6 tipů pro lepší kompozici fotografií – vylepšete jednoduše své snímky

6. prosince 2019
TWEET SDÍLET
Dobrou fotografii poznáte jednoduše podle toho, že vás na první pohled něčím zaujme, to „něco“ však obvykle nejste schopni snadno popsat. Ve valné většině případů se totiž takový snímek vyznačuje povedenou kompozicí.

Vznik fotografie je možné v podstatě rozdělit na dva oddělené procesy – jednak je to samotný okamžik zaznamenání světla, zpracování dat a následná práce s digitálním obrazem v počítači a jednak je to všechno ostatní, co předchází stisku spouště.

A právě okamžiky před stiskem spouště jsou velmi důležité, jelikož během nich můžeme fotografii, respektive její výslednou podobu poměrně zásadně ovlivnit tím, jaké expoziční hodnoty pro záznam reality použijeme a také jakou zvolíme kompozici snímku.

Expozice vs kompozice

Samotná expozice je poměrně jednoduchou disciplínou, jejíž pravidla si můžete exaktně ověřit a odvodit, oproti tomu je však kompozice poměrně komplexním souborem pravidel a doporučení, která jsou většinou ověřená lety praxe a pouze v několika málo případech se můžete spolehnout na matematickou odvoditelnost jednotlivých doporučení.

Ačkoli jsou tyto dvě disciplíny vnímány jako oddělené celky, je jejich provázanost poměrně silná, s to především při kreativní fotografické praxi. V takovém případě totiž volba expozičního parametru – který přímo ovlivňuje, jak bude fotografovaná scéna zachycena – do značné míry ovlivňuje také celkové estetické vyznění snímku. To pak nutně souvisí s kompozicí a mělo by s ní jít ruku v ruce.

V praxi se tato svázanost může projevovat např. u fotografií snímaných technikou švenkování, kde je žádoucí mít rozmazané (jinak statické) pozadí, nebo při práci s malou hloubkou ostrosti, která umožňuje odpíchnout hlavní objekt od pozadí. Stejně tak je možné využít specifických expozičních postupů nebo konkrétní techniky a příslušenství pro dosažení určitého kompozičního záměru.

Témata článku: Fotoškola, Obrazová kompozice, Expozice