8
Fotogalerie

8 fází, kterými si projde každý fotograf. Kde se právě nacházíte vy?

​Než se člověk naučí jakémukoli řemeslu, musí si projít několika vývojovými fázemi. A platí to i pro fotografování. Jednotlivé vývojové etapy je možné do značné míry zobecnit a vytvořit z nich trasu, kterou absolvuje každý, kdo chce dorazit do cíle.

O jejich načrtnutí se ve svém videu pokusil fotograf Evan Ranfit, a dle mého soudu osm „zastavení“ vykreslil poměrně přesně… i když řada z nás se určitě sem tam vydala zkratkou, nebo naopak oklikou.

Fáze falešného umělce

Tato etapa nastává ihned poté, co si pořídíte fotoaparát a začnete objevovat svět fotografie. Fotografujete absolutně všechno (a ve velkém) a své výtvory považujete za jedinečné a hodné obdivu. Tento druh sebevědomí je typický pro většinu začátečníků, bez ohledu na obor, jemuž se začali věnovat.

musician-664432_1920.jpg

Pokračování 2 / 8

Fáze vodoznaku

Když už jste vytvořili všechna ta skvělá umělecká díla, je nutné dát řádně najevo, že jejich autorem jste právě vy, a zabránit tak jejich (dle vás bezprostředně hrozícímu) zcizení. 

technology-3038005_1920.jpg

Touto fází projdou jen někteří začátečníci, zbytek přeskočí rovnou do třetí etapy. Velmi často však bývá uvažování o vložení vodoznaku obklopeno i snahou o tvorbu „zajímavého“ rámečku, než pochopíme že černá a bílá je dostatečná.

Pokračování 3 / 8

Fáze „všechno je špatně“

Po počátečním vzletu nastává poměrně strmý pád, kdy si fotograf uvědomí, že jeho dosavadní tvorba nebyla vůbec tak skvělá, jak si původně myslel, ba co hůř, byl to docela trapas.

lenses-4606047_1920.jpg

Pro některé je tato fáze konečná, pro jiné je impulzem k učení se nových technik a postupů.

Pokračování 4 / 8

Fáze nadužívání

Poznatky, které načerpáte v předchozí fázi, vás mohou uhranout natolik, že je začnete nadužívat. Ať už jsou to některé populární fotografické techniky, např. panning, efekt dlouhé expozice, zoomování při expozici apod., nebo počítačové úpravy – každý z nás nejspíš žasl na možnostmi HDR, kouzlem lokálních úprav (včetně odbarvení), nejrůznějšími rámečky, vinětami…

abandoned-3286358_1920.jpg

Ačkoli je tato fáze nejvýše otravná, je třeba si jí projít a najít správnou míru, která je krokem k dalšímu stupínku.

Pokračování 5 / 8

Fáze „něco tomu chybí“

Po etapě vzedmutí, zápalu a zkoušení nově nabytých znalostí a dovedností přichází doba útlumu, v níž jako ve třetí fázi dochází k revizi dosavadní tvůrčí činnosti a hledání další cesty.

lionesses-644822_1920.jpg

Obvyklou metodou je studium oblíbených autorů, porovnávání jejich práce s tou vlastní a uvědomění si, co je možné na svých fotografiích vylepšovat.

Pokračování 6 / 8

Fáze aplikace nabytých znalostí

To je ta chvíle, kdy většina fotografii zcela propadne, v tento okamžik začíná opravdové učení, pronikání do hloubky oboru, které spočívá v aplikaci všeho, co jste se naučili v předchozí fázi.

photographer-3672010_1920.jpg

V této fázi již minimalizujete množství ukládaných fotografií a jste i k vlastním snímkům dostatečně sebekritičtí, což umožní další postupné zlepšování.

Pokračování 7 / 8

Fáze pokory

Nyní již máte všechny znalosti a dovednosti, o nichž jste si mysleli, že je máte v paži, už ve fázi jedna. Ale… zdaleka vám chybí sebejistota úplného začátečníka.

photographers-1150033_1920.jpg

Uvědomujete si komplexnost a rozmanitost celého oboru fotografie, znáte své slabiny a víte, že je kolem vás spousta mnohem lepších fotografů. Na otázku, jestli jste profík, proto skromně odpovíte, že focení je jen takový koníček.

Pokračování 8 / 8

Fáze opakování

Tato etapa je jakousi kombinací páté a šesté fáze: objevíte novou techniku, žánr aj. a pilujete ji, dokud ji zcela neovládnete a nezačleníte do vlastní tvorby.

diver-666728.jpg

To se opakuje vždy, když se naskytne něco nového k učení, třebas i v žánru, na nějž se fotograf specializuje.

Určitě si přečtěte

Články odjinud