6
Fotogalerie

6 tipů pro vaše perfektně vytištěné fotografie, není na tom nic těžkého

​V dobách, kdy se fotilo na kinofilm, bylo nezbytnou součástí fotografického procesu vyvolání snímku, ať už ve fotolabu, nebo v domácí temné komoře. S příchodem digitální éry převod zachyceného obrazu na papír již nebyl nutný, soubor obrazových dat bylo možné zobrazit okamžitě po pořízení fotografie na monitoru, nesčetněkrát jej replikovat a vyslat je po síti kamkoli do světa.

Stále však existuje nemalá skupina fotografů, kteří se nespokojí s pouhým shromažďováním pixelů, a chtějí svůj snímek mít vytištění na papíře. Tisk fotografií však nemusí být úplně jednoduchý úkol.

Aron Nace z týmu PHLEARN pro navštívil profesionální tiskové studio Chichago a zdejšímu technikovi předložil nejčastější otázky a problémy, s nimiž se fotografové potýkají při tisku fotografií, respektive jejich přípravě k tisku ve fotolabu. Výsledkem rozhovoru je šest tipů, které by měly fotografům dopomoct k co nejlepším tištěním snímkům. Video najdete na konci článku.

1. Fotografie vypadá jinak na papíře a jinak na počítačovém monitoru.

První věc, na kterou je potřeba myslet, je nastavení jasu. Podsvícený obraz na monitoru je jasnější se sytějšími barvami, než budou na vytištěné fotografii. Snímky se pak mohou jevit jako příliš tmavé a mdlé. Před posláním do tisku je proto dobré ubrat obrazovce na jasu a kontrastu a pomocí křivek fotografii projasnit, popřípadě přidat na kontrastu. Pokud tisknete na matný papír, vyplatí se též trochu vytáhnout stíny.

Image 1.jpg

Pokračování 2 / 7

2. Je nezbytné mít kalibrovaný monitor?

Kalibrovaný monitor je nezbytný pro jakékoli úpravy snímků u profesionálních fotografů a má své nesporné výhody. Ovšem, co se týče tisku, dle slov pracovníka fotolabu, pokud nemáte monitor určený přímo k přípravě k tisku (jako např. EIZO), kalibrace příliš mnoho nevyřeší.

Image 2.jpg

Pro domácí tisk se tedy vyplatí pořídit si speciální monitor, pokud tisknete ve fotolabu, zdejší pracovníci by měli s výstupem z nekalibrovaného monitoru počítat.

Pokračování 3 / 7

3. Je nutné před zasláním do fotolabu převést soubory do barevného prostoru CMYK?

Naprosto ne, převod do CMYK je vhodný pouze pro offsetové tisky, a v žádném případě není žádoucí pro tisk fotografií. Důvod je zcela prostý: barevný prostor CMYK je mnohem menší než RGB a sRGB.

Image 3.jpg

Úplně nejlepší volbou je dle tiskařského technika Adobe RGB (1998). Nevhodné jsou také barevné prostory ProPhoto RGB, neboť přesahují viditelné barevné spektrum.

Pokračování 4 / 7

4. Jak velké mohou být fotografie v závislosti na rozlišení a DPI?

Vztah DPI, rozlišení a výsledných rozměrů vytištěné fotografie je pro mnohé fotografy doslova alchymií. Přitom se jedná o poměrně jednoduché počty, které lze zachytit v přehledných tabulkách. Při určitém rozlišené snímku nastavení hodnoty DPI – počtu obrazových bodů na délku jednoho palce – ovlivňuje konečnou velikost fotografie: čím nižší DPI, tím větší rozměry, a naopak.

Image 8.jpg  

DPI má samozřejmě vliv na detailnost tisku: čím vyšší DPI, tím detailnější a ostřejší snímek. Mohlo by se tedy zdát, že je nutné za jakýchkoli okolností upřednostňovat co nejvyšší hodnotu DPI. To je však mýlka, neboť zde do hry vstupuje vzdálenost, z níž si budete vytištěný snímek prohlížet. Čím větší rozměry, tím větší odstup lze očekávat, chcete-li obraz vnímat jako celek, nikoli jako abstraktní mozaiku z obrazových bodů. Vždy je potřeba najít tu správnou míru a rozměry a detailnost fotografie přizpůsobit tomu, jak a odkud bude pozorována. U billboardů je např. obvyklá hodnota DPI 10 až 20.

Pokračování 5 / 7

5. Co je to barevný profil (ICC)?

Barevný profil (ICC) je něco jako překladač při zobrazování snímku na různých zařízeních. Každé zařízení (fotoaparát, monitor počítače, tiskárna, skener aj.) ukládá/zobrazuje barvy jinak, ICC profil umožňuje, aby barvy na fotografii vypadaly všude stejně. S barevným profilem fotografové pracují, zejména pokud tisknou fotky doma.

Image 5.jpg

Při tisku ve fotolabu se ICC profily netřeba trápit, přestože technici v laboratoři s nimi pracují, například při kalibraci tiskárny pro konkrétní tip papíru.

Pokračování 6 / 7

6. Jaký zvolit fotografický papír?

Jeden pro všechny situace ideální fotografický papír neexistuje. Při výběru je vždy nutné přihlédnou k charakteru záběru či žánru fotografie.

Image 7.jpg

Lesklý papír je vhodný například pro produktovou a módní fotografii, zatímco matná varianta dobře funguje u snímků mlhavých krajin nebo výrazně kontrastních a saturovaných záběrů.

Pokračování 7 / 7

Určitě si přečtěte

Články odjinud