdíl, zato čas skenování se mnohonásobně zvětší a stejně tak velikost souboru, proto jsme skenovali do rozlišení 4 800 dpi. Co se týče konkrétních čísel, tak časy skenování se mění na základě různých nastavení a obecně se nám nepodařilo vypozorovat nějaká určující pravidla. Zdá se nicméně, že SilverFast skenuje rychleji než ScanGear, který při skenování s větším nastavením dpi (nad 4 800 dpi) vykazuje prapodivná zadrhnutí a to i když nejsou nastaveny žádné korekce (může to být problém rozhraní TWAIN).

Pro představu, barevný negativ při 48bitové hloubce a rozlišení 4 800 dpi bez korekcí je ScanGearem skenován přibližně 6 minut (náhled cca 8 vteřin) a dá soubor o velikosti 180 MB. Nicméně pokud si zrovna nechceme s našimi skeny tapetovat stěny v bytě, tak optické rozlišení můžeme zvolit rozhodně menší. Kdybychom například chtěli tisknout fotografie ze skenu 35mm kinofilmu o velikosti 10 x 15 cm a s rozlišením tisku 250 dpi (respektive ppi), stačí nám naskenovat políčko s optickým rozlišením 300 dpi. Skenování pak bude trvat pár vteřin a soubor bude mít velikost přibližně 5 MB. Ještě jednoznačnější je to pak se skenováním středoformátů, které nám při rozlišení 9 600 dpi dají skutečně gigantický soubor (cca 3,5 GB) a skenování potrvá přibližně 20-30 minut. S takto naskenovaným obrazem ale už můžeme myslet skoro na billboardovou velikost výtisku.

Filmová high-fidelity

Jedním z nejdůležitějších aspektů filmových skenerů je to, jak si poradí s interpretací filmového zrna a současně, jak ostře dokáží skenovat. Obecně na tom nejsou ploché skenery ve srovnání s kinofilmovými nejlépe a ani CanoScan 9000F na tom není jinak. Důvodů rozostřeného skenování je více a některé jsou dány již ze samotné kontrukce deskových skenerů a nejsou prozatím řešitelné. Výjimkou ve své třídě byl snad jen, dnes již prakticky nesehnatelný skener Canon 9950F (používal k expozici zářivky ze studených katod), který dokázal velmi ostře a přitom věrně skenovat i černobílé 35mm negativy. 

CanoScan 9000F nemá možnost fluidního skenování a především 35mm snímky jsou bez následného doostření například ve Photoshopu neostré více, než by bylo zdrávo (položit předlohu přímo na sklo a skenovat bez rámečku nám dalo jen skutečně nepatrně lepší výsledek). Jak uvidíme na srovnávacích snímcích, tak například dedikovaný skener na 35mm film Minolta DiMAGE Scan Elite 5400 vykresluje snímky i bez korekcí mnohem ostřeji (ovšem na úkor dynamického rozsahu a kontrastu).

Program ScanGear má možnost vstupního ostření (obecně se má za to, že se má ostřit jak na vstupu, tak na výstupu), stejně tak SilverFast, ovšem osvědčilo se nám spíše defaultní nastavení vstupního ostření nepoužívat a použít následně různé metody ostření při postprodukci. Obecně má vstupní doostření SilverFast lepší a hlavně s možností detailnějšího nastavení. Kombinace ScanGear a Photoshop ale udělá stejnou, ne-li lepší práci.

Stejně tak se to má se zrnem. Korekce zrna v obou programech nadělá spíše problémy než užitek a navíc v kombinaci se vstupním ostřením vykazují výsledné skeny jakousi hybridní podobu. Na jedné straně se doostřují hrany přechodů mezi světlou a tmavou (tzv. hranová ostrost), na druhé straně se tupí hrany zrna a tím pádem působí snímek současně kostrbatě i rozmazaně. Snímek pak vykazuje větší slité plochy, které mají ostré hrany, ale celkově působí nevyváženě. Můžeme to vidět na následujícím příkladu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost | max. velikost | max. velikost

První výřez (vše 100% řezy ze snímku naskenovaného se 4 800 dpi) je bez jakýchkoliv úprav a nastavení. U druhého jsme aplikovali doostření pomocí masky ve ScanGearu. Třetím výřezem je právě onen „hybrid“, kdy jsme aplikovali jak doostření pomocí masky, tak redukci zrna s hodnotou „medium“, tedy střed. Vidíme, že snímek je nepoužitelný, zrno je násilně potlačeno, snímek zdaleka nevypadá ostře a spíše připomíná rozpitou malbu vodovými barvami. Čtvrtý výřez je bez jakýchkoliv korekcí ve ScanGearu, ale následně doostřen ve Photoshopu. CanoScan 9000F tedy interpretuje zrno v rámci možností pěkně a po následném výstupním doostření vypadá věrně (musíme samozřejmě počítat s velikostí tisku vzhledem k optimální vzdálenosti bodu vidění).

Pokud bychom měli tedy ohodnotit CanoScan 9000F z hlediska ostrosti skenování, ocitli bychom se někde v půli hodnotící škály. Tento skener není vyloženým propadákem, ale na druhé straně ani žádných skvělých výsledků co do ostrosti nedosahuje a například Canoscan FS4000US nebo Canon 9950F jej v tomto ohledu pravděpodobně předčí (srovnávací snímky můžeme vidět například tady.

Na konec této kapitoly si dovolím osobní postřeh, jak dosáhnout nejlepšího výsledku pro černobílý snímek (zvláště 35mm kinofilm je největším kamenem úrazu skeneru). Nejlépe je skenovat černobílý film ve ScanGearu do 48bitové barevné hloubky (!) bez jakýchkoliv korekcí. Následně ve Photoshopu vypustíme červený a modrý kanál a necháme si označen zelený kanál (který nejlépe odráží stav ostrosti a zrna předlohy), pak převedeme obraz do 16bitové škály šedi a doostříme oblíbenou metodou ostření. Provedeme korekce na kontrastu a tónech, upravíme podle potřeby expozici a světelnost. Takto naskenovaný a upravený snímek předčí svou kvalitou jakékoliv jiné nastavení v ScanGearu nebo SilverFastu. Vykazuje nejpěknější zrno, je nejostřejší a vyvážený.

Témata článku: Technika, Testy, Canon, Příslušenství, Skenery

Určitě si přečtěte

Fotografie týdne: Pohlazení – o smrti a její důležitosti pro bytí

Fotografie týdne: Pohlazení – o smrti a její důležitosti pro bytí

Středověký člověk, jak upozorňuje Jacques Le Goff, má ke smrti dvojí silný vztah. Smrt je především branou do nebe. Je tím, pro co žijeme, můžeme sledovat těšení se na smrt, která je vysvobozením z pozemského utrpení a strádání.

Michal Černý

Nikon Coolpix P1000 – fotoaparát nebo dalekohled?

Nikon Coolpix P1000 – fotoaparát nebo dalekohled?

Aktuální novinka z dílny Nikonu je nástupcem modelu P900 a pyšní se přímo obřím rozsahem optického zoomu. Že bychom stáli opět na pokraji války, jejímž motem bude kdo z nás má větší objektiv?

28 Petr Březina