Analogová fotografie

Analogová fotografie je specifická tím, že obraz nezaznamenává na digitální snímač, nýbrž na klasický světlocitlivý materiál v podobě filmových svitků a kinofilmů (či dokonce desek se světlocitlivou vrstvou). Filmový materiál musí posléze projít chemickým zpracováním, tzv. vyvoláním a následně zvětšením na filmový papír.

Analogové fotografování patří dnes, kdy převládají digitální přístroje, spíše minulosti. Přesto se najde řada fotografů, které práce s „analogem“ stále naplňuje a baví. Objevují se proto stále nové projekty, které se snaží klasickou fotografii oživit.

Články odjinud