Bavte se Photoshopem

27. listopadu 2010
TWEET SDÍLET
Photoshop je sofistikované programové vybavení pro vážnou práci. Abychom nebyli tak vážní, nabízíme dva postupy úprav fotografií pro zábavu.

Photoshop je poměrně drahé, sofistikované programové vybavení pro vážnou práci. Abychom nebyli tak vážní, nabízíme dva postupy úprav fotografií pro zábavu. Vlastně kdo ví, kde se ještě mohou hodit.

Každý fotograf musí zvážit, zda použitá softwarová úprava je pokusem o zhodnocení snímku podle představy autora nebo zábavnými hrátkami s použitím Photoshopu.

První popisovaný efekt může mít i vážné uplatnění u svatebních fotografií, snímků dětí, květin, nebo krajiny. Druhý u reklamních snímků, kde byl poprvé použit. U obou pak najdete různé souvislosti, které neřadí popis mezi pouhé tutoriály.

Ortonův efekt

Na tuto úpravu fotografií přišel kanadský fotograf Michael Orton. Původně ji vyvinulpro kinofilm. Klasický Ortonův efekt se dělá tak, že se ze stativu vyfotí snímek jednou ostře, přeexponovaný a jednou hodně rozostřený. Zvětšenina se vytváří z negativů, které se předem pečlivě sesadí.

Ortonův efekt lze úspěšně simulovat ve fotografických editorech schopných pracovat ve vrstvách, např. Photoshopu. Jedná se o prolnutí v editoru zesvětlené a rozostřené se zesvětlenou fotografií. Výsledkem této metody je fotografie se zvláštním kontrastem a změkčením. Snímek získá snový, mystický dojem s nádechem tajemna se sytými barvami. Zásadní je nastavení jednotlivých kroků úpravy, které pak mají vliv na charakter efektu. Tady naleznete velký prostor pro různé kombinace nastavení Photoshopu, případně použití jiného postupu pro dosažení podobného efektu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Snímek z podzimní procházky průhonickým parkem je trochu kýčovitý: proč to neumocnit.
Na zesvětlení jsem použil křivky a Gaussovské rozostření 24 pixelů

Obvyklý pracovní postup:

 • otevřete fotografii na kterou chcete aplikovat Ortonův efekt.
 • duplikujte vrstvu s fotografií (Ctrl+J).
 • proveďte zesvětlení fotografie (simulace přeexpozice), např. režimem prolnutívrstev Závoj. Můžete použít i jinou metodu: Obraz > Přizpůsobení > Expozice, Obraz > Přizpůsobení > Křivky (Ctrl+M), Obraz > Přizpůsobení > Úrovně (Ctrl+L), aj. Křivky a Úrovně jsou často vhodnější, protože máte možnost zesvětlovat v obrázku selektivně bez dopadu na již velmi světlé obrazové body.
 • slučte vrstvy (Ctrl+E). Pokud nepoužijeterežim prolnutí (Závoj),můžete pracovat až sem v jedné vrstvě.
 • nyní vrstvu duplikujte (Ctrl+J).
 • horní vrstvu rozostřete Filtr > Rozostření > Gaussovské. V dialogovém okně Gaussovské rozostření 10 až 40 pixelů. Neměly by být vidět detaily, nicméně obrysy ano.
 • v paletce Vrstvy změňte režim prolnutí z Normální na Násobit.
 • slučte vrstvy (Ctrl+E)

Tento postup zkráceně: fotografii zesvětlete, duplikujte vrstvu a na ní uplatněte rozostření, zvolte režim prolnutí Násobit.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Původní klasická fotografie z dovolené, kterou jsem pořídil na Madeiře.

Klepněte pro větší obrázek 
Fotografii jsem zesvětlil pomocí úrovní tak, aby nedošlo ke ztrátě kresby ve světlech.

Klepněte pro větší obrázek 
Duplikoval jsem vrstvu pozadí.

Klepněte pro větší obrázek 
Horní vrstvu jsem rozostřil

Klepněte pro větší obrázek 
Zvolil jsem režim prolnutí Násobit

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Výsledná fotografie s popisovaným efektem po sloučení vrstev.

Zásadní pro pochopení principu napodobení Ortonova efektu ve fotoeditoru je porozumění režimu prolnutí Násobit (Multiply), který jsme použili.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Výchozí fotografie s podzimním motivem

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Po uplatnění popisovaného efektu. Zde jsem použil k zesvětlení režim prolnutí Závoj. Pro větší zesvětlení jsem duplikoval již prolnutou horní vrstvu, ale snížil její krytí na 35%, což zaručilo požadované tonální hodnoty fotografie. Rozostření 15 pixelů.

Tento režim pracuje s algoritmem, kdy každý pixel fotografie přebírá informaci o barvě v každém barevném kanálu podkladu a tuto hodnotu násobí barvou v horní vrstvě. Výsledkem musí být vždy ztmavení fotografie. Bílá barva nemění podklad. Čím je barvav horní vrstvě tmavší, tím větší bude ztmavení. Tento režim prolnutí je vhodný pro přidání sytosti světel a středních tónů.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Původní a upravený snímek.

Klepněte pro větší obrázek 
K zesvětlení jsem použil nástroj Křivky tak, abych „ochránil“ nejsvětlejší obrazové body. Rozostření 15 pixelů. Dobře exponovaná fotografie dívenky s krásným výrazem je vhodným motivem k této úpravě.

Efekt tohoto režimu prolnutí si můžete představit tak, že na inkoustové tiskárně vytiskneme fotografii a na ní vytiskneme druhou fotografii nebo jako spojení dvou snímků kinofilmu jak to už dělal pan Orton.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Víc snový a mystický nemůže být nikdo jiný, než starý hipík, který se usadil na Ibize v šedesátých letech. Úrovně, rozostření 37.

Z uvedeného je patrný smysl rozostření i zesvětlení v našem postupu realizace efektu a snadno přijdete na různé vlastní variace. Je dobré přesně znát smysl jednotlivých kroků, zejména při použití režimů prolnutí ve Photoshopu. Pak můžete dobře aplikovat poznatky z těchto hrátek při „vážné“ fotoeditaci.

Tilt shift miniaturizace

Tento efekt vytváří optickou iluzi, že fotografie je snímkem modelu. Optická iluze je způsobena umělou manipulací s nízkou hloubkou ostrosti, která snímku propůjčí zdání specifické perspektivy jako u modelu. Softwarová manipulace simuluje použití drahého Tilt-Shift nebo levnějšího Lensbay objektivu. Ty způsobí efekt dokonaleji již při focení, ale efekt je nevratný.

Na makety se díváme shora, proto i snímky, na kterých chcete uplatnit tento efekt, by měly být pořízeny s perspektivou nadhledu, nejlépe bez oblohy. Vhodné jsou např. nepříliš složité fotografie městské zástavby, kde jsou vidět lidé, obchody, auta atd. Výsledkem je zdání snímku urbanistického modelu. Vystavené modely bývají osvětleny reflektorem, proto i výchozí snímek má být jasný, kontrastní s hlubšími stíny.

Tímto způsobem můžete z „velkého světa“ vyrobit „malý svět“ makrofotografie.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Snímek Staroměstského náměstí.

„Snímek makety Staroměstského náměstí“
Pracovní postup:

 • otevřete fotografii ve Photoshopu a proveďte potřebný výřez, kde odstraníte oblohu a vzdálené oblasti, pokud jsou na snímku.
 • v panelu nástrojů zvolte režim Rychlá maska (Q). Ve výchozím nastavení doplněk okolo kolečka na zapnutém tlačítku rychlé masky ztmavne. To je naše popisovaná situace. Pokud ztmavne kolečko, zapněte nebo vypněte tlačítko rychlé masky dvojklikem. Objeví se volba, zda rychlá maska označí maskované nebo vybrané oblasti. Zvolte maskované. Změnu těchto dvou parametrů provedete též zapnutím nebo vypnutím tlačítka rychlé masky+Alt.
 • přesvědčte se, zda barvy popředí a pozadí jsou černá a bílá (D). Můžete použít i nastavení rychlé masky na vybrané oblasti (ztmavne kolečko na tlačítku), ale pak musíte obrátit přechod prohozením barvy popředí a pozadí (X) nebo zatržením „obrácený“ v liště voleb přechodu.
 • v panelu nástrojů zvolte Přechod (G) a v liště voleb Zrcadlový (předposlední). Po kliknutí na náhled přechodu zobrazíte jeho editor, kde v kolonce název má být „Z popředí do pozadí“. Pokud tomu tak není zvolte první přednastavení, které můžeteeditovat podle potřeby.
 • klikněte nástrojem Přechod do místa v obrázku, kde se bude nacházet ohnisko. Od tohoto bodu táhněte myší tam, odkud se bude pozvolna obrázek rozostřovat a to i opačným směrem (zrcadlový přechod). Místa chráněná před rozostřením (maskovaná) se zbarví v základním nastavení částečně průhlednou červenou barvou. Při použití varianty s volbou Rychlé masky na vybrané oblasti a obrácením přechodu se červenou zbarví nikoli maskované, ale vybrané oblasti.
 • vypněte Rychlou masku kliknutím na její tlačítko (Q). Rychlá maska se změní v obou variantách na stejný výběr v němž se bude aplikovat další popisovaný krok.
 • zvolte Filtr > Rozostření > Rozostření objektivu (nebo Gaussovské). Odzkoušejte různá nastavení filtru. Enter.
 • zrušte výběr (Ctrl+D).
 • podle charakteru snímku nastavte sytost, jas, kontrast. To můžete udělat mnoha způsoby. Já používám Křivky (Ctrl+M), Obraz > Přizpůsobení > Živost, případně Filtr>Zaostření>Doostřit. Výsledný obrázek má být jasnější, kontrastnější, se sytějšími barvami.

Zkrácený postup: vyberte část fotografie a na něj aplikujte plynulé rozostření. Zvyšte u celého snímku jas, kontrast a sytost barev.

 

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost
Dost neutěšená výchozí fotografie.

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost
Výsledná fotografie s popsaným efektem.

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost
1-rychlá maska, 2-barvy popředí a pozadí, 3-přechod, 4-náhled přechodu, 5-zrcadlový přechod, 6-obrácení přechodu.

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost
Místa zbarvená červenou barvou jsou zde postupně „chráněna“ maskou před rozostřením.

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost
Rychlá maska v tomto nastavení po vypnutí stanovila výběr.

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost
Aplikace rozostření. Po zvýšení sytosti, kontrastu a jasu vznikne výsledná fotografie.

Co uvedenou softwarovou manipulací napodobujeme? Tilt-Shift (naklonit-posunout) objektiv. Přesně to umí speciální objektivy provést s rovinou ostrosti na snímači fotoaparátu. Docílí toho mechanickým nakloněním optické soustavy. Pro náš případ je podstatná schopnost naklonit. Představte si, že fotografujete scénu v dálce. Hloubka ostrosti je tak veliká, že všechny objekty na fotografii jsou ostré. Světelné paprsky ze všech částí fotografie se zaostří na snímači neboli rovina ostrosti je totožná s rovinou snímače.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Původní fotografie. Fotografie po softwarové úpravě.

Pokud nakloníme rovinu ostrosti, část paprsků je zaostřena za snímač, část před snímač a tato místa budou na fotografii rozostřena. Paprsky směřující do průsečnice roviny ostrosti s rovinou snímače zůstanou zaostřené na snímač a vznikne ostrý pruh. Čím více je rovina ostrosti nakloněná, tím užší je ostrý pruh a tím rozostřenější jsou okrajové části fotografie a naopak. Úplně přesně je lepším výrazem „jeví se ostrý (neostrý)“, protože mírný nesoulad s rovinou ostrosti, tedy velmi mírné rozostření naše oko nepozná. Popisovaný efekt s použitím Photoshopu simuluje naklonění roviny ostrosti. Jak mnoho jí nakloníme napodobujeme charakterem použitého přechodu.

Jako téměř vše lze efekt provést ve Photoshopu i jinými způsoby. Také můžete použít jiný fotoeditor, např. populární Gimp.

K čemu jsou tak trochu zvláštní efekty? Třeba si pro zábavu z fádních fotografií ne jenom z dovolené udělejte srandovní fotografie. Třeba si procvičte Photoshop a třeba najdete i „vážné“ využití.

Témata článku: Fotografický software, Adobe Photoshop


WhatsApp vylepšuje práci se Stavy. Jejich aktualizace může mít i hlasovou podobu, přibyly i rychlé reakce

WhatsApp vylepšuje práci se Stavy. Jejich aktualizace může mít i hlasovou podobu, přibyly i rychlé reakce

** Poslední verze aplikace WhatsApp přinesla hned několik novinek ** Všechny se týkají funkce Můj stav ** Může mít i zvukovou podobu, přibyly i rychlé reakce

Martin Chroust
KomunikátoryWhatsAppMobilní aplikace
Chce zatopit iPadům. OnePlus Pad je tabletová prvotina značky a má rovnou ty nejvyšší ambice

Chce zatopit iPadům. OnePlus Pad je tabletová prvotina značky a má rovnou ty nejvyšší ambice

** OnePlus - to už nejsou jen telefony, ale nově i tablety ** OnePlus Pad je prvotinou s displejem, který má poměr stran 7:5 ** Výkon je velmi slušný, nechybí ani obří operační paměť či stylus

Martin Chroust
Android 13Tablety
Recenze hry SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake. Zábavný chaos pro fanoušky houby v kalhotách

Recenze hry SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake. Zábavný chaos pro fanoušky houby v kalhotách

Hrdina animovaného seriálu (ale i filmů a her) se vrací na naše monitory a obrazovky, aby opět rozvířil poklidné dny v podmořském městečku Bikini Bottom. Máte být u toho?

Jindřich Landa
Spongebob Squarepants: Cosmic ShakeRecenze
Tohle je Google zítřka. AI pronikne do vyhledávání, map a překladače

Tohle je Google zítřka. AI pronikne do vyhledávání, map a překladače

** Včera úřadoval Microsoft a ukázal světu nový Bing ** Dnes se umělou inteligencí chlubí Google v Paříži ** Očekávání byla velká, ale dočkali jsme se hlavně drobností

Jakub Čížek
AI ve vyhledávačíchGoogle
Nejlepší aplikace pro tento týden. Jak se zbavit akné, čtenářský deník a kurz typografie

Nejlepší aplikace pro tento týden. Jak se zbavit akné, čtenářský deník a kurz typografie

**V marketech najdete množství titulů, ale jak objevit ty kvalitní? **Každý týden je vybírá Apple, ale řada z nich má i verzi pro Android. **Výsledkem jsou kolekce těch nejlepších aplikací svého druhu.

Adam Kos
Nejlepší aplikace
Tchaj-wan chce v Česku postavit čipové centrum. Firmy se bojí přetahování mozků

Tchaj-wan chce v Česku postavit čipové centrum. Firmy se bojí přetahování mozků

V Česku se začal rodit plán na vytvoření mezinárodního centra pro návrh špičkových čipů. Podle informací deníku E15 se na jeho vybudování chce podílet Tchaj-wan, který je díky společnostem jako TSMC největším výrobcem čipů na světě. Tchajwanská vláda by do projektu mohla dát vyšší stovky milionů korun. Projekt ale naráží na odpor společností, které už v Česku čipy navrhují. Bojí se totiž, že by jim Tchajwanci mohli odlákat už tak nedostatkové odborníky.

Jan SedlákE15.cz
ČeskoProcesoryPolitika
Telegram přidává rozhraní pro tvorbu profilové fotky, chaty přeloží po stisku jednoho tlačítka

Telegram přidává rozhraní pro tvorbu profilové fotky, chaty přeloží po stisku jednoho tlačítka

** Telegram dostal první letošní update, novinek je celá spousta ** Přibyly nové emoji a ikony, správci mají větší možnosti personalizace** Telegram Premium můžete mít nově o 40 % levněji

Martin Chroust
TelegramAktualizaceMobilní aplikace
Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

** Aplikace NewProfilePic se na Androidu stala hitem ** Můžete si v ní vytvořit profesionálně vypadající profilovky ** Pozor ale na agresivní cenovou politiku za Pro verzi

Martin Chroust
FotografieUmělá inteligenceMobilní aplikace
Týden Živě: Dva boomeři před kamerou nadávají na umělou inteligenci

Týden Živě: Dva boomeři před kamerou nadávají na umělou inteligenci

** Kdo vydělává, ať platí. Hlavně tedy internetoví hegemoni ** Tiché vrtule pro drony z MIT ** Staří lidé nadávají na umělou inteligenci

Filip KůželJakub ČížekPetr Urban
Týden ŽivěVideo