12
Fotogalerie

Ateliér podomácku – zpracování fotografií

Výborných výsledků při focení produktových fotografií lze dosáhnout i v domácích podmínkách.

Některé postupy v produktové fotografii lze zvládnout i bez profesionálního zázemí. Něco ovšem ošidit nelze: je to práce se světlem a aranžování produktu samotného. Když tento základ podceníte, ve zlém se vám to vrátí při následném zpracování.

Buď strávíte zbytečné hodiny při úpravách navíc, nebo se budete muset vrátit zpět na začátek a celou scénu přefotit. Zkušenosti získáte především praxí a ponaučením se z chyb (nejlépe z těch cizích, ty nic nestojí). Rozmístění a typ osvětlení záleží nejen na velikosti daného produktu, ale také na jeho tvaru, povrchu a materiálu. Nyní budeme předpokládat, že tyto kroky už jsou za námi a podíváme se, jak daný produkt před vystavením na web správně zpracovat, k tomu jsme využili služeb Adobe Photoshopu.

Jak si můžete všimnout z neupravené fotografie, podmínky při focení byly skutečně provizorní. K dispozici bylo aspoň dostatečně výkonné osvětlení a pod produktem umístěná bílá látka k usnadnění následujících ořezů.

10 puvodni.jpg
Jak se fotilo

Objekty menších rozměrů se pochopitelně budou fotografovat jednodušeji, stačí menší zdroj světla i podkladového materiálu.

Nejprve je třeba produkt správně oddělit od okolí. K tomu můžete využít různých nástrojů – například nástroje Pero v kombinaci s ořezovými cestami, nebo nástrojů pro výběr a masek. Já jsem u vzorového snímku použil druhý ze zmiňovaných.

Někdy se rovněž vyplatí provádět výběr nikoliv samotného předmětu, ale okolí, protože je to mnohdy jednodušší. Stalo se tak i v tomto případě. Hrubý výběr provedete nástrojem Kouzelná hůlka, nebo v některých případech ještě lépe pomocí nástroje Rychlý výběr (W), oba se nachází na panelu nástrojů vlevo.

krok 01.png
Nástroj pro Rychlý výběr a Kouzelná hůlka

Dodatečně pak upravte výběr pomocí dalších nástrojů, jako je Laso (L), nebo pracujte v režimu Rychlé masky (Q) v kombinaci se Štětcem (B). S nástroji pro výběr a přidržením klávesy Shift k již existujícímu výběru přidáváte, naopak s klávesou Alt zase ubíráte.

Dbejte na detaily. Jakmile budete mít hotový hrubý výběr a doladěné některé větší části výběru, nezapomeňte v aspoň 100% náhledu prohlédnout celý objekt a zkontrolovat, zda výběr odpovídá požadavkům. Nedostatky opravte.

krok 03.png
Při detailních výběrech pracujte alespoň ve 100% náhledu

Nyní invertujte výběr (Ctrl + Shift + I) a místo okolí budete mít vybrán požadovaný objekt. K vyhlazení hran výběru použijte nástroj Zpřesnit okraje z menu Výběr.

krok 05.png
Zpřesnění okrajů výběru

Jeho nastavení se liší podle velikosti předlohy a vašich potřeb – v tomto případě jsem nastavil hodnoty v části Nastavit okraj – Vyhlazení +3, Prolnutí okrajů 1,0 bodů, Kontrast 33 %, Posunout okraj 0 % – a jako Výstup zvolil opět Výběr. Můžete však vybrat i vytvoření nové masky s vrstvou, pak pouze nepotřebnou vrstvu smažete.

Jakmile máte vytvořený vyhlazený výběr, udělejte z něj novou vrstvu v menu Vrstva | Nová | Vrstva kopírováním, nebo jednoduchým Ctrl + C a Ctrl + V. Musíte však stále mít označený výběr. Následně pak původní vrstvu s ještě neodstraněným pozadím smažte. Zůstane vám tak pouze finální produkt na čistě bílém (transparentním) pozadí.

12_upraveny.jpg
Upravený snímek bez původního pozadí

Uložení výběru 

Jestliže máte vytvořený výběr a nechcete o něj přijít, protože se může v budoucnu hodit (především v případě složitých objektů), můžete si jej uložit. V menu Výběr zvolte Uložit výběr a vložte jej do nového Kanálu s odpovídajícím názvem. Tento snímek sice nemůžete uložit ve formátu JPEG, protože byste o nový kanál přišli, využijte však nativního formátu Photoshopu PSD nebo klasického TIFFu.

krok 06.png
Uložení výběru do samostatného kanálu

 

Pokračování 2 / 2

Usazení fotografií

V předchozí kapitole jste se naučili své produktové fotografie ořezávat a vyhladit jejich okraje. Nyní je na řadě postup, jak k nim dotvářet umělý stín. Fotografie předmětů, které jsou již ořezané – tedy bez přebytečného okolí, sice mohou fungovat jako finální produkt, ale většinou se jedná o jakýsi mezikrok. V některých případech jsou následně zasazeny do zcela jiného prostředí, jindy je k nim zase dotvářen umělý podklad či stíny.

Jestliže objekt visí ve vzduchu a nemá pevný základ, samovolně se vznáší v prostoru, pak nemusí působit dobře. Proto se často vytváří pod daným předmětem umělý stín, což je v Adobe Photoshopu díky práci ve vrstvách hračka. Aby to však nebylo tak jednoduché, neexistuje pouze jeden standardní postup, kterým byste zvládli všechny situace. Pro různě tvarované objekty se stínování liší. Například pro vysoké stojící předměty se zde ukázaný postup aplikovat nedá – stíny by měly být u spodní části objektu, nikoliv okolo něho celého, jako jakási šedavá záře. Pokud však upravovaný objekt leží na podložce, pak je následující postup jednoduchý a rychlý.

Jako vzor a předlohu posloužil snímek z konce předcházející kapitoly – zůstala nám jedna vrstva s Maskou, případně s transparentním pozadím a ořezem na panelu s Kanály.

12_upraveny.jpg   krok 10.png
Vstupní snímek

V případě, že máte transparentní pozadí, vytvořte novou vrstvu klepnutím v menu na Vrstva | Nová | Vrstva, Ctrl + Shift + N. Pozadí nové vrstvy ponechte bílé, režim prolnutí a krytí rovněž ponechte beze změn (Normální, 100 %), název zvolte dle uvážení – nebo jako v tomto případě použijte popisný název Pozadí. Díky tomuto bílému podkladu lépe uvidíte, jak bude stínování vypadat.

Následně na paletě vrstev zvolte vrstvu s ořezaným objektem, který chcete vystínovat. Stínování můžete aplikovat přímo nebo podobně jako u vzorového snímku nejprve vytvořte kopii vrstvy. Tu vytvoříte například tak, že s přidržením klávesy Ctrl poklepete myší na Masku vrstvy na paletě vrstev (případně na ořez ze záložky Kanály), čímž dojde k výběru daného předmětu. Následně obvyklou kombinací zkratek Ctrl + C a Ctrl + V vytvoříte vrstvu novou, již bez masky a případného vymaskovaného pozadí. Nově vytvořenou vrstvu pro přehlednost přejmenujte (třeba na Stínování).

krok 11.png
Nově vytvořená vrstva

Nakonec zbývá přidat stín. Ujistěte se, že máte vybranou vrstvu Stínování. Z menu Vrstva | Styl vrstvy vyberte Vržený stín (případně jinou z možností, která bude odpovídat vašemu záměru).

krok 12.png
Volba stylu vrstvy

V dialogovém okně pak můžete měnit charakter stínování dle potřeby. Tato funkce vytvoří stín kolem celého objektu. Protože chcete, aby ve výsledku stín navozoval dojem svícení mírně seshora a ze strany, upravte některé parametry: Úhel ponechte na hodnotě 60°, další položky pak nastavte takto: Vzdálenost 15 ob, Rozsah 30 %, Velikost 35 ob.

Dojde tak k určitému posunu stínu pod objektem směrem doleva dolů a ke změkčení stínu. Nakonec ještě můžete změnit Krytí. V tomto případě tomu tak bylo z původních 75 % na 50 %.

krok 13.png
Nastavení parametru Vrženého stínu

Na panelu vrstev se vám k dané vrstvě připojí efekt Vrženého stínu. Dvojitým poklepáním myší na něj pak můžete kdykoliv parametry stínu upravit.

15 finalni.jpg
Hotový upravený snímek se stínem

Není stín jako stín

Vytvářet stíny můžete nejen pomocí funkce implementované přímo ve Photoshopu, pro některé objekty se navíc tento postup ani nedoporučuje. Díky práci ve vrstvách si však můžete dovolit vytvořit jakýkoliv stín pod jakýkoliv objekt. Například pro stojící lampu s oválným podstavcem si lze vytvořit do nové vrstvy nástrojem elipsa potřebný tvar a rozměr, kterému následně dle potřeby prolnete okraje a zajistíte požadovanou průhlednost.


 
Článek původně vyšel v časopise Computer 6 a 7/2011.

Určitě si přečtěte

Články odjinud